ic_webinar
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky
Na webináři Vás seznámíme s prvními kroky v aplikaci a dostane se také na Vaše otázky a odpovědi.
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky Přihlásit

Automatizace onboardingu, školení a dalších nejčastějších HR procesů. Jsou to sestavy úkolů, které obsahují jejich kompletní zadání i uživatele, kteří je mají vykonat. V okamžiku, kdy potřebujete spustit procesní workflow, stačí vybrat cílového uživatele a pro něj checklist spustit.

New_checklis

Vytvoření checklistu

Personalista vytvoří checklist s kompletním zadání úkolů a konkrétními lidmi, kteří budou dané úkoly plnit. Dále doplní úkoly pro uživatele, který zatím není znám, protože bude například teprve nastupovat do firmy. Ten bude určen v okamžiku spuštění checklistu.

 • Detailní zadání úkolů

 • Nastavení pověřených uživatelů

 • Soubory příloh i webové odkazy

start_checklist

Spuštění checklistu

Pro uvedení checklistu do pohybu vyberete uživatele, kterého se checklist bude týkat - například toho, kdo bude příští týden nastupovat do firmy a checklist spustíte. Všichni, kdo mají přiřazené úkoly, dostanou notifikace s odkazy na úkoly. A už to jede :-)

 • Nastavení hlavního uživatele

 • Automatické rozdělení úkolů

 • Pověření uživatelé dostanou notifikaci

Task_kanban

Kontrola plnění úkolů

Personalisté mají kompletní přehled nad všemi checklisty a stavem jejich plnění v několika praktických pohledech - seznamu, kalendáři a kanbanu. Úkoly je možné komentovat, přikládat k nim soubory a označovat jejich stav splnění.

 • Barevně odlišené stavy úkolů: K VYŘÍZENÍ, PROBÍHAJÍCÍ, HOTOVÉ

 • Kanbanový a kalendářní pohled na úkoly

 • Přehledný dashboard spuštěných úkolů

 • Komentáře a přílohy k úkolům

 • Po splnění celého checklistu je odeslána notifikace

Typický příklad použití checklistů: Nástup zaměstnance na dělnickou pozici; dopředu si nadefinujete, kdo mu zajistí pomůcky, kdo ho vyfotí na kartičku a kdo mu svěří klíče. Nastupující zaměstnanec pak bude mít povinnost prostudovat a odsouhlasit dopředu specifikované dokumenty.

DETAIL FUNKCIONALIT PODLE UŽIVATELSKÝCH ROLÍ

Administrátoři
 • Nastavení, zda checklisty vytváří jen administrátoři nebo všichni
 • Vytváření checklistů
 • Spouštění checklistů
 • Správa, editace a mazání checklistů
 • Náhled na audit log checklistů
Manažeři týmů
 • Náhled na úkoly podřízených a jejich plnění 
Zaměstnanec
 • Náhled na moje úkoly
 • Posunutí úkolu do dalšího stavu
 • Dokončení úkolu
 • Vytvoření a spuštění checklistu (je-li to povoleno pro všechny)
 • Vložení přílohy (souboru) do checklistu
 • Příjem notifikací – uživateli je přiřazen úkol
 • Příjem notifikací – jiný uživatel dokončil můj úkol
 • Příjem notifikací – můj checklist je kompletně dokončený