ic_webinar
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky
Na webináři Vás seznámíme s prvními kroky v aplikaci a dostane se také na Vaše otázky a odpovědi.
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky Přihlásit
Assets

Registr a správa pomůcek

Každá pomůcka má svou vlastní evidenční kartu, kterou můžete rozšiřovat o vlastní typy polí. Pohodlně naimportujte do Sloneeka všechny pracovní pomůcky které máte ve firmě. Každá pomůcka má svou vlastní evidenční kartu, kterou můžete rozšiřovat o vlastní typy polí i fotodokumentaci.

 • Detailní informace o každé pomůcce

 • Fotodokumentace pomůcky

 • Specializovaná role Správce pomůcek

 • Správa všech pomůcek administrátorem

 • Vlastní definovatelná pole

 • Import i export do Excelu

Asset_handover

Předávací workflow

Každé předání pomůcky, ať již po jejím zakoupení a prvním přidělení, nebo během odejmutí jednomu a předání druhému uživateli, je potvrzeno eIDAS ready digitálním podpisem. Předávací protokol je právně závazný a držení pomůcky nezpochybnitelné.

 • Přehledný dashboard pomůcek

 • Podpis při převzetí pomůcky splňující požadavky eIDAS

 • Kryptografický otisk potvrzení převzetí

 • Automatické notifikace do mailu i mobilu

Assets_overview

Přehled stavu i umístění

Získáte kompletní přehled - například, kdo má jakou pomůcku ve správě, na kterých lokalitách jsou vysloužilé počítače, i kdy končí licence software. Každý uživatel má přehled o jemu přiděleném majetku, manažeři vidí pomůcky členů jejich týmu.

 • Filtrovatelný seznam pomůcek

 • Náhled uživatele na jeho pomůcky

 • Náhled manažera týmu na týmové pomůcky

 • Kategorizace, uživatelsky definovatelná vlastní pole

Asset_auditlog

Nezměnitelný audit log

Abyste mohli vyloučit jakoukoliv pochybnost o tom, jak, kdy, a kým byla pomůcka v aplikaci evidována, má každá pomůcka svůj nezměnitelný audit log. V něm jsou obsaženy kompletně všechny akce, které byly s pomůckou realizovány.

 • Každá vykonaná akce je evidována

 • Audit log není možné změnit ani smazat

 • Rychlé filtrování podle mnoha parametrů

 • Přístup do audit logu mají Správci pomůcek a administrátoři

DETAIL FUNKCIONALIT PODLE UŽIVATELSKÝCH ROLÍ

Všichni uživatelé
 • Náhled na přidělené pomůcky
 • Přijetí / odmítnutí převzetí pomůcky – z e-mailové notifikace, dashboardu i sekce Pomůcky
Pouze Administrátoři
 • Přidělení role Správce pomůcek vybraným uživatelům
 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
Administrátoři a Správci pomůcek
 • Vytvoření, editace a správa pomůcek
 • Export a Import pomůcek do / z Excelu
 • Vytváření a správa vlastních polí pomůcek
 • Přidělení pomůcky uživateli
 • Náhled na všechny pomůcky a stav jejich převzetí
 • Připomínka převzetí pomůcky uživateli
 • Náhled na audit log všech pomůcek