Evidence pomůcek

Evidence a správa pomůcek

Každá pomůcka má svou vlastní evidenční kartu, kterou můžete rozšiřovat o vlastní typy polí. Pohodlně naimportujte do Sloneeka veškerý firemní majetek.

 • Fotodokumentace pomůcky
 • Vlastní definovatelná pole
 • Specializovaná role Správce pomůcek
 • Správa všech pomůcek administrátorem
 • Import i export do Excelu
Evidence pomůcek

Předávání pomůcek

Každé předání pomůcky, ať již po jejím zakoupení a prvním přidělení, nebo během odejmutí jednomu a předání druhému uživateli, je potvrzeno eIDAS ready digitálním podpisem. Předávací protokol je právně závazný a držení pomůcky nezpochybnitelné.

 • Přehledný dashboard pomůcek
 • Podpis převzetí pomůcky splňuje požadavky eIDAS
 • Kryptografický otisk potvrzení převzetí
 • Automatické notifikace do mailu i mobilu
Přehled stavu i umístění

Přehled stavu i umístění

Získáte kompletní přehled - například, kdo má jakou pomůcku ve správě, na kterých lokalitách jsou vysloužilé počítače, i kdy končí licence software. Každý uživatel má přehled o jemu přiděleném majetku, manažeři vidí pomůcky členů jejich týmu.

 • Filtrovatelný seznam pomůcek
 • Náhled uživatele na jeho pomůcky
 • Náhled manažera týmu na týmové pomůcky
 • Kategorizace, uživatelsky definovatelná vlastní pole
2022-10-21 09_42_31-Window 26

Nezměnitelný audit log

Abyste mohli vyloučit jakoukoliv pochybnost o tom, jak, kdy, a kým byla pomůcka v aplikaci evidována, má každá pomůcka svůj nezměnitelný audit log. V něm jsou obsaženy kompletně všechny akce, které byly s pomůckou realizovány.

 • Každá vykonaná akce je evidována
 • Audit log není možné změnit ani smazat
 • Rychlé filtrování podle mnoha parametrů
 • Přístup pro správce pomůcek a administrátory

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Seznamte se se Sloneekem! Naši experti Milan, Adam, Stana a Sebastian vás provedou našim řešením a zodpoví veškeré vaše dotazy.

 • provedou vás funkcemi aplikace
 • zodpoví všechny vaše dotazy
 • připraví prezentaci i nabídku na míru
 • poskytnout špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana Mudrinic
image 55

Nezávazné demo