Ve Sloneekovi velmi dbáme na to, aby všechna uživatelská data byla uchovávána v souladu s nejmodernějšími bezpečnostními standardy. Používáme nejkvalitnější dostupnou cloudovou infrastrukturu od AWS (Amazon Web Services), která garantuje odolnost proti úniku dat a mimořádnou dostupnost služeb.

AWS logo

  • Cloudová infrastruktura AWS se servery ve Frankfurtu (Německo)
  • Certifikace AWS: ISO 27001, SOC 2, SOC 3, EU Data Protection – Directive 95/46/EC
  • Pro video cally používáme Bare Metal servery Contabo (Německo)
  • Dostupnost služby 99,999%
  • 24/7 Monitoring dostupnosti
  • Denní zálohy dat
  • Zabezpečení přenosu pomocí HTTPS/SSL 256 bit
  • Zabezpečení plateb pomocí 3D secure (Stripe.com)

Kompatibilita s GDPR

Sloneek je plně kompatibilní s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V rámci aplikace jsme my, provozovatelé aplikace, Zpracovatelem osobních údajů ve smyslu českého zákona 110/2019 Sb. Společnosti využívající Sloneeka pro svou personalistickou agendu v duchu téhož zákona vystupují jako Správci. 

Řadoví uživatelé Sloneeka, tedy nejčastěji zaměstnanci, mají možnost nahlížet na všechna data, která o nich jsou uložena do systému. Mají možnost je změnit nebo požádat o jejich změnu, výmaz a zapomenutí. Všichni uživatelé mají přístup k audit logu, ve kterém jsou všechny záznamy o informacích s nimi spojenými.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ Obchodní podmínky & Ochrana osobních údajů