Sloneek pohání přední české firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
absence_request

Žádosti čerpání absence

Zaměstnanci zadávají své žádosti o absenci prostřednictvím přehledného týmového kalendáře, ve kterém vidí také absence svých kolegů. Sloneek hlídá dostupné zůstatky a nedovolí přečerpání.

 • Přehled zůstatků každého zaměstnance
 • Hlídání dostupného fondu absencí
 • Týmový kalendář
 • Měsíční přehledy e-mailem
approval_workflow

Schvalovací workflow

Absence jsou schvalovány v přehledném týmovém kalendáři s možností přikládat komentováře i  obrázkové přílohy.

 • Schválení jedním nebo více nadřízenými
 • Přehled v týmovém kalendáři
 • Týdenní manažerské přehledy e-mailem
 • Detail události s chatem a přílohami
flexible_reports

Flexibilní reporty

Všechny důležité statistiky jsou snadno dostupné v plně konfigurovatelných reportech. V nich je možné definovat vlastní pohledy, vytvářet kontingenční tabulky a exportovat data do Excelu.

 • Měsíční fond pracovní doby
 • Souhrn čerpání a zůstatků absencí
 • Přehled čerpaných událostí absence
 • Reporty integrované s docházkou a time trackingem
individual_settings

Individuální nastavení

Absence je možné nakonfigurovat tak, aby jejich dostupnost a možnosti čerpání přesně odpovídaly politice firmy a legislativnímu prostředí.

 • Fondy k čerpání
 • Nastavení procesu schvalování
 • Individuální čerpání nad standartní rámec
 • Překlápění přesčasů na extra-dovolenou
working_time_fund

Fond pracovní doby

Každý zaměstnanec má svou individuálně definovanou pracovní dobu, která předurčuje jeho měsíční fond. Díky tomu budete mít přehled o odpracovaných hodinách s ohledem na dny pracovního klidu a schválené absence.

 • Individuální pracovní doba zaměstnanců
 • Definice pracovní doby pro každý den v roce
 • Definice pracovní doby pro každý den z týdne
 • Výpočet fondu pracovní doby
iPhone12Pro 2

Mobilní management absencí

Žádost o dovolenou zaměstnanci mohou podat čistě jen přes mobilní aplikaci. A manažeři jí mohou schválit stejně tak. Jednoduše, v mobilu.

 • Přehled dostupné dovolené

  Zaměstnanci mají přehled o jejich čerpání dovolené.

 • Žádosti o dovolenou

  Odeslání žádanky ke schválení nadřízeným.

 • Schvalování

  Manažeři schvalují absence v týmovém kalendáři.

 • Přehledy

  Čerpání absencí a odpracovaná doba na jednom místě.

Google Play App Store
Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.

Výběr nejlepšího softwaru pro sledování absencí

Na moderních pracovištích je efektivní sledování nepřítomnosti nezbytné pro efektivní provoz. Jak se podniky vyvíjejí, roste i potřeba pokročilého řešení pro správu absencí pro efektivní správu nepřítomností zaměstnanců.

V tomto článku diskutujeme o klíčových faktorech, které je třeba vzít v úvahu při výběru nejlepšího softwaru pro sledování nepřítomnosti, abychom zajistili, že vaše organizace zůstane na špici v podpoře produktivity a udržování zdravého pracovního prostředí.

Co je sledování nepřítomnosti?

Sledování nepřítomnosti, usnadněné pokročilými řešeními, jako je software pro sledování nepřítomnosti, představuje komplexní přístup ke sledování a řízení docházky zaměstnanců v rámci organizace.

Tento systém, často označovaný jako software pro sledování absencí nebo software pro správu absencí, jde nad rámec jednoduchého vedení záznamů a nabízí sofistikovanou sadu nástrojů pro zefektivnění celého procesu sledování nepřítomnosti zaměstnanců.

Proč společnosti potřebují sledovač absencí?

Sledování absencí poskytuje centralizovanou platformu pro zaznamenávání, sledování a analýzu volna zaměstnanců, ať už z důvodu dovolené, pracovní neschopnosti nebo z jiných důvodů.

Efektivní systém sledování nepřítomnosti automatizuje proces sledování, snižuje manuální zátěž a minimalizuje chyby. To umožňuje podnikům získat cenné poznatky o vzorcích docházky, optimalizovat řízení pracovní síly a zajistit dodržování organizačních zásad, což z ní činí důležitou součást pro udržení produktivního a harmonického pracovního prostředí.

Jak funguje platforma pro automatizované sledování nepřítomnosti?

Automatizovaná platforma pro sledování nepřítomnosti zjednodušuje proces digitálním záznamem a správou docházky zaměstnanců. Zaměstnanci mohou prostřednictvím systému zadávat žádosti o dovolenou, které mohou nadřízení schválit nebo zamítnout.

Platforma se aktualizuje v reálném čase a udržuje přesné záznamy o nahromaděné dovolené, vyčerpaných dnech a zbývajících zůstatcích. Automatická upozornění připomínají zaměstnancům a nadřízeným nevyřízené požadavky a zajišťují včasné odpovědi. To zvyšuje efektivitu, minimalizuje chyby spojené s manuálním sledováním a poskytuje cenná data pro strategické plánování pracovních sil.

Celkově platforma pro automatizované sledování nepřítomnosti zjednodušuje celý proces řízení nepřítomnosti, podporuje transparentnost a dodržování organizačních zásad.

Jaké jsou klíčové globální funkce sledování nepřítomnosti?

Některé z klíčových funkcí, které je třeba hledat v nástroji pro sledování docházky, jsou:

1. Globální dostupnost

Robustní sledování nepřítomnosti zaměstnanců by mělo nabízet globální cloudovou dostupnost, která uživatelům umožňuje spravovat a sledovat docházku zaměstnanců z libovolného místa. Tato funkce zajišťuje aktualizace a spolupráci v reálném čase, což je zásadní pro nadnárodní organizace s různými pracovními prostředími.

2. Podpora více jazyků

Software pro správu docházky by měl podporovat více jazyků, aby vyhovoval různým pracovním silám. To zajišťuje jasnou komunikaci a uživatelsky přívětivé interakce, podporuje inkluzivitu a porozumění napříč globálními týmy.

3. Compliance Management

Sledování docházky by mělo obsahovat automatizované řízení shody, držet krok s různými mezinárodními pracovními zákony a zásadami společnosti. To zajišťuje, že žádosti o volno a schválení jsou v souladu s regionálními předpisy, minimalizují se právní rizika a podporuje se konzistentnost řízení nepřítomnosti.

4. Integrační schopnosti

Bezproblémová integrace s ostatními HR a mzdovými systémy je nezbytná. Tato funkce umožňuje efektivní výměnu dat, snižuje ruční zadávání dat a zvyšuje celkovou efektivitu organizace.

Sledování nepřítomnosti zaměstnanců v Excelu vs. Sloneek

1. Správa dat

Sloneek zefektivňuje sledování nepřítomnosti pomocí automatizované správy dat. Toto cloudové řešení eliminuje ruční zadávání dat, zajišťuje přesnost sledování zůstatků dovolené zaměstnanců a zjednodušuje celkový proces řízení nepřítomnosti.

Správa absencí zaměstnanců v Excelu často zahrnuje ruční zadávání dat, což vede k chybám a zvýšené administrativní zátěži. Excel postrádá automatizaci, takže je časově náročný a náchylný k nepřesnostem při sledování zůstatků a vzorců zanechání.

2. Spolupráce

Sloneek podporuje spolupráci v reálném čase, což umožňuje nadřízeným a členům týmu okamžitý přístup k informacím o nepřítomnosti a jejich aktualizaci. Tato funkce zlepšuje komunikaci a koordinaci, zejména v dynamických pracovních prostředích se vzdálenými nebo globálně rozptýlenými týmy.

Excel funguje v silech, což brání spolupráci v reálném čase. Koordinace schvalování dovolených a aktualizací se stává výzvou, zejména v organizacích s více odděleními nebo týmy rozmístěnými na různých místech.

3. Hlášení a dokumentace

Sloneek poskytuje komplexní reportovací nástroje, které nabízejí pohled na typy absencí, trendy a vzorce. Tato funkce pomáhá při strategickém plánování pracovní síly a podporuje organizace při přijímání informovaných rozhodnutí na základě přesných a aktuálních údajů o nepřítomnosti.

Na druhou stranu mohou být soubory Excel náchylné k problémům se správou verzí, což způsobuje zmatek, když více uživatelů přistupuje a aktualizuje stejnou tabulku současně. To může mít za následek nesrovnalosti v datech a nedostatek jediného zdroje pravdy.

4. Integrační schopnosti

Na rozdíl od Excelu se Sloneek bez problémů integruje s ostatními HR a mzdovými systémy. To zajišťuje konzistenci dat a eliminuje potřebu duplicitních záznamů, což vytváří efektivnější a bezchybný proces sledování nepřítomnosti.

Závěr

V neustále se vyvíjejícím prostředí řízení pracovní síly se stává klíčovou volbou mezi tradičním sledováním docházky zaměstnanců na bázi Excelu a inovativními řešeními, jako je Sloneek.

Zatímco Excel spoléhá na ruční zadávání dat a postrádá efektivitu spolupráce, Sloneek se ukazuje jako výkonný nástroj pro efektivní, automatizovanou správu nepřítomnosti. Díky funkcím, jako je spolupráce v reálném čase, komplexní reporting a bezproblémová integrace, Sloneek nejen zjednodušuje proces, ale také zvyšuje přesnost a strategickou hodnotu sledování nepřítomnosti.

Často kladené otázky

Jak používat sledování nepřítomnosti ve vaší organizaci?

Implementace sledování nepřítomnosti ve vaší organizaci zahrnuje výběr spolehlivého softwarového řešení, jako je Sloneek. Začněte konfigurací systému tak, aby zachycoval důležitá data, jako jsou záznamy o docházce zaměstnanců, zůstatky dovolené a nadcházející absence. Využijte samoobslužné funkce zaměstnanců, které umožní vašim zaměstnancům bezproblémově odesílat žádosti o nepřítomnost a kontrolovat jejich nadcházející plánované dovolené.

Využijte pokročilé funkce pro přesné sledování času, což umožňuje komplexní přehled o vzorcích docházky zaměstnanců. Systém by měl také usnadnit sledování neplánovaných absencí a poskytovat přehledy v reálném čase. Zajistěte bezproblémovou integraci softwaru s vaší stávající infrastrukturou lidských zdrojů pro jednotný přístup k řízení pracovní síly.

Proč moje společnost potřebuje sofistikovaný systém sledování nepřítomnosti?

Propracovaný systém sledování nepřítomnosti je důležitý z několika důvodů. Automatizuje a zefektivňuje proces řízení nepřítomnosti a snižuje pravděpodobnost chyb spojených s ručním sledováním. Tato efektivita vede k podstatným úsporám času a zvýšení produktivity zaměstnanců.

Systém také poskytuje pokročilé funkce, jako je samoobsluha zaměstnanců, která umožňuje zaměstnancům podávat žádosti o nepřítomnost a sledovat svůj čas bez námahy.

Jaká je cena implementace softwaru pro sledování nepřítomnosti?

Náklady na implementaci softwaru pro sledování nepřítomnosti se liší v závislosti na faktorech, jako je velikost vaší organizace, funkce zahrnuté v softwarovém balíčku a zda se jedná o cloudové nebo místní řešení. Mnoho poskytovatelů nabízí odstupňované cenové plány, aby uspokojily různé obchodní potřeby.

Je Sloneek vhodný docházkový software pro startupy?

Ano, Sloneek je vhodný pro začínající podniky, které chtějí od samého začátku zavést efektivní sledování nepřítomnosti. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým funkcím, jako je samoobsluha zaměstnanců, mohou startupy bezproblémově spravovat požadavky na nepřítomnost, sledovat čas a udržovat záznamy o docházce.

Škálovatelnost Sloneek zajišťuje, že jak startup roste, systém sledování nepřítomnosti se může přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám. Schopnost sledovat nadcházející absence a řešit neplánované dovolené poskytuje startupům proaktivní přístup k řízení pracovní síly.

S ohledem na dynamickou povahu startupů nabízí Sloneek flexibilitu a funkčnost potřebnou k položení pevného základu pro sledování nepřítomnosti a zároveň upřednostňuje spokojenost zaměstnanců a organizační agilitu.