Sloneek pohání přední české firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
entering_work

Zadávání pracovní docházky

Své příchody a odchody zaměstnanci zadávají jednoduše přes moderní rozhraní v mobilní aplikaci, docházkovém terminálu nebo webovém prohlížeči.

 • Zobrazení příchodů a odchodů v kalendáři
 • Libovolný počet sledovaných lokalit
 • Jeden nebo více terminálů na lokalitu
 • GPS Geolokace
attendance_terminal

Docházkový terminál

S docházkovým terminálem jednoduše evidujete příchody i odchody zaměstnanců fyzicky, v místě pracovište včetně GPS geolokace.

 • Možnost snímání obličeje při příchodu i odchodu
 • Chytrá zařízení s dotykovou obrazovkou
 • Možnost připojení čtečky karet a čipů
 • Možnost nahrávání obrázků uživatelů
attendance_calendar

Kalendář docházky

Každý příchod a odchod má vlastní záznam, kde mohou uživatelé o události komunikovat se svým nadřízeným.

 • Manažer vidí docházku svých kolegů
 • Chatovací okno ke každé události
 • V chatu lze zmínit uživatele, který dostane notifikaci
 • K události je možné přiložit obrázkovou přílohu
working_time_fund

Pracovní doba

Evidujte u svých zaměstnanců smluvené pracovní úvazky. Získejte přehled nad tím, kdy vaši lidi pracují a jaký je jejich měsíční pracovní fond.

 • Tvorba různých pracovních dob
 • Týdenní & roční pracovní fond
 • Automatizované pauzy na obědy
 • Připomínky platnosti pracovní smlouvy
supporting_documents_for_payroll

Podklady pro mzdy

Všechny aktivity vstupují do reportů pro přehled o nákladech i fakturaci. Pro zaměstnance lze využít i porovnání s jejich měsíčním fondem pracovní doby.

 • Detailní seznam zapsaných činností
 • Souhrnný přehled práce za období
 • Měsíční kalendář odpracovaného času
 • Porovnání s fondem pracovní doby
reporting_statements

Reporting a výkazy

Reportování docházky je snadné, ale pokud je to potřeba, lze vytvářet i velmi komplexní sestavy a ty ukládat pro příští použití.

 • Přehled příchodů a odchodů
 • Měsíční kalendář docházky
 • Plně customizovatelné reporty
 • Kontigenční tabulky a grafy
 • Export výkazů do excelu
iPhone12Pro-6-1-810×784

Mobilní docházka

Zadávání docházky i bez fyzického terminálu - jednoduše, pomocí mobilní aplikace s GPS geolokací.

 • Příchody a odchody

  Zadávání docházky na jedno kliknutí.

 • Párování s lokalitami

  Docházka je vázána na firemní lokality.

 • Komunikace

  Komunikace nadřízený, podřízený, i HR manažer.

 • Přehledy docházky

  Všichni přesně ví, kolik mají odpracováno.

Google Play App Store
Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.

Úvod do k docházkového systému

Co je to systém sledování docházky?

Systém sledování docházky je digitální nástroj, který umožňuje podnikům zaznamenávat a spravovat docházku zaměstnanců. Automatizuje proces sledování pracovní doby, nepřítomnosti a dovolené, což usnadňuje výpočet mezd, sledování rozvrhů zaměstnanců a zajištění souladu s pracovními předpisy. Systémy sledování docházky lze implementovat pomocí různých metod, včetně papírových systémů, hodin, tabulek nebo vyhrazeného softwaru pro docházku a docházku.

Proč potřebujete systém sledování docházky?

Systémy sledování docházky nabízejí řadu výhod pro podniky všech velikostí. Přesným zaznamenáváním pracovní doby a nepřítomností zaměstnanců poskytují tyto systémy cenná data pro výpočet mezd, správu nároků na dovolenou a sledování dochvilnosti zaměstnanců. Zefektivňují mzdový proces, snižují chybovost a zlepšují efektivitu řízení pracovní síly. Systémy sledování docházky navíc podporují transparentnost, odpovědnost a spravedlnost na pracovišti a podporují pozitivní pracovní prostředí.

Klíčové vlastnosti systémů sledování docházky

Systémy sledování docházky jsou vybaveny řadou funkcí navržených pro zefektivnění správy docházky. Tyto funkce usnadňují sledování času, správu nepřítomnosti, plánování zaměstnanců a další. Pojďme prozkoumat některé z klíčových funkcí, díky kterým jsou systémy sledování docházky nezbytné pro efektivní řízení pracovních sil.

Měření času

Přesné měření času je základním rysem systémů sledování docházky. Tyto systémy umožňují zaměstnancům přicházet a odcházet, a to buď prostřednictvím mobilní aplikace, webového portálu nebo fyzických hodin. Zaznamenáváním přesné pracovní doby zajišťují systémy sledování docházky přesné zpracování mezd a eliminují ruční výpočty.

Management nepřítomnosti

Řízení absencí zaměstnanců může být náročný úkol. Systémy sledování docházky zjednodušují tento proces tím, že umožňují zaměstnancům žádat o volno a manažeři mohou tyto žádosti kontrolovat a schvalovat. Tyto systémy také poskytují přehled o zbývajících zůstatcích dovolené zaměstnanců, což usnadňuje plánování a řízení plánování pracovních sil.

Plánování směn

Efektivní plánování směn je zásadní pro podniky s různými směnami a pracovní dobou. Systémy pro sledování docházky nabízejí funkce pro vytváření a správu rozvrhů zaměstnanců, zajišťují optimální pokrytí a minimalizují konflikty v rozvrhu. Automatizací procesu plánování tyto systémy šetří čas a zlepšují celkovou produktivitu pracovní síly.

Zaměstnanecká samoobsluha

Zaměstnanecká samoobsluha je cenná funkce, která zaměstnancům umožňuje spravovat své vlastní úkoly související s docházkou. Prostřednictvím uživatelsky přívětivého portálu nebo mobilní aplikace mohou zaměstnanci prohlížet své pracovní plány, žádat o volno a sledovat záznamy o docházce. Tato samoobslužná funkce snižuje administrativní zátěž a podporuje zapojení zaměstnanců.

GPS sledování + Geofencing (volitelné)

Pro podniky se vzdálenými nebo mobilními zaměstnanci mohou systémy sledování docházky nabízet funkce sledování GPS a geofencingu. GPS sledování umožňuje zaměstnavatelům sledovat polohu zaměstnanců během pracovní doby a zajistit, aby byli tam, kde mají být. Geofencing omezuje příchody a odchody na konkrétní místa, čímž zabraňuje zaměstnancům zaznamenávat docházku z nepovolených oblastí.

Biometrické sledování (volitelné)

Některé systémy sledování docházky podporují biometrické sledování, které využívá jedinečné fyzické vlastnosti, jako jsou otisky prstů nebo rozpoznávání obličeje pro načítání a odcházení. Biometrická autentizace eliminuje riziko krádeže času a děrování kamarádů a zajišťuje přesné údaje o docházce.

Biometric Tracking (optional)

Some attendance tracking systems support biometric tracking, which uses unique physical characteristics such as fingerprints or facial recognition for clocking in and out. Biometric authentication eliminates the risk of time theft and buddy punching, ensuring accurate attendance data.

3. Různé způsoby sledování času zaměstnanců

Podniky si mohou vybrat z různých metod sledování času zaměstnanců v závislosti na jejich potřebách a zdrojích. Pojďme prozkoumat různé přístupy ke sledování docházky, od tradičních papírových systémů až po moderní dobu a docházkový software.

Papírová agenda

Papírový agenda zahrnuje ruční zaznamenávání pracovní doby zaměstnanců do docházkových výkazů nebo docházkových knih. Tato metoda vyžaduje, aby si zaměstnanci zapisovali své hodiny příchodu a odchodu, které jsou pak zaneseny do mzdového systému pro výpočet mezd. Zatímco papírové systémy jsou jednoduché a levné, jsou náchylné k chybám, obtížně se spravují a jsou časově náročné na zpracování mezd.

Stopky

Časové hodiny jsou fyzická zařízení, která zaměstnanci používají k nabíjení a odcházení z práce. Těmito zařízeními mohou být tradiční punčové hodiny nebo moderní biometrické hodiny, které využívají otisky prstů rozpoznávání obličeje pro identifikaci. Časové hodiny poskytují pohodlný a přesný způsob sledování docházky zaměstnanců a snižují riziko krádeže času a podvodu. Vyžadují však počáteční investice a průběžnou údržbu.

Tabulky

Tabulkové procesory nabízejí digitální alternativu k papírovým systémům a umožňují podnikům vytvářet přizpůsobené šablony pro měření času. Zaměstnanci zadávají své hodiny příchodu a odchodu do tabulky, kterou lze nakonfigurovat pomocí vzorců pro automatické výpočty mezd. Přestože tabulkové procesory poskytují větší flexibilitu a přesnost než papírové systémy, stále vyžadují ruční zadávání dat a mohou být náchylné k chybám.

Časový a docházkový software

Časový a docházkový software je komplexní řešení pro sledování času zaměstnanců a správu docházkových dat. Tyto softwarové systémy nabízejí řadu funkcí, včetně integrace hodin, správy nepřítomnosti, zaměstnaneckých samoobslužných portálů, reportovacích a analytických nástrojů a bezproblémové integrace se mzdovými systémy. Časový a docházkový software eliminuje ruční zadávání dat, zjednodušuje zpracování mezd a poskytuje přehled o docházce zaměstnanců v reálném čase.

4. Výhody systémů sledování docházky

Systémy sledování docházky nabízejí řadu výhod pro podniky napříč odvětvími. Pojďme prozkoumat klíčové výhody implementace systému sledování docházky ve vaší organizaci.

Přesné zpracování mezd

Jednou z hlavních výhod systémů pro sledování docházky je jejich schopnost zajistit přesné zpracování mezd. Tyto systémy automatizují výpočet mezd zaměstnanců na základě zaznamenané pracovní doby, přesčasů a čerpání dovolené. Odstraněním ručních výpočtů snižují systémy sledování docházky riziko chyb a zajišťují, že zaměstnanci jsou vypláceni správně a rychle.

Výpočet přesčasů

Pro podniky s hodinovými zaměstnanci může být sledování a počítání přesčasů složitým úkolem. Systémy sledování docházky tento proces zjednodušují tím, že automaticky identifikují a vypočítávají přesčasové hodiny na základě předem definovaných pravidel. Tato funkce zajišťuje soulad s pracovními předpisy a pomáhá podnikům efektivně řídit náklady na pracovní sílu.

Sledování dochvilnosti

Systémy sledování docházky umožňují podnikům sledovat dochvilnost zaměstnanců a identifikovat vzorce docházky. Zaznamenáváním časů příchodů a odchodů tyto systémy poskytují přehled o tom, jak zaměstnanci dodržují pracovní plány. Manažeři mohou snadno identifikovat zaměstnance, kteří pravidelně přicházejí pozdě nebo odcházejí dříve, což jim umožňuje přijmout vhodná opatření k řešení problémů s docházkou.

Leave Management

Správa zaměstnanecké dovolené může být náročná, zejména v organizacích s velkou pracovní silou. Systémy sledování docházky zjednodušují správu dovolené tím, že poskytují centralizovanou platformu pro zaměstnance, aby mohli žádat o volno, a pro manažery, aby tyto žádosti kontrolovali a schvalovali. Tyto systémy také usnadňují sledování a monitorování zbývajících zůstatků dovolené zaměstnanců a zajišťují dodržování firemních zásad.

5. Faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru systému sledování docházky

Se širokou škálou dostupných systémů sledování docházky může být výběr správného systému pro vaši firmu skličujícím úkolem. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení různých systémů sledování docházky:

Použitelnost a uživatelské rozhraní

Uživatelsky přívětivé rozhraní je klíčové pro zajištění toho, aby zaměstnanci a manažeři mohli snadno procházet systémem sledování docházky. Hledejte systémy s intuitivním rozhraním, dobře organizovanými nabídkami a jasnými navigačními cestami. Systém, který je snadno použitelný a srozumitelný, minimalizuje dobu školení a maximalizuje osvojení uživateli.

Mobilní dostupnost

V dnešní mobilní pracovní síle je nezbytné, aby systémy pro sledování docházky nabízely mobilní přístup. Hledejte systémy, které poskytují mobilní aplikace nebo mobilní rozhraní, která zaměstnancům umožňují chodit a odcházet, žádat o volno a přistupovat k záznamům docházky ze svých chytrých telefonů nebo tabletů. Mobilní dostupnost zvyšuje pohodlí a flexibilitu, zejména pro vzdálené zaměstnance nebo zaměstnance v terénu.

Konfigurace softwaru

Zvažte, zda potřebujete samostatný systém sledování docházky nebo komplexní systém řízení lidských zdrojů, který obsahuje funkce sledování docházky. Určete konkrétní funkce správy docházky, které vaše podnikání vyžaduje, jako je integrace hodin, správa dovolené nebo možnosti plánování. Vyhodnoťte konfigurovatelnost systému a ujistěte se, že jej lze přizpůsobit jedinečným potřebám vaší organizace.

Softwarové integrace

Chcete-li zajistit bezproblémový tok dat a eliminovat duplicitní zadávání dat, vyberte si systém sledování docházky, který se integruje s vaším mzdovým softwarem, systémem řízení lidských zdrojů nebo jinými relevantními obchodními systémy. Integrační schopnosti umožňují automatickou synchronizaci dat, zjednodušují mzdový proces a snižují riziko chyb.

Hodnota za cenu

Vyhodnoťte nákladovou efektivitu různých systémů sledování docházky na základě vašeho rozpočtu a nabízených funkcí. Zvažte, zda systém nabízí bezplatnou zkušební nebo freemium verzi, která vám umožní otestovat jeho funkčnost, než se zavážete k placenému plánu. Vezměte v úvahu dlouhodobé výhody a potenciální návratnost investic, které může poskytnout robustní systém sledování docházky.

Implementace a osvědčené postupy pro systémy sledování docházky

Implementace systému sledování docházky vyžaduje pečlivé plánování a zvážení. Zde je několik osvědčených postupů, jak zajistit úspěšnou implementaci:

Nastavení vašeho systému

Před implementací systému sledování docházky jasně definujte své obchodní požadavky a cíle. Určete konkrétní funkce a funkce, které potřebujete, jako je integrace hodin, správa dovolené nebo možnosti vytváření sestav. Nakonfigurujte systém tak, aby byl v souladu se zásadami docházky a pracovními postupy vaší organizace. Vyškolte své HR a manažerské týmy, jak systém efektivně používat.

Školení zaměstnanců

Poskytněte zaměstnancům komplexní školení o používání systému sledování docházky. Nabídněte jasné pokyny, jak se přihlásit a odhlásit, požádat o volno a získat přístup k záznamům docházky. Provádějte školení nebo poskytujte instruktážní materiály, které popisují funkce a výhody systému. Povzbuzujte zaměstnance, aby kladli otázky a podle potřeby poskytovali trvalou podporu.

Stanovení zásad a postupů

Vytvořte jasné zásady a postupy docházky, které budou v souladu s cíli a hodnotami vaší organizace. Sdělte tyto zásady zaměstnancům a ujistěte se, že rozumí očekáváním pro sledování docházky. Stanovte pokyny pro žádosti o volno, hlášení absencí a řešení problémů s docházkou. Pravidelně kontrolujte a aktualizujte zásady podle potřeby, abyste zajistili, že zůstanou účinné a relevantní.

Pravidelné vyhodnocování a optimalizace

Průběžně sledujte a vyhodnocujte efektivitu vašeho systému sledování docházky. Sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců a manažerů, abyste identifikovali jakékoli problémy nebo oblasti pro zlepšení. K analýze údajů o docházce a identifikaci trendů nebo vzorců použijte systémové nástroje pro vytváření sestav a analýzy. Podle potřeby upravte své zásady a postupy, abyste optimalizovali výkon systému a vyřešili případné problémy.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Vzhledem k tomu, že systémy sledování docházky zahrnují zpracování citlivých údajů o zaměstnancích, je nezbytné upřednostňovat zabezpečení a ochranu osobních údajů. Zde je několik klíčových aspektů pro zajištění ochrany informací zaměstnanců:

Ochrana dat zaměstnanců

Implementujte robustní bezpečnostní opatření k ochraně dat zaměstnanců před neoprávněným přístupem nebo narušením. Používejte zabezpečené hostingové platformy a šifrujte přenos dat, abyste zabránili zachycení. Omezte přístup do systému sledování docházky pouze na oprávněné pracovníky a prosazujte zásady silného hesla. Pravidelně zálohujte data a udržujte plány obnovy po havárii, abyste snížili riziko ztráty dat.

Dodržování nařízení o ochraně osobních údajů

Ujistěte se, že váš systém sledování docházky je v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA). Prostudujte si zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky systému a ujistěte se, že jsou v souladu s povinnostmi vaší organizace ohledně ochrany dat. Před shromažďováním a zpracováním jejich osobních údajů získejte od zaměstnanců nezbytný souhlas.

Šifrování dat a bezpečnostní opatření

Využijte šifrovací technologie k ochraně dat uložených v systému sledování docházky. Implementujte mechanismy bezpečné autentizace, jako je dvoufaktorová autentizace, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Pravidelně aktualizujte a opravujte systém, abyste odstranili případné chyby zabezpečení. Provádějte pravidelné bezpečnostní audity a penetrační testy, abyste identifikovali a zmírnili potenciální rizika.

Výzvy a úskalí systémů sledování docházky

Zatímco systémy sledování docházky nabízejí četné výhody, existují také výzvy a potenciální úskalí, o kterých je třeba si uvědomit. Zde jsou některé běžné problémy, kterým mohou podniky čelit při implementaci systémů sledování docházky:

Odpor zaměstnanců a obavy o soukromí

Někteří zaměstnanci se mohou bránit implementaci systémů sledování docházky, protože se obávají narušení soukromí nebo zvýšeného monitorování. Je důležité komunikovat výhody systému a řešit případné obavy zaměstnanců. Poskytněte jasné vysvětlení, jak budou jejich data používána, a ujistěte je, že systém má zjednodušit procesy a zajistit spravedlnost.

Technické problémy a integrační výzvy

Implementace nového systému může někdy přinést technické problémy, jako jsou problémy s kompatibilitou nebo potíže s integrací se stávajícími systémy. Před plnou implementací zajistěte řádné testování a pilotní provoz systému sledování docházky. Úzce spolupracujte s poskytovatelem systému na řešení jakýchkoli technických problémů a zajištění hladkého procesu integrace.

Zajištění přesného zadávání dat

Pro zajištění přesné data tendence, zaměstnanci potřebují důsledně a přesně zaznamenávat své časy příchodů a odchodů. Povzbuzujte zaměstnance k pečlivosti při sledování času a poskytněte jasné pokyny, jak systém efektivně používat. Pravidelně kontrolujte záznamy o docházce a neprodleně řešte případné nesrovnalosti nebo problémy.

Budoucí trendy v systémech sledování docházky

Vzhledem k tomu, že se technologie neustále vyvíjí, systémy sledování docházky budou pravděpodobně obsahovat nové funkce a možnosti. Zde jsou některé budoucí trendy, které je třeba sledovat:

Umělá inteligence a strojové učení

Technologie umělé inteligence a strojového učení mohou zlepšit systémy sledování docházky automatizací procesů, jako je schvalování dovolené, sledování času a plánování. Tyto technologie dokážou analyzovat údaje o docházce a identifikovat vzorce a trendy, což podnikům umožňuje přijímat rozhodnutí na základě dat a optimalizovat řízení pracovní síly.

Pokročilé biometrické technologie

Biometrické technologie, jako je rozpoznávání obličeje nebo skenování duhovky, se pravděpodobně stanou více rozšířenými v systémech sledování docházky. Tyto technologie nabízejí zvýšenou bezpečnost a přesnost, čímž eliminují riziko krádeže času nebo proražení kamaráda.

Integrace se zařízeními IoT

S rozmachem internetu věcí (IoT) se systémy pro sledování docházky mohou integrovat se zařízeními IoT a zaznamenávat data o docházce zaměstnanců. Například nositelná zařízení nebo chytré odznaky by mohly automaticky zaznamenávat docházku zaměstnanců na základě blízkosti určených pracovních oblastí.

Závěr

Systémy sledování docházky hrají zásadní roli při zefektivnění řízení pracovních sil a zajištění přesného zpracování mezd. Od měření času a řízení nepřítomnosti až po plánování zaměstnanců a samoobslužné funkce, tyto systémy nabízejí širokou škálu funkcí, které splňují jedinečné potřeby podniků. Zavedením systému sledování docházky mohou podniky zvýšit odpovědnost zaměstnanců, zlepšit dochvilnost, zjednodušit správu dovolené a zvýšit celkovou efektivitu pracovní síly.

Při výběru systému sledování docházky zvažte faktory, jako je použitelnost, mobilní dostupnost, konfigurace softwaru, integrace a poměr cena/výkon. Vyhodnoťte specifické vlastnosti a funkce, které odpovídají potřebám vaší organizace, a vyberte si systém, který nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a bezproblémovou integraci s vašimi stávajícími systémy.

Zavedením osvědčených postupů pro nastavení systému, školení zaměstnanců, stanovení zásad a průběžné hodnocení mohou podniky maximalizovat výhody systémů sledování docházky a překonat potenciální problémy. Upřednostněte zabezpečení a soukromí dat, abyste chránili informace zaměstnanců a zajistili soulad s příslušnými předpisy.

S pokrokem technologií se budou i nadále vyvíjet systémy sledování docházky, které budou zahrnovat umělou inteligenci, pokročilé biometrické technologie a integraci se zařízeními IoT. Zůstaňte informováni o nejnovějších trendech a vývoji v systémech sledování docházky, abyste mohli využít plný potenciál těchto nástrojů pro vaši organizaci.

Zavedením systému sledování docházky, který vyhovuje vašim obchodním potřebám, můžete zvýšit efektivitu, zefektivnit řízení pracovních sil a zajistit přesné zpracování mezd. Udělejte první krok k transformaci procesů správy docházky ještě dnes.