Sloneek pohání přední české firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1

Porovnání funkcionalit: Sloneek X BambooHR

Evidence pracovníků Sloneek BambooHR
Databáze zaměstnanců Does contain Does contain
Pracovní doba zaměstnanců Velmi důležité, pokud chcete vypočítat, kolik hodin má zaměstnanec v daném měsíci odpracovat. Klíčové v češtině, kde se fond svátků počítá v hodinách. Does contain Doesn't contain
Customizovatelné pole uživatele Pomocí vlastního uživatelského pole můžete evidovat jakýkoli atribut uživatele/zaměstnance, který můžete potřebovat, například "velikost trička", pokud svým lidem poskytujete oblečení nebo marketingové zboží. Does contain Doesn't contain
Customizovatelné štítky uživatele Pomocí vlastních značek můžete segmentovat přehledy, přehledy uživatelů atd. Jako příklad můžete chtít generovat zprávu o návštěvnosti pouze pro osoby se značkou "Externí". Does contain Doesn't contain
Jazyk v aplikaci Stále se rozšiřující seznam podporovaných jazyků umožňuje každému uživateli vybrat si preferovaný jazyk aplikace a oznámení. Does contain Doesn't contain
Lokalita výkonu práce Does contain Does contain
Stravenky Does contain Does contain
Evidence vývoje základní mzd Does contain Does contain
Monitorování nálady zaměstnanců Does contain Doesn't contain
Připomínky Does contain Does contain
Vlastní připomínky Does contain Does contain
Automatizace procesů: tasklisty Sloneek BambooHR
Tasky Does contain Doesn't contain
Onboarding checklisty Does contain Does contain
Offboarding checklisty Does contain Does contain
Customizovatelné checklisty Umožňuje manažerům lidských zdrojů vytvářet kontrolní seznamy nejen pro předem definované procesy, jako je nástup a výstup, ale také pro další a/nebo ad-hoc události, jako je certifikace, vzdělávání, disciplinární procesy atd. Does contain Doesn't contain
Zobrazení KANBAN Does contain Doesn't contain
Customizovatelné upozornění Doesn't contain Does contain
Docházkový systém a time tracking Sloneek BambooHR
Zadávání pracovní docházky Does contain Does contain
GPS geolokace Does contain Doesn't contain
Docházovký terminál Spolu s geolokací poskytujeme vynikající možnosti registrace návštěvnosti. Příchody a odchody jsou registrovány na předem definovaných místech (kanceláře, sklady, zakázkové objekty,...) a mohou být registrovány více způsoby, například - webovou aplikací, mobilní aplikací a hardwarovým terminálem s dotykovou obrazovkou a bezkontaktní čtečkou karet. Does contain Doesn't contain
Trackování aktivit Does contain Does contain
Time tracking Možné přes příplatkový modul Does contain Doesn't contain
Plánování práce Poskytujeme prostředky pro jednoduché plánování směn pomocí zobrazení časové osy. Does contain Doesn't contain
Hodinová sazba pracovníků Does contain Doesn't contain
Management absencí Sloneek BambooHR
Management absencíí Does contain Does contain
Týmový kalendář absencí Členové týmu a jejich manažeři mají společný kalendář svých absencí, docházky a aktivit. Každou událost mohou okomentovat, přidat k ní přílohy a dokonce zmínit kteréhokoli člena týmu, aby ho na danou událost upozornili. Does contain Doesn't contain
Kalendář státních svátků pro každou zemi Společnosti, které se nacházejí ve více než jedné zemi, potřebují mít svátky konfigurovatelné na úrovni uživatelů. Does contain Doesn't contain
Schvalovací workflow Does contain Does contain
Dokumenty Sloneek BambooHR
Elektronické podepsiování dokumentů Does contain Does contain
Podepisování dokumentů externích subjektů Povolujeme scénáře, jako je podepsání dokumentu NDA s někým, kdo ještě není uživatelem Sloneeku. Obvykle se tak děje ve fázi náboru a před nástupem do zaměstnání. Does contain Doesn't contain
Skills & Performance Sloneek BambooHR
KPIs & OKR U BambooHR možné přes integraci Does contain Does contain
Customizovatelné dotazníky vyhodnocení U BambooHR možné přes integraci Does contain Doesn't contain
Skills management Does contain Doesn't contain
Vlastní / manažerské hodnocení Does contain Does contain
Reporting Sloneek BambooHR
HR reporting Does contain Does contain
Podklady pro fakturaci Does contain Does contain
Engagement: angažovanost zaměstnanců Sloneek BambooHR
Engagement zaměstnanců Does contain Does contain
Schránka důvěry Does contain Doesn't contain
Žádosti Doesn't contain Does contain
ATS Sloneek BambooHR
Talent pool Does contain Does contain
Customizovatelný firemní portál Does contain Does contain
Customizovatelné fáze náboru Does contain Does contain
Sdílení na kariérní portály Doesn't contain Does contain
ATS reporting Doesn't contain Does contain
Evidence pracovních pomůcek a firemního majetku Sloneek BambooHR
Správa a historie majetku Does contain Doesn't contain
Předávání & el. podpis pracovních pomůcek Pro celý proces předávání provozních prostředků máme mnohem lepší nástroj. Máme úplný detail každého majetku, úplný předávací protokol, který zaměstnanec stvrzuje podpisem, majetek má úplnou historii včetně fotogalerie a všechny předávací protokoly. Does contain Doesn't contain
Předávací protokoly Does contain Doesn't contain
Integrace Sloneek BambooHR
Google Does contain Does contain
MS365 Does contain Doesn't contain
IceWarp Does contain Doesn't contain
Slack Does contain Does contain
Helios Does contain Doesn't contain
Jira Does contain Doesn't contain
A něco navíc Sloneek BambooHR
Holdingová struktura Nástroje pro mezinárodní i full remote hybridní týmy Does contain Doesn't contain
Firemní chat Does contain Doesn't contain
Mobilní rozhraní Does contain Does contain

Vyzkoušejte Sloneeka už dnes 🔥

Sloneeka můžete používat zdarma, bez nutnotsti zadávat kreditní kartu
po dobu následujících 14 dní. Včetně všech funkcí a plné podpory.

Engagement
Remote nástroje

Nástroje na míru mezinárodním a hybridně řízeným týmům

Nad rámec běžných funkcí HR systému jsme přidali nástroje, které řeší potřeby hybridně řízených týmů.

  • Globální struktura pro mezinárodní týmy
  • Preferovaný jazyk uživatele v aplikaci
  • Kalendář státních svátků v dané zemi
  • Elektronické podepisování dokumentů
zákaznická podpora personální systém Sloneek
Zákaznická péče

Globální podpora, která nemá konkurenci ani místo v ceníku

Naši specialisti vás onboardují a v průběhu používání aplikace vám budou vždy k dispozici.

  • Aktivní podpora ve stejném časovém pásmu
  • Náš čas za váš - nic víc si neúčtujeme

Přehled všech funkcionalit

Core HR
emloyee-records Evidence Zaměstnanců
documents-e-sign Dokumenty & el. podpis
asset-management Pracovní Pomůcky
Outline AI Průzkumy
engagement Engagement
organisational-chart Organizační struktura
Group-34061-1 HR automatizace
whistleblowing Whistleblowing
holding-structure Holdingová struktura
Time management
time-tracking-timesheets Aktivity & Time Tracking
time-off Absence management
atendance-system Docházkový systém
clients-project Klienti a projekty
Performance management People Analytics
Nábor & Onboarding
recruiting Nábor (ATS)
Preboarding Preboarding
onboarding Onboarding
onboarding-1 Offboarding
Podklady pro mzdy Mobilní aplikace Integrace

Evidence Zaměstnanců

Essential
Zaměstnanecká složka
Typ spolupráce, úvazku
Lokalita výkonu práce
Historie uživatele
Organizační struktura
Evidence finančních podmínek
Nastavitelné pole uživatele
Webový i mobilní adresář uživatelů
Připomínky událostí

Dokumenty & el. podpis

Essential
Elektronický podpis dokumentů (eIDAS ready)
Generování šablon dokumentů (AI)
Potvtrzení přečtení dokumentů
Úložiště firemních dokumentů
Šifrované úložiště zaměstnaneckých dokumentů

Pracovní Pomůcky

Professional
Převzetí a odevzdání pomůcky el. podpisem
Generování předávacích protokolů
Přehled stavu a umístění pomůcek
Detailní karta pomůcky
Vlastní pole pomůcek
Kategorizace pomůcek

AI průzkumy

Professional
Tvorba průzkumů
Jednoduchá editace
AI generování průzkumů na míru
Vizualizace dat
AI shrnutí a vyhodnocení výsledků
NPS dotazník s výpočty výsledku
Export do csv, svg, png

Engagement

Professional
Firemní nástěnka
Oznámení a Kudos
Zaměstnanecké průzkumy
NPS průzkum spokojenosti
Firemní wiki

Organizační Struktura

Essential
Strom týmů
Nastavení týmů
Přiřazení týmových rolí
Popisy týmů
Drag & Drop úprava

HR Automatizace

Professional
Tvorba checklistů (onboarding, offboarding)
Individualizované úkoly
KANBAN, tabulkové a kalendářové řízení úkolů
Připomínky deadlinů
Generování checklistů (AI)
Generování pracovních inzerátů a nabídek (AI)
Generování KPI, OKR, evaluačních dotazníků (AI)
Generování šablon pro dokumenty (AI)

Whistleblowing

Essential
Nástroj pro anonymní hlášení událostí
Možnost přidání role ombudsmana
Vkládání textových zpráv i obrázků
Oznamovatel vidí, kdo je adresátem zprávy
Notifikace o vložení nové zprávy

Holdingová Struktura

Enterprise
Mateřské a dceřinné společnosti
Lokální jazyková mutace i svátky
Mezinárodní složení týmů
Přehledné ovládání administrátory

Aktivity & Time Tracking

Essential
Time sheety (i manuálně zpracovatelné)
Plánování služebních cest
Evidence home office
Schvalování aktivit
Týmové přehledy
Mobilní time tracking
Flexibilní nastavení událostí aktivit
Hodinová nákladová a fakturační cena
Vykazování na projekty a klienty
Poznámky, přílohy, komentáře aktivit
Komplexní podklady pro fakturaci zákazníkům

Absence management

Essential
Fond pracovní doby
Přehled absencí v kalendáři
Flexibilně nastavitelné události absencí
Schvalování absencí
Možnost příloh a komentování u absencí
Detailní reporting
Mobilní management absencí

Docházkový Systém

Essential
Zadávání příchodů a odchodů
Týmový kalendář docházky
Docházkový terminál
GPS geolokace
Export docházky do excelu
Detailní reporting včetně salda

Klienti a projekty

Professional
Projektové řízení a vykazování času
Intuitivní zapisování aktivit
Mnoho nastavitelných parametrů
Reporting pracovních výkazů a poklady pro fakturaci
Rychlé součty vykázané práce
Hodinové a nákladové fakturace
Víceúrovňové filtrování
Vlastní konfigurace tabulek
Možnost záznamu z mobilní aplikace

People Analytics

Professional
Základní HR metriky
Životní cyklus uživatelů
Náborové metriky
Operativa (dokumenty, pomůcky)
Kompetence (Skilly)
Performance (již brzy)
Pracovní vytížení (již brzy)
AI analytika (již brzy)

Performance management

Professional
Skills / kompetence
Hodnocení
OKR & KPI
Evaluační dotazníky
360°
Vzdělávácí plány

Nábor (ATS)

Professional
Evidence uchazečů
Správa uchazečů
Nastavení fází náboru
Inzertní portál
Komunikace nad kandidáty
Talent pool

Preboarding

Professional
Preboardingový balíček
Rychlá příprava šablon
Automatické vyplnění údajů
Generování otázek pomocí AI
Uvítací balíček pro první den v práci

Onboarding

Professional
Šablony pro onboarding
Evidence osobních i pracovních údajů
Správa pracovních pomůcek a firemního majetku
Evidence a elektronické podepisování dokumentů
Nastavení pracovní doby a druhů absencí

Offboarding

Professional
Šablony pro offboarding
Ukončení pracovního poměru a offboarding
Předání všech pomůcek a kontrola stavu
Podpis výstupních dokumentů

Mobilní aplikace

Essential
Docházka v telefonu
Mobilní time tracking
Zadávání a schvalování absencí v telefonu
Podepisování dokumentů v telefonu
Mobilní kalendář aktivit, absencí i docházky
Reporty uživatelů v telefonu

Integrace

Essential
Google synchronizace absencí
MS 365 synchronizace absencí
IceWarp synchronizace absencí
Slack: reporty absencí, time trackingu a docházky
Integrace aktivit s Jirou
Open API
OKTA single sign-on

Reporting

Essential
Podklady pro mzdy i fakturaci
Výkaz pracovní doby
Reporty docházky a absencí
Vlastní konfigurace reportů
Grafické zobrazení dat
Export do xls a csv

Podklady pro mzdy

Essential
Zpracování mezd podle činností: Interní vs. externí fakturace
Přehled o odpracovaných hodinách na aktivitách
Sledování interních a externích nákladů
Účetní mohou stahovat výkazy přímo
Sledování a reporting absencí pro přesnou fakturaci
Předávání zaměstnancům informací o stavu dovolených
Minimalizace rizik nedodržení požadavků na docházku
Definice pracovní doby podle pozice a typu práce
Monitoring reálně odpracovaných hodin
Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.

Často kladené dotazy

Existují jiné alternativy k BambooHR?

Ano. Trakstar, Bambee, Reviewsnap, Paylocity, ADP Workforce Now jsou další populární software pro správu talentů se širokou škálou funkcí speciálně navržených pro moderní řízení pracovní síly. Se špičkovými funkcemi a nástroji, jako je docházkový systém, sledování času, hybridní týmové nástroje a HR asistenční technologie s umělou inteligencí, však Sloneek vede v automatizaci základních HR procesů a nabízí efektivní řešení řízení výkonu.

Čím se Sloneek odlišuje od ostatních alternativ BambooHR?

Naše robustní funkce zjednodušují únavné administrativní úkoly. Vyzkoušejte naše hlavní funkce podporované moderním rozhraním, datovými zprávami a robustním zákaznickým servisem, vše spravované v rámci centralizované databáze.

Tyto pokročilé funkce pomáhají firmám spravovat základní funkce správy lidských zdrojů, jak potvrzují naše uživatelské recenze a zpětná vazba v reálném čase od renomovaných webů pro recenze softwaru, jako jsou G2 a Getapp

S jakými nástroji a platformami se může Sloneek integrovat?

Sloneek spolupracuje s platformami jako Slack, JIRA a Google Workspace. Podívejte se na úplný seznam našich integrací.

Jak rychle lze Sloneek implementovat? Jsou s tím spojené nějaké skryté náklady?

Náš mzdový software lze rychle a snadno implementovat napříč obchodními segmenty. A s naším systémem nejsou spojeny žádné skryté náklady. Jednoduše se přihlaste a nastupte. Získejte podrobný rozpis procesu implementace na našich webových stránkách nebo se obraťte na náš zákaznicky přátelský tým podpory.

Jak intuitivní je uživatelská zkušenost Sloneek a existuje znalostní báze pro podporu?

Sloneek se může pochlubit intuitivním uživatelsky přívětivým rozhraním, které zajišťuje snadnou navigaci i těm, kteří neznají HR software. A samozřejmě nabízíme komplexní znalostní základnu a lidskou podporu v reálném čase, která uživatelům pomůže, kdykoli potřebují pomoc.

Můžete poskytnout reference od současných klientů Sloneek?

Uživatelské recenze Sloneek odhalují, jak daleko jdeme, aby byl každý klient spokojený. naše hodnocení spokojenosti uživatelů na webech s recenzemi softwaru, jako je G2, ukazuje naše základní schopnosti.

Rádi vás spojíme s klientskou komunitou Sloneek, abychom si z první ruky mohli prohlédnout naše pozoruhodné funkce a jejich celkovou zkušenost s naším softwarem.

Jak Sloneek využívá AI ve svých operacích?

Náš mzdový software a HR nástroje založené na AI mají pokročilé funkce, které nabízejí automatizované řešení pro podniky, zefektivňují náročné HR úkoly, snižují administrativní zátěž a zvyšují efektivitu.

Naše chytré nástroje zvládají sledování času, správu dat o zaměstnancích, analýzu pracovní síly, adresář zaměstnanců a několik dalších doplňkových funkcí na čistém rozhraní, které usnadňuje proces náboru, řízení výkonu, průzkum angažovanosti, zpracování mezd, daňové přiznání a celou lidskou práci. systém řízení zdrojů hračkou napříč obchodními výklenky, od onboardingu až po offboarding.

Je pro Sloneek k dispozici mobilní aplikace?

Ano, Sloneek má softwarovou aplikaci pro lidské zdroje pro mobilní uživatele, kteří chtějí spravovat své HR úkoly na cestách. Aplikace je k dispozici pro zařízení iOS i Android a poskytuje uživatelům flexibilitu a pohodlí.

Jak komplexní jsou funkce sestavování a analýzy společnosti Sloneek?

Díky robustní analýze lidí Sloneek mohou podniky získat přehled o různých HR metrikách, což jim pomůže činit informovaná rozhodnutí. Na našem uživatelsky přívětivém rozhraní můžete sledovat hodnocení výkonu, včas zachytit potenciální problémy a optimalizovat HR procesy na základě dostupných dat, to vše v naší centralizované databázi.

Top 10 BambooHR alternativ: Nalezení dokonalého HR řešení

‍BambooHR je oblíbený cloudový systém řízení lidských zdrojů, který nabízí řadu funkcí pro malé a střední podniky. Vždy je však dobré prozkoumat alternativní možnosti, jak najít perfektní HR řešení pro vaši organizaci. V tomto článku probereme 10 nejlepších alternativ BambooHR, které vám mohou poskytnout podobnou nebo ještě lepší funkčnost.

1. Freshteam: Bezplatná alternativa pro vyhledávání kandidátů a sledování žadatelů

Freshteam je komplexní systém řízení lidských zdrojů, který nabízí řadu funkcí pro získávání kandidátů, sledování uchazečů, onboarding, sledování volna a správu dat zaměstnanců. Bezproblémově se integruje s ostatními produkty Freshworks, takže je ideální volbou pro podniky s velkým zaměřením na prodej a marketing.

Freshteam vyniká jako alternativa BambooHR díky svým robustním nástrojům pro získávání kandidátů a sledování žadatelů. Na rozdíl od BambooHR nabízí Freshteam tyto funkce i ve svém freemium balíčku. Umožňuje vám získávat kandidáty z více platforem, plánovat pohovory a zavádět nabídky přímo z platformy. Freshteam navíc poskytuje automatizaci úkolů, jako jsou děkovné e-maily a připomenutí kontroly referencí.

2. Zoho People: Ideální pro organizace s proměnlivou pracovní silou

Zoho People je další vynikající alternativou k BambooHR, zejména pro organizace s variabilní pracovní silou. Zoho People nabízí širokou škálu HR funkcí, včetně správy informací o zaměstnancích, náboru, onboardingu, řízení výkonu, sledování volna a zpracování mezd.

To, co Zoho People odlišuje, je jeho schopnost efektivně zvládat variabilní pracovní síly. Poskytuje flexibilní nástroje pro řízení stálých i dočasných zaměstnanců, takže je ideální volbou pro podniky, které často najímají dodavatele nebo sezónní pracovníky. Zoho People také nabízí integraci s různými platformami třetích stran a poskytuje bezproblémovou správu pracovních postupů.

3. Gusto: Řešení All-in-One pro komplexní správu mezd a benefitů

Gusto je komplexní systém řízení lidských zdrojů, který se specializuje na komplexní správu mezd a benefitů. Nabízí řadu funkcí, včetně nástupu zaměstnanců, sledování času, správy zdravotního pojištění a dodržování daňových předpisů.

Pokud hledáte alternativu k BambooHR, která poskytuje rozsáhlé možnosti správy mezd a benefitů, Gusto je vynikající volbou. Zjednodušuje proces mzdové agendy automatickým výpočtem a podáváním daní, generováním výplatních pásek a správou přímých vkladů. Gusto navíc nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a integruje se s oblíbeným účetním softwarem, což usnadňuje zefektivnění vašich HR a finančních procesů.

4. Zenefits: Zjednodušte správu výhod a mobilní přístup

Zenefits je komplexní systém řízení lidských zdrojů, který se zaměřuje na správu benefitů a mobilní přístup. Nabízí řadu funkcí, včetně nástupu zaměstnanců, sledování času, registrace výhod a řízení souladu.

Pokud hledáte alternativu k BambooHR, která vyniká ve správě benefitů a poskytuje mobilní přístup, Zenefits je tou nejlepší volbou. Zenefits zjednodušuje proces registrace výhod tím, že zaměstnancům poskytuje jedinou platformu pro správu zdravotního pojištění, penzijních plánů a dalších výhod. Nabízí také mobilní aplikaci, která zaměstnancům umožňuje přístup k informacím o lidských zdrojích na cestách, což je výhodné pro vzdálené pracovníky nebo pracovníky na cestách.

5. Pracovní den: Komplexní HR řešení pro zjednodušené procesy

Workday je komplexní systém řízení lidských zdrojů, který nabízí řadu funkcí pro správu dat zaměstnanců, nábor, onboarding, řízení výkonu a další. Zaměřuje se na zefektivnění HR procesů a poskytování uživatelsky přívětivého rozhraní.

Pokud hledáte alternativu BambooHR, která poskytuje komplexní HR řešení se zaměřením na efektivní procesy, Workday je vynikající volbou. Workday nabízí širokou škálu funkcí, včetně pokročilých sestav a analýz, přizpůsobitelných pracovních postupů a intuitivních samoobslužných nástrojů pro zaměstnance. Poskytuje také integraci s jinými podnikovými systémy, což usnadňuje propojení vašich HR procesů s jinými odděleními.

6. Namely: All-in-One HR nástroj s pokročilým řízením výkonu

Namely je systém řízení lidských zdrojů vše v jednom, který nabízí řadu funkcí, včetně správy dat zaměstnanců, náboru, onboardingu, řízení výkonu a dalších. Zaměřuje se na poskytování komplexního řešení pro všechny potřeby HR, se zvláštním důrazem na řízení výkonnosti.

Pokud hledáte alternativu k BambooHR, která vyniká v oblasti řízení výkonu, Namely je tou nejlepší volbou. Konkrétně nabízí řadu nástrojů pro sledování výkonu zaměstnanců, stanovování cílů a poskytování zpětné vazby. Poskytuje také přizpůsobitelné šablony kontroly výkonu a podporuje nepřetržité zpětnovazební smyčky, což usnadňuje podporu rozvoje a zapojení zaměstnanců.

7. bob: Prohlubujte firemní kulturu a posilujte zapojení zaměstnanců

bob je systém řízení lidských zdrojů, který se zaměřuje na prohlubování firemní kultury a zvyšování angažovanosti zaměstnanců. Nabízí řadu funkcí, včetně správy dat zaměstnanců, náboru, onboardingu, správy benefitů a dalších.

Pokud hledáte alternativu BambooHR, která upřednostňuje firemní kulturu a angažovanost zaměstnanců, bob je vynikající volbou. bob poskytuje nástroje pro sociální uznání, zaměstnanecké průzkumy a zpětnou vazbu peer-to-peer. Nabízí také funkce, jako je stanovování cílů zaměstnanců a celopodniková oznámení, což pomáhá vytvářet pozitivní a poutavé pracovní prostředí.

8. UKG Pro: Řízení výuky a nábor ve velkém

UKG Pro je systém řízení lidských zdrojů, který se specializuje na řízení vzdělávání a nábor ve velkém. Nabízí řadu funkcí, včetně správy dat zaměstnanců, náboru, onboardingu, řízení výkonu a dalších.

Pokud hledáte alternativu k BambooHR, která poskytuje robustní řízení učení a možnosti náboru velkého množství, stojí za zvážení UKG Pro. UKG Pro nabízí komplexní systém řízení výuky s funkcemi, jako jsou online kurzy, hodnocení a certifikace. Poskytuje také nástroje pro nábor ve velkém objemu, včetně sledování uchazečů a plánování pohovorů.

9. IntelliHR: Správa shody a pokročilá analýza dat

IntelliHR je systém řízení lidských zdrojů, který se zaměřuje na řízení dodržování předpisů a poskytování pokročilé analýzy dat. Nabízí řadu funkcí, včetně správy dat zaměstnanců, sledování shody, řízení výkonu a dalších.

Pokud hledáte alternativu BambooHR, která upřednostňuje řízení souladu a pokročilou analýzu dat, IntelliHR je skvělá volba. IntelliHR poskytuje nástroje pro sledování požadavků na shodu, správu certifikací zaměstnanců a provádění auditů. Nabízí také pokročilé možnosti analýzy a vytváření sestav, které vám umožní získat cenné informace o vaší pracovní síle.

10. Kallidus Sapling: Přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizované procesy

Kallidus Sapling je systém řízení lidských zdrojů, který se zaměřuje na přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizované procesy. Nabízí řadu funkcí, včetně správy dat zaměstnanců, náboru, onboardingu, řízení výkonu a dalších.

Pokud hledáte alternativu k BambooHR, která poskytuje přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizované procesy, Kallidus Sapling je vynikající volbou. Kallidus Sapling vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy pro různé HR procesy, jako je onboarding, hodnocení výkonu a offboarding. Nabízí také automatizační nástroje pro zefektivnění opakujících se úkolů a zajištění hladkého chodu HR.

Další informace: Sloneek – Nejlepší BambooHR alternativa pro HR

Sloneek je nejlepší alternativou k BambooHR na trhu a nabízí komplexní řešení řízení lidských zdrojů šité na míru potřebám moderních podniků. Sloneek vyniká jako uživatelsky přívětivá a intuitivní platforma, která zjednodušuje HR procesy a zvyšuje zapojení zaměstnanců.

Se Sloneek můžete zefektivnit správu dat zaměstnanců, automatizovat procesy onboardingu a offboardingu, sledovat volno a docházku a usnadnit řízení výkonu. Platforma také nabízí pokročilé přehledy a analýzy, které vám umožní získat cenné informace o vaší pracovní síle.

Sloneek navíc poskytuje bezproblémovou integraci s dalšími obchodními nástroji, což usnadňuje propojení vašich HR procesů s jinými odděleními. Ať už jste malý startup nebo rostoucí podnik, Sloneek nabízí flexibilitu a škálovatelnost, aby vyhovoval vašim potřebám v oblasti lidských zdrojů.

Závěrem lze říci, že i když je BambooHR oblíbeným systémem řízení lidských zdrojů, je nezbytné prozkoumat alternativní možnosti, jak najít perfektní řešení pro vaši organizaci. 10 nejlepších alternativ BambooHR diskutovaných v tomto článku nabízí širokou škálu funkcí a schopností, které zajišťují, že najdete HR řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a vylepšuje vaše HR procesy. Zvažte specifické požadavky vaší organizace a vyhodnoťte každou alternativu, abyste mohli učinit informované rozhodnutí.