Sloneek pohání přední české firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Carvago
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
 • Pracujte s kmenovými zaměstnanci i externisty
 • Evidence a schvalování dovolených
 • Evidence práce v kanceláři, ve skladu i na homeoffice
 • Digitální podepisování dokumentů
 • Evidence pracovních pomůcek
 • Flexibilní reporting
 • Platíte pouze za aktivní uživatele
 • Integrace se Slackem a Jirou

Velmi dobře víme, že firmy provozující e-commerce jsou neustále v pohybu. Potřebují řešení, která jsou rychle implementovatelná, aby vyřešila třeba i náhle vzniklou potřebu. Například, když je nutné reagovat na náhlou potřebu evidovat home-office, nebo získat rychle přehled o tom, kdo má jaké pracovní pomůcky.

Stejně tak podstatná je také flexibilita řešení, která nesmí ohrožovat použitelnost, ale současně umožňuje přizpůsobovat se neustále měnícímu se světu. A pomáhá raketově růst 🚀

Připravte se na všechny pracovní vztahy

 • Budete si evidovat spolupracovníky s nejrůznějším typem pracovního úvazku – kmenové zaměstnance, externisty i ad-hoc pomocníky.
 • Reporting Vám umožní dokonale segmentovat pohled pouze na vybrané typy vztahů a úvazků, což se Vám možná bude hodit, když budete připravovat reporting pro stát. 
 • Platíte pouze za aktivní uživatele, takže pokud zaměstnáváte sezónní pracovníky během Vašich špiček v prodejích, můžete již jednou zavedené uživatele jednoduše aktivovat, a po špičky opět deaktivovat. Jejich data Vám zůstanou.

Získejte přehled o dovolených

 • Každý uživatel má přesně definované typy absencí, které může čerpat, i to, které absence podléhají schválení nadřízeného, nebo jaký má roční fond. V závislosti na nastavení se nevyčerpané fondy převádějí do dalšího roku.
 • Většina našich menších zákazníků přešla z evidence absencí v Excelu. Pokud i Vy právě používáte pro evidenci dovolených sdílenou tabulku, pak přesně víte, jaká úskalí to přináší – absenci historie, nemožnost kontroly přístupu, posílání emailů v rámci schvalování, atd. Přesně tyhle a mnoho dalších problémů budete mít okamžitě vyřešeno.

Evidujte práci z kanceláře i home office

 • Získáte plnou flexibilitu v tom, jak budete evidovat odpracovanou dobu Vašich lidí. Zatímco kmenoví zaměstnanci mohou svůj odpracovaný čas registrovat pomocí klasické, ale přeci jen moderní a digitální docházky, pro externisty bude vhodnější používat time tracking.
 • Možná Vám bude stačit i jen obyčejná evidence pracovní doby, kterou získáte velmi přesně vyčíslenou na základě fondu pracovní doby každého zaměstnance, která bere zřetel na individuální nastavení pracovní doby, dny pracovního klidu i schválené absence.

Zaveďte si pořádek do pracovních pomůcek

 • Pandemie mnoho firem naučila, jak obtížné je mít přehled v tom, jaký zaměstnanec má přidělenou jakou pomůcku, když třeba ztratíte přístup do kanceláře, ze které si všichni odnesli to, co potřebují ke své práci, do svých domácích kanceláří.
 • Váš drobný majetek si naimportujete, a rozdělíte mezi Vaše kolegy. Přijetí každé pomůcky pak bude její příjemce muset v aplikaci potvrdit. Na příkladu tisíců pomůcek i velkých firem víme, že se to dá zvládnout velice rychle a efektivně.

Podepisujte firemní dokumenty digitálně

Ačkoliv některé pracovněprávní dokumenty je nutné i nadále tisknout, podepisovat a doručovat v papírové podobě, mnoho interních dokumentů můžete již nyní nechávat zaměstnance i externisty podepisovat elektronicky.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.