Well-being

Well-being aneb blaho zaměstnance

Pojem well-being představuje celkový stav pohodlí, zdraví a štěstí člověka. Zahrnuje různé aspekty života, včetně fyzického, duševního a emocionálního zdraví, stejně jako jeho sociální vztahy, osobní a pracovní naplnění a smysl pro vyšší účel. Well-being znamená více než jen nepřítomnost nemoci, ale zahrnuje subjektivní zkušenost životní spokojenosti a pozitivního pohledu na budoucnost.

Jak souvisí well-being s prací a jak tento pocit zajistit?

Well-being a práce jsou úzce propojeny. Kvalita našich pracovních zkušeností a prostředí může mít významný dopad na naši celkovou pohodu a naopak, naše pohoda může ovlivnit náš výkon a spokojenost v práci.

Je důležité, aby jednotlivci a organizace uznali spojení mezi prací a blahem zaměstnanců. Podporou pozitivního pracovního prostředí, podporou rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, upřednostňováním duševního a fyzického zdraví a nabízením příležitostí pro růst a rozvoj, mohou organizace přispět k pohodě svých zaměstnanců.

Stejně tak je třeba, aby jednotlivci upřednostňovali svůj blahobyt stanovením hranic, hledáním podpory v případě potřeby a prováděním práce, která je v souladu s jejich hodnotami a podporuje jejich celkovou pohodu.

Sloneek si klade za cíl být lídrem v povědomí o well-beingu

Někdo by si mohl myslet, že Sloneek je jen HR systém, který pomáhá organizacím sledovat absence a pracovní aktivity, ukládat a spravovat data zaměstnanců nebo elektronicky podepisovat dokumenty a protokoly o pracovním majetku. Pravdou ale je, že Sloneek chce především pomoci firmám, aby se co nejvíce zaměřily na své zaměstnance.

Protože hluboce věříme, že jsou to právě zaměstnanci, kteří jsou pro každou společnost tím nejdůležitějším.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.