Jednoduše řečeno, digitální podpis se na pohled nijak neliší od toho fyzického kromě toho, že je v elektronické podobě. Klíčové však je, že digitální podpis vytváří další elektronická data, která jasně potvrzují spojitost s podepisujícím a jeho vůlí a vědomím dokument podepsat. Podepisovat dnes lze elektronicky snadno téměř všechny dokumenty, přičemž takový podpis legislativa uznává jako platný a právně vymahatelný.

 

Podpis dokumentu
Podpis dokumentu

Jak je to s validitou digitálního podpisu?

 

V současné době je základem právního rámce týkajícího se elektronického podpisu na úrovni Evropské unie nařízení č. 910/2014, známé jako „eIDAS“, které se zabývá elektronickou identifikací a důvěryhodnými službami pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

 

V České republice byl přijat a později novelizován zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, aby se na národní úrovni provedlo nebo přizpůsobilo nařízení „eIDAS“. Česká republika tak rozlišuje čtyři druhy digitálního podpisu:

 • Elektronický podpis (prostý)
 • Zaručený elektronický podpis
 • Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (uznávaný podpis)
 • Kvalifikovaný podpis 

Nebudeme se nyní podrobněji rozepisovat o jednotlivých kategoriích. Aby však digitální podpis odpovídal normativě eIDAS, musí splňovat tyto podmínky:

 • je jednoznačně spojen s podepisující osobou;
 • umožňuje identifikaci podepisující osoby;
 • je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou;
 • je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

 

Pokud budete podepisovat dokumenty v aplikaci Sloneek, všechny tyto výše uvedené podmínky jsou splněny a nemáte se čeho obávat. Takto elektronicky podepsaný dokument je validní. Přečíst si můžete také vyjádření od renomované právní kanceláře AK Bříza & Trubač.

 

Jaký zvolit HR systém na dokumenty?

 

Na pozici HR je práce s dokumenty a jejich podepisování vaším denním chlebem. Proto je nezbytné mít HR systém, který vám je přehledně zaeviduje a usnadní vám jejich filtraci.

Ve Sloneekovi můžete nahrávat tři typy dokumentů: smlouvy, soukromé a celofiremní/týmové. Každý uživatel aplikace pak dostane upozornění na nově vložený dokument, a pokud takový dokument vyžaduje podpis, může jej uživatel ihned elektronicky podepsat.

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Naši experti Václav, Adam, Richard a Sebastian vás s HR systémem Sloneek rádi seznámí a zodpoví všechny vaše otázky.

 • provedou vás funkcemi aplikace
 • zodpoví všechny vaše dotazy
 • připraví prezentaci i nabídku na míru
 • poskytnout špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezávazná ukázka