E-learning

Co je e-learning?

E-learning, také známý jako online výuka, se týká využívání digitálních technologií a internetu k usnadnění získávání znalostí a dovedností. Zahrnuje dostupnost vzdělávacího obsahu prostřednictvím elektronických médií, jako jsou počítače, chytré telefony, tablety nebo jiná digitální zařízení. E-learning může mít různé formy, včetně online kurzů, virtuálních učeben, vzdělávacích webových stránek, video přednášek, interaktivních modulů a dalších.

Proč je e-learning tak důležitý?

E-learning má v dnešním rychle se vyvíjejícím vzdělávacím a profesním prostředí značný význam. Přinesl revoluci ve vzdělávání a školení tím, že nabízí dostupnost, flexibilitu, personalizaci nebo nákladovou efektivitu. Umožňuje také jednotlivcům zapojit se do celoživotního vzdělávání, přizpůsobit se měnícím se požadavkům a zlepšit jejich osobní a profesní růst v rychle se vyvíjejícím světě.

Pokud jde o výkon, e-learning může mít významný dopad jak na jednotlivé studenty, tak na organizace. Použití hodnocení dovedností, hodnotících dotazníků a metod, jako je OKR nebo KPI, vám může poskytnout dostatek údajů o oblastech, ve kterých by se vaši lidé mohli zlepšit, abyste dále zvýšili produktivitu a zisk vaší společnosti.

Jak vybrat správný e-learning pro zvýšení výkonu?

Pokud jde o výběr nejlepších možností e-learningu pro vaše zaměstnance na základě dat OKR, můžete postupovat takto:

1. Definujte klíčové výsledky: Začněte identifikací klíčových výsledků, které odpovídají požadovaným výsledkům výkonu. Tyto klíčové výsledky by měly být měřitelné a konkrétní a odrážet dovednosti, znalosti nebo kompetence, které je třeba zlepšit nebo rozvíjet. Podívejte se, jak je nastavit v tomto Sloneek průvodci

2. Vyhodnoťte údaje o výkonu: Sbírejte a analyzujte údaje o výkonu spojené s klíčovými výsledky každého zaměstnance. Tato data mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou hodnocení výkonu, hodnocení dovedností, zpětná vazba od manažerů nebo kolegů nebo jakékoli jiné relevantní metriky.

3. Identifikujte vzdělávací potřeby: Na základě údajů o výkonu identifikujte konkrétní oblasti, kde mohou zaměstnanci vyžadovat dodatečné znalosti nebo dovednosti, aby dosáhli svých klíčových výsledků. Hledejte vzory nebo společné oblasti zlepšení, které mohou vést váš rozhodovací proces.

4. Prozkoumejte e-learningová možnosti: Prozkoumejte různé e-learningové platformy, kurzy nebo zdroje, které řeší vámi potřebné vzdělávání. Zvažte faktory, jako je kvalita obsahu, výukový design, interaktivita, uživatelské recenze, akreditace nebo certifikace a dostupnost podpory nebo mentoringu.

5. Soulad s cíli: Zajistěte, aby vybrané možnosti e-learningu byly v souladu s celkovými cíli a klíčovými výsledky organizace a jednotlivých zaměstnanců. Zvolený e-learning by měl přímo přispět ke zlepšení konkrétních dovedností či znalostních oblastí identifikovaných v hodnocení OKR.

6. Opakujte a vylepšujte: Na základě zpětné vazby a výsledků hodnocení podle potřeby zpřesněte a vylepšete možnosti e-learningu. Průběžné hodnocení a opakování jsou nezbytné k zajištění toho, aby vybraná e-learningová řešení byla účinná při řešení identifikovaných vzdělávacích potřeb a zvyšování výkonnosti zaměstnanců.

 

Je také dobré zvážit různé styly učení a preference vašeho týmu. Někteří mohou preferovat video kurzy,  zatímco jiní mohou více těžit z interaktivních modulů nebo online diskusí. Slaďte vybrané možnosti e-learningu s individuálními preferencemi učení, abyste maximalizovali zapojení a efektivitu.

Využitím dat získaných z hodnocení OKR, hodnocení dovedností a hodnotících dotazníků a následováním těchto kroků, vám může pomoci činit informovaná rozhodnutí při výběru vhodné formy e-learningu, které odpovídají vzdělávacím potřebám vašich zaměstnanců a přispívají ke zlepšení jejich výkonu.

Získejte ta správná data ze svého HR systému

Abyste si vybrali ten správný e-learning, musíte o svých lidech v první řadě vědět vše, co souvisí s jejich prací, schopnostmi a výkonem. Mít dokonalý HR systém, který tyto potřeby pokryje, je nutností.

Ve společnosti Sloneek můžete vytvářet sady dovedností, hodnotící dotazníky a řídit svůj výkon pomocí metod OKR i KPI. To vám dá obrovskou moc nad požadovanými výsledky a usnadní to výběr nejlepších e-learningových programů a nástrojů pro konkrétní zaměstnance.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.