OKR

Co znamená zkratka OKR?

Tajemná zkratka OKR, kterou jako jeden z prvních představil americký podnikatel maďarského původu Andy Grove, vychází z anglických slov Objectives, Key Results. Jde o komplexní metodologii, která pomáhá lídrům a organizacím stanovovat a dosahovat svých nejambicióznějších cílů.

Při správné implementaci této metodologie každý zaměstnanec dobře ví, jaké je směřování firmy, co se očekává od něj samotného a jak si při plnění cílů stojí. Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé složky OKR.

OKR
Zdroj: HR systém Sloneek.

Objectives (cíle)

Stanovení a jasné pojmenování cílů je prvním a nezbytným předpokladem pro úspěšné fungování systému. Tyto cíle by neměly mít příliš technický charakter, aby jim dobře porozuměl každý člen společnosti. Stanovení metrik, podle nichž lze progres sledovat následuje až v dalším kroku. Cíl by měl mít naopak slovní podobu a měl by inspirovat zaměstnance k jeho dosažení.

Příkladem takového cíle může být například: Zlepšit webové stránky a zvýšit počet konverzí.

Key Results (klíčové výsledky)

Klíčové výsledky jsou jednoduše řečeno ukazatele, či také metriky nebo ukazatele, které měří úspěch stanovených cílů. U těchto metrik se nastavuje počáteční a konečná (požadovaná) hodnota. Současně se také nastavuje časové ohraničené, do kdy mají být klíčové ukazatele splněny.

Příkladem takových klíčových ukazatelů mohou být například:

  • Zvýšit návštěvnost webu o 10 % každý měsíc.
  • Zlepšit konverze na vstupních stránkách o 15 %.

U tohoto ukazatele si nastavíme počáteční hodnotu 30, konečná hodnota je pak 150. Zbývá pouze nastavit deadline naplnění.

Initiatives (iniciativy)

Pod iniciativami si lze představit popis toho, jaké činnosti budete vykonávat k tomu, abyste dosáhli stanovených klíčových ukazatelů. Jinými slovy jde také o projekty nebo aktivity vedoucí k úspěchu.

Příkladem takových iniciativ může být například: Vytvořit kvalitní obsah pro web, optimalizovat SEO.

Na co je ještě potřeba při tvorbě OKR myslet

Pokud se rozhodnete využít metodologii OKR, je dobré mít na paměti, že pro její úspěšné fungování je zapotřebí také transparentnost a osobní odpovědnost (v angličtině oblíbené pojmy accountability či ownership).

Transparentnost spočívá jednak v jasnosti deklarovaných cílů a metrik, aby jim zaměstnanci dobře rozuměli, ale také hovoříme o transparentnosti na úrovni celé společnosti a týmů. Lidé ve firmě a týmech by se měli na OKR shodnout a vzít je za své.

Osobní odpovědnost by ale neměla být vnímána negativně a poukazovat na ni jen ve chvíli, kdy se některý z cílů nesplní. Osobní odpovědnost také nabízí zaměstnancům flexibilitu v tom, že mohou spoluvytvářet cíle a konkrétní iniciativy tak, aby odpovídaly co nejlépe jejich schopnostem a dovednostem.

Existuje na OKR nějaký online nástroj?

Samozřejmě! Na trhu jich je několik, nicméně proč to nezkusit ve Sloneekovi, který v této oblasti neustále posouvá možnosti dál a současně nabízí také komplexní HR agendu?

Ve Sloneekovi si můžete definovat cíle a klíčové metriky, přidělit k nim odpovědné osoby a sledovat aktuální hodnoty plnění jednotlivých metrik. Cíle lze navíc stanovovat nejen na úrovni celé společnosti, ale přidělovat lze také individuální (osobní) cíle pro každého uživatele.

Kromě OKR navíc Sloneek podporuje plně také metodologii KPI. Vyzkoušejte si vše sami na vlastní oči bez obav na 14 dní zdarma.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.