2022-10-21 09_42_31-Window 20

Celofiremní nástěnka dokumentů

Dokumenty, které mají závaznou povahu pro všechny zaměstnance - směrnice, kodexy, plány, lze uložit tak, že všichni budou vyzváni k jejich přečtení a potvrzení přečtení.

 • Repozitář závazných firemních dokumentů
 • Přiřazení celé firmě nebo vybraným týmům
 • Potvrzení přečtění dokumentů
 • Zaznamenávání stažení dokumentu
2022-10-21 09_42_31-Window 19

Elektronické podepisování smluvních dokumentů

Při vložení smluvního dokumentu vyberete uživatele případně i lidi mimo firmu, kteří mají dokument podepsat. Všichni pak dostanou notifikaci, která je k podpisu vyzve. Po podepsání všemi stranami získají všemi podepsanou kopii dokumentu.

 • Digitální podpis PDF dokumentů
 • Podepisování na PC i mobilních zařízeních
 • Podepisování vnitrofiremních i externích dokumentů
 • Ověření telefonního čísla u externích lidí
2022-10-21 09_42_31-Window 21

Úložiště soukromých dokumentů

Ukládejte soukromé dokumenty konkrétnímu zaměstnanci bezpečně do jeho osobní složky. Všechny tyto dokumenty najdete na kartě zaměstnance se všemi ostatními osobními informacemi.

 • Složka soukromých dokumentů zaměstnanců
 • Vysoce zabezpečené úložiště
 • Ideální pro pracovněprávní dokumenty
2022-10-21 09_42_31-Window 22

Zabezpečené úložiště dokumentů

Soubory jsou uloženy na bezpečném úložišti v rámci EU tak, že bez přístupových údajů k nim není možné přistoupit. Všechny operace s dokumenty jsou logovány, přičemž k záznamům audit logu mají přístup všichni administrátoři aplikace.

 • Soubory jsou uloženy na kryptovaném úložišti
 • Hosting je provozovaný v Německu (EU)
 • Audit log všech akcí spojených s dokumentem

Detail funkcionalit dle uživatelských rolí

Všichni uživatelé
 • Přístup k celofiremním dokumentům
 • Přístup k osobním dokumentům dokumentům
 • Potvrzení přečtení dokumentu
 • Podepsání dokumentu v rámci podpisového workflow
 • Rychlý náhled na dokumenty
 • Stažení přístupných dokumentů ve formátu PDF
Administrátoři
 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Delegování role Správce dokumentů
 • Vložení veřejného dokumentu přístupného celé firmě
 • Vložení soukromého dokumentu pro vybraného uživatele
 • Odeslání připomenutí žádosti o podpis dokumentu
 • Náhled na stav podepsání dokumentu
 • Náhled na uživatele od kterých je vyžadován podpis dokumentu
 • Založení podpisového workflow, nastavení uživatelů od nichž se vyžaduje podpis
 • Povolení / zakázání vkládání podpisových workflow všemi uživateli
 • Archivace dokumentu a workflow
 • Smazání dokumentu z archivu
 • Smazání workflow z archivu
 • Povolení podepisování dokumentů digitálním podpisem pro celou firmu
 • Náhled na audit log všech dokumentů a workflow

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Naši experti Václav, Adam, Richard a Sebastian vás s HR systémem Sloneek rádi seznámí a zodpoví všechny vaše otázky.

 • provedou vás funkcemi aplikace
 • zodpoví všechny vaše dotazy
 • připraví prezentaci i nabídku na míru
 • poskytnout špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezávazná ukázka