ic_webinar
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky
Na webináři Vás seznámíme s prvními kroky v aplikaci a dostane se také na Vaše otázky a odpovědi.
Přihlaste se na pravidelný webinář pro nové zákazníky Přihlásit
Secured signature

Podepisování smluv

Při vložení smluvního dokumentu vyberete uživatele případně i lidi mimo firmu, kteří mají dokument podepsat. Všichni pak dostanou notifikaci, která je k podpisu vyzve. Po podepsání všemi stranami získají všemi podepsanou kopii dokumentu.

 • Digitální podpis PDF dokumentu

 • Pohodlné podepisování na počítači i tabletu

 • Podepisují uživatelé z firmy i mimo ní

 • Externí lidé ověřují během podpisu také telefonní číslo

 • Všechny strany získají všemi podepsaný dokument

Funguje to stejně jako když oběhnete lidi s papírovým dokumentem, který Vám podepíší. Jen bez papíru a bez obíhání ;-)”

Public_docs

Celofiremní dokumenty

Dokumenty, které mají závaznou povahu pro všechny zaměstnance - směrnice, kodexy, plány, lze uložit tak, že všichni budou vyzváni k jejich přečtení a potvrzení přečtení. A to i noví zaměstnanci v okamžiku jejich nástupu v budoucnosti.

 • Repozitář závazných firemních dokumentů

 • Přiřazení celé firmě nebo vybraným týmům

 • Zaměstnanci potvrzují přečtení dokumentu

 • Výzvu k přečtení dostanou i nově nastupující lidé

 • Zaznamenává se i stažení dokumentu zaměstnancem

Private docs

Soukromé dokumenty

Lepší než ukládat osobní dokument zaměstnance do počítače na disk, je uložit ho ke konkrétnímu zaměstnanci do jeho osobní složky. Všechny tyto dokumenty tak najdete na kartě zaměstnance se všemi ostatními osobními informacemi.

 • Složka soukromých dokumentů zaměstnanců

 • Ideální pro pracovněprávní dokumenty zaměstnance

 • Vysoce zabezpečené úložiště

Contract_sign

Zabezpečení

Soubory jsou uloženy na bezpečném úložišti v rámci EU tak, že bez přístupových údajů k nim není možné přistoupit. Všechny operace s dokumenty jsou logovány, přičemž k záznamům audit logu mají přístup všichni administrátoři aplikace.

 • Soubory jsou uloženy na kryptovaném úložišti

 • Hosting provozovaný v Německu (EU)

 • Audit log všech akcí spojených s dokumentem

DETAIL FUNKCIONALIT PODLE UŽIVATELSKÝCH ROLÍ

Všichni uživatelé
 • Přístup k celofiremním dokumentům
 • Přístup k osobním dokumentům dokumentům
 • Potvrzení přečtení dokumentu
 • Podepsání dokumentu v rámci podpisového workflow
 • Rychlý náhled na dokumenty
 • Stažení přístupných dokumentů ve formátu PDF
Administrátoři
 • Skrytí modulu vybraným uživatelům
 • Delegování role Správce dokumentů
 • Vložení veřejného dokumentu přístupného celé firmě
 • Vložení soukromého dokumentu pro vybraného uživatele
 • Odeslání připomenutí žádosti o podpis dokumentu
 • Náhled na stav podepsání dokumentu
 • Náhled na uživatele od kterých je vyžadován podpis dokumentu
 • Založení podpisového workflow, nastavení uživatelů od nichž se vyžaduje podpis
 • Povolení / zakázání vkládání podpisových workflow všemi uživateli
 • Archivace dokumentu a workflow
 • Smazání dokumentu z archivu
 • Smazání workflow z archivu
 • Povolení podepisování dokumentů digitálním podpisem pro celou firmu
 • Náhled na audit log všech dokumentů a workflow