Tyrkysová firma (nebo tyrkysová organizace) nemá klasickou hierarchickou strukturu, kde by byl v čele ředitel a pod ním další vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Je to systém založený na ploché struktuře se sebeřízením, ne na moci a pozicích.

Fungování tyrkysových organizací popsal v roce 2014 belgický autor Frederic Laloux ve své knize Budoucnost organizací. Zkoumal, jak se vyvíjely lidské komunity a pro lepší přehlednost jednotlivé typy organizací odlišil barvami.

V tyrkysových firmách jsou lidem místo pracovních pozic s přesným popisem práce přidělovány oblasti, za které přebírají zodpovědnost. Šimon Steffal, zakladatel Mindset Mentors, v rozhovoru pro Sloneek popisuje fungování tyrkysové firmy na jednoduchém příkladu: “Pokud je ve firmě člověk, který se stará o grafiku, tak má svobodu dělat veškerá rozhodnutí týkající se grafiky. Neznamená to, že si nemůže vyžádat pohledy, rady či připomínky dalších kolegů a kolegyň, ale finální rozhodnutí je na něm, protože má nejvyšší kompetence v této oblasti.”

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Seznamte se se Sloneekem! Naši experti Milan, Adam, Stana a Sebastian vás provedou našim řešením a zodpoví veškeré vaše dotazy.

  • provedou vás funkcemi aplikace
  • zodpoví všechny vaše dotazy
  • připraví prezentaci i nabídku na míru
  • poskytnout špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana Mudrinic
image 55

Nezávazné demo