Kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, zkušeností a postojů lidí, kteří pro vás pracují, nebo by pracovat mohli. Tento souhrn také přímo ovlivňuje výkonnost a pracovní úspěch zaměstnanců. Podstatné je ujasnit si, jaké konkrétní chování vede k výkonu, který od lidí čekáte, a umět ho srozumitelně a konkrétně popsat.

Kompetenční model je pak praktický nástroj, který obsahuje seznam klíčových kompetencí pro každou pozici ve firmě. Pomáhá analyzovat potřebné kompetence a definovat jasná kritéria rozvoje.

Co je řízení podle kompetencí a proč je potřeba?

Model spojuje strategii organizace a personální agendu, respektive vysvětluje, že jedno bez druhého nemůže fungovat udržitelně. K naplnění vize je potřeba vědět, které schopnosti a chování k jejímu naplnění vedou, a s tímto vědomím už lidi vybírat, hodnotit je a plánovat jejich rozvoj.

Pokud chce management skutečně řídit lidi ve firmě strategicky (smysluplně), je nezbytné se zaobírat nejen složkou výkonovou, ale i kompetenční. Důvodem je dlouhodobě a udržitelně dosahovat nejvyššího možného výkonu co nejefektivnější cestou, k čemuž je právě potřeba maximalizovat úroveň kompetencí pracovníků.

Tímto způsobem bude možné jednak sladit očekávání pracovníků a firmy, zda-li roli zvládnou, jednak zajistit lepší využívání a řízení rozvoje lidského potenciálu, aby byl výkon organizace optimalizován právě jako celek.

Jaké jsou některé reálné přínosy kompetenčních modelů?

Existuje celá řada oblastí, na něž má dopad využití kompetenčních modelů. Vybíráme ty, které z praxe bereme jako ty nejdůležitější:

  • odstraňování nejasností a duplicit kompetenčních požadavků na jednotlivé role ve firmě.
  • snižování časové náročnosti vyhodnocování dat pro management vzdělávání.
  • urychlené dosahování požadovaných kompetenčních nároků na dané pozice.
  • zásadní snižování neefektivních nákladů na vzdělávání zaměstnanců.
  • efektivní hodnocení dopadu školení na rozvoj jednotlivců i skupin.
  • zvýšení pravděpodobnosti prodloužení efektivní fáze životního cyklu zaměstnance.

Jak začít s řízením na základě kompetencí?

Rozvoj dovedností (kompetencí) musí být úzce svázán se strategií a procesy firmy, aby jeho využití dávalo smysl. Pokud se strategie firmy nepropisuje do nejnižších pater organizace, pravděpodobně nebude řízení na bázi kompetencí celoorganizačně nikdy přijato.

Velmi užitečné je pak vybrat i správný nástroj, který vám s přípravou a spuštěním kompetenčního modelu pomůže. HR systém Sloneek je na tyto výzvy skvěle připraven.

V aplikaci naleznete modul speciálně dedikovaný právě kompetencím, díky čemuž si hravě zvládnete sestavit a vyhodnocovat jednotlivé kompetenční sestavy u vašich lidí. A pokud byste s přípravou přece jen tápali, využít můžete pomoci AI asistenta, který vám navrhne nejvhodnější model pro konkrétní pracovní pozici.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.