Jaký je rozdíl mezi týmovou a organizační strukturou?

Oba pojmy se někdy v praxi zaměňují. V pravém slova smyslu jsou však v organizační struktuře definovány vzájemné vztahy mezi jednotlivými týmy a odděleními. V týmové struktuře pak vztahy mezi zaměstnanci v konkrétním týmu. Pojďme se na oba termíny podívat podrobněji.

Organizační struktura společnosti (org chart)

Organizační struktura společnosti v podobě rozvětveného stromu.

Jak je patrné z obrázku výše, který byl pořízen v HR aplikaci Sloneek, v organizační struktuře (nebo také org chartu) jsou zobrazeny všechny týmy a jejich vzájemné propojení. Ty zároveň určují hierarchii společnosti. Někdo se na organizační strukturu raději dívá ve stromovém zobrazení jako na obrázku, jiní spíše v tabulkovém pohledu. Sloneek nabízí obě tyto varianty.

Týmová struktura

Ukázka týmové struktury, kde např. v týmu Experts je Kamila Pěkná manažerkou týmu, Tomáš Dlugoš supervizorem a zbylí zaměstnanci jsou řadovými členy.

Na rozdíl od organizační struktury společnosti, týmová struktura souvisí s konkrétním týmem a vztahy uvnitř něj. Jinými slovy zobrazuje, kdo je manažerem týmu, kteří zaměstnanci jsou jeho řadovými členy, případně zda jsou v týmu další role jako supervizor nebo plánovač absencí. V závislosti na přiřazené roli má pak uživatel ve Sloneekovi specifická práva.

Proč je důležité týmovou a organizační strukturu mít?

Jak již bylo zmíněno, týmová i organizační struktura určují vzájemné vztahy mezi týmy či zaměstnanci. Tyto vztahy jsou pak klíčové při schvalovacím procesu. Díky nim je na první pohled zřejmé, kdo má komu schvalovat dovolenou či práci na homeoffice a obecně, kdo má jaké rozhodovací pravomoci a odpovědnosti uvnitř firmy. Výhodou org chartu je také jeho přehlednost.

Vyzkoušejte si, jak jednoduché a rychlé je vytvořit si organizační strukturu společnosti ve Sloneekovi. Bez obav zdarma na 14 dní.

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Naši experti Václav, Adam, Richard a Sebastian vás s HR systémem Sloneek rádi seznámí a zodpoví všechny vaše otázky.

  • provedou vás funkcemi aplikace
  • zodpoví všechny vaše dotazy
  • připraví prezentaci i nabídku na míru
  • poskytnout špičkový onboarding
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Nezávazná ukázka