Strategický HR management

Co je strategický HR management?

Strategický management lidských zdrojů (SHRM) je proaktivní přístup, kdy jsou HR procesy a postupy navrženy a implementovány tak, aby byly v souladu se strategickými cíli organizace. Tento koncept předpokládá, že lidský kapitál je významným zdrojem konkurenční výhody a zahrnuje strategickou integraci funkcí HR k dosažení obchodních cílů.

Proč je strategický HR management důležitý?

Význam SHRM spočívá v jeho schopnosti propojit postupy HR se strategickou vizí organizace. Zde je uvedeno několik důvod :

 • Vytváření konkurenční výhody: Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci mohou společnosti poskytnout konkurenční výhodu. SHRM pomáhá organizacím využít jejich lidský kapitál k překonání konkurence.
 • Přilákání a udržení talentů: Sladěním personálních politik a postupů s obchodními cíli mohou organizace lépe přilákat a udržet si ty správné talenty potřebné k dosažení těchto cílů.
 • Řízení výkonnosti organizace: Strategický přístup k HR zajišťuje, že postupy HR přispívají k dosahování obchodních cílů, a tím zvyšují celkovou výkonnost organizace.

 

Strategie v řízení lidských zdrojů SHRM lze aplikovat pomocí různých strategií, jako jsou:

 

 • Talent Management: To zahrnuje identifikaci, nábor a udržení talentovaných zaměstnanců. Důraz je kladen na přiřazování správných lidí ke správným pracovním rolím.
 • Řízení výkonu: Strategie řízení výkonu zahrnují stanovení výkonových standardů, hodnocení výkonu zaměstnanců a poskytování zpětné vazby. Cílem je zlepšit individuální a kolektivní výkon, který v konečném důsledku vede k úspěchu organizace.
 • Učení a rozvoj: Strategické vzdělávací a rozvojové iniciativy jsou navrženy tak, aby odstranily mezeru v dovednostech v organizaci. Investicemi do rozvoje zaměstnanců mohou organizace připravit své zaměstnance na budoucí výzvy.
 • Plánování pracovní síly: Tato strategie zahrnuje analýzu současných schopností pracovní síly, předpovídání budoucích potřeb pracovní síly a vypracování plánu pro splnění těchto potřeb. Zajišťuje, že organizace má správné lidi ve správných rolích ve správný čas.

Závěr

Strategické řízení lidských zdrojů zdůrazňuje integraci řízení lidských zdrojů s obchodní strategií. Zvyšuje schopnost organizace přilákat, udržet si a motivovat zaměstnance a zároveň podporuje kulturu, která je v souladu s cíli organizace. Prostřednictvím efektivního SHRM mohou organizace zajistit, aby jejich lidské zdroje smysluplně přispívaly k dosažení obchodních cílů.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.