Co jsou to OKRs a co mohou přinést firmě a HR

OKR

Znají vaši zaměstnanci priority firmy? Ví, jak jejich práce přispívá k naplňování strategie a cílů? Jsou angažovaní v práci a pracují na těch správných věcech, které mají dopad?

Podle studie ze MIT Sloan Review pouze 28 % managerů dokázalo vyjmenovat 3 strategické priority. A čísla na straně zaměstnanců jsou ještě víc alarmující. Strategii společnosti podle statistik od PwC’s Strategy& nerozumí 93 % zaměstnanců.

Jak by to vypadalo, kdyby všichni ve firmě věděli, co jsou klíčové priority firmy, jak se měří úspěch a společně táhli za jeden provaz ke společnému cíli?

Objectives & Key Results (zkráceně OKRs) jsou nástroj pro dosahování ambiciózních měřitelných cílů v organizaci a slouží pro realizaci její strategie. Pomáhají sladit lidi ve společnosti za společným cílem a signalizují, co je klíčové pro její úspěch. Známými uživateli OKRs jsou velké technologické firmy jako Google, Amazone, Adobe, LinkedIn, ale dnes je již používají různé firmy z různých oborů. I v ČR vidíme jejich silný vzestup popularity a velké množství firem malých i velkých, které je používají již řadu let nebo teprve začínají experimentovat.

Historie OKRs

OKRs je stále pro spoustu lidí nový pojem, ale tato metoda je tady s námi již pěknou řadu let. Vycházejí z metody Management by Objectives (MBO), kterou jako první popsal Peter Drucker. Andy Grove poté transformoval MBO do formátu OKR a v 70. letech jej proslavil používáním v Intelu. Později také sepsal ve skvělé knize High Output Management.

Za aktuálním úspěchem OKRs stojí hlavně Google, kde tuto metodu představil zakladatelům tehdy investor Googlu a bývalý zaměstnanec Intelu John Doerr. Google OKRs používají dodnes a přikládají svůj úspěch i tomu, jak nastavují a pracují s ambiciózními cíli.

Zdroj foto: Perdoo

Co jsou jednotlivé komponenty OKRs?

Objective je kvalitativní vyjádření toho, čeho chceme dosáhnout. Je to cíl, který udává směr.

Key Results jsou pak kvantitativní vyjádření daného cíle, tedy Objectivu. Překládají inspirativní cíl do čísel (metrik) a odpovídají na otázku: Jak poznáme, že jsme dosáhli daného Objectivu? Key Results by neměly být aktivity (Outputs), ale měřitelné výsledky (Outcomes).

Příklad

Zůstaneme u Googlu, kdy se v roce 2008 Sundar Pichai rozhodl, že postaví nový prohlížeč Google Chrome a udělá ho nejlepším a nejpoužívanějším prohlížečem na světě.

  • Objective: Vyvinout platformu nové generace pro webové aplikace
  • Key Result: Chrome dosáhne do konce roku 2008 počtu 20 milionů aktivních uživatelů za sedm dní

Na příkladu je pěkně vidět rozhodnutí, jak změříme a poznáme, že jsme dosáhli našeho cíle vybudovat nejlepší a nejpoužívanější prohlížeč. O úspěchu rozhodnou uživatelé, kteří ho budou aktivně používat.

Google tohoto cíle v roce 2008 nedosáhl, získal polovinu – tedy 10 milionů aktivních uživatelů. Pro rok 2009 se rozhodli cíl dále natáhnout a nastavili Key Result na 50 milionů. Dosáhli 37 milionů. Až v roce 2010 se jim povedlo nastavený cíl překonat – místo plánovaných 100 milionů získali 110 milionů aktivních uživatelů. A dodnes je Chrome stále nejpoužívanější prohlížeč na světě.

Přínosy OKRs

Je nutné podotknout, že OKRs nijak nediktují, jak mají být použity a zavedeny. V praxi to znamená, že každá firma bude mít jiné motivace, problémy a příležitostí využití, a tedy bude aspirovat ke svým konkrétním potřebám a individuálním přínosům. Kdybychom ale měli shrnout klíčové přínosy, jaké mohou OKRs firmám a HR přinést, tak to bude:

  • Focus – zaměření se na to nejdůležitější pro firmu nebo tým (podle úrovně) v daném období
  • Sladění – všichni ve firmě ví, kam směřujeme a jak můžeme dohromady spolupracovat k naplnění naší strategie a vize
  • Adaptabilita – přizpůsobení se aktuální situaci a výzvám na trhu
  • Učení se – firma a lidi se rychle učí, co funguje a co nefunguje, a tyto poznatky si uvědomují díky nastaveným rutinám
  • Transparentnost – cíle, pokrok i ponaučení jsou transparentní pro všechny, a to pomáhá v informovanosti a při rozhodování
  • Stretching – ambiciózní cíle pomáhají dosahovat lepších výkonů a hledat nové kreativní cesty k naplnění cíle
  • Zaměření se na zákazníka – OKRs pomáhají stáčet konverzace a focus směrem k zákazníkovi a doručování co největší hodnoty
  • Angažovanost a smysl v práci – Díky propojení každodenní práce na vyšší cíle společnosti a možností vytvořit vlastní plán k přispění zvyšujeme motivaci a smysl v práci

K čemu se OKRs využívají?

OKRs slouží pro exekuci strategie. OKRs by měly reflektovat to, co chceme změnit, co je teď v rámci naší strategie to nejdůležitější, co potřebujeme posunout dále. To ale není veškerá práce, kterou děláme. Většinou existuje ještě něco jako běžné provozní záležitosti označovány jako BAU (Business-as-usual), což mohou být zákaznické požadavky na podporu, řešení defektů, zpracování mzdové agendy a další. Je dobré monitorovat zdraví našeho byznysu přes metriky zdraví nebo např. KPIs (Key Performance Indicators), a změnové záležitosti řídit přes OKRs. 

OKRs = měním byznys

KPIs = řídím byznys

Nejlépe fungují dohromady. Může se třeba stát, že dané KPI se dostane do nezdravé úrovně a v nějaký moment se tedy z něj stane OKR – posvítíme si na to důležité a uděláme potřebné změny k tomu, abychom dané KPI dostali zpátky do zdravé úrovně, a mohli se dále věnovat růstovým záležitostem.

Není tedy vhodné do OKRs dávat vše, co řešíme. Pro některé týmy, pro některé období, pro určitě věci nemusí být OKRs ten nejvhodnější nástroj a můžeme využít např. projektové řízení nebo jiný způsob.

Závěr

Dnes jsme se krátce podívali na to, co jsou to OKRs a co vám mohou přinést. OKRs jsou skvělý nástroj pro firmu, který umožňuje využít lidský potenciál naplno, když je správně zaveden a používán. HR leaderům a specialistům poskytuje rámec, jak formulovat cíle v organizaci a zvyšovat angažovanost a výkon zaměstnanců. OKRs často ve firmě odhalí, co nefunguje a poskytují tak příležitost ke zlepšení interního fungování firmy a tím k budování dlouhodobě prosperující a stabilní firmy.

Příště se podíváme na to, jaký vliv má OKR na výkonnost týmu a motivaci lidí.

Potřebujete pomoci s představením a zavedením OKRs ve vaší firmě? Nebo jste již OKRs zkoušeli, ale necítili jste, že jste využili jejich potenciál naplno? Ozvěte se expertům, kteří mají s OKRs několikaleté praktické zkušenosti a rádi vám pomohou dostat OKRs na vyšší úroveň na www.leapstones.cz. Nebo se jen stavte za námi na mastermind a poslechněte si zkušenosti a doporučení od ostatních praktikujících firem na www.okrmastermind.cz