HRIS

Co je HRIS?

HRIS je zkratka pro informační systém lidských zdrojů. Jedná se o software nebo online platformu, která umožňuje organizacím řídit a automatizovat různé HR funkce a procesy. Systémy HRIS jsou navrženy tak, aby zefektivnily činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, zvýšily efektivitu a zlepšily rozhodování v organizaci.

Jaké oblasti pokrývá HRIS?

HRIS obvykle zahrnuje komplexní a rozsáhlou sadu funkcí a modulů, které zahrnují různé aspekty řízení lidských zdrojů. Všechny dohromady přispívají ke zmapování celého životního cyklu zaměstnance, o kterém si můžete přečíst v této bezplatné elektronické knize.

Mezi nejdůležitější oblasti, které HRIS pokrývá, patří:

 • Nábor zaměstnanců a sledování uchazečů: HRIS podporuje organizace při řešení celého procesu náboru, počínaje zveřejněním volných pracovních míst a shromažďováním žádostí až po sledování postupu uchazečů a dohled nad pracovním postupem při náboru.
 • Správa údajů o zaměstnancích:HRIS slouží jako centralizované centrum, kde se ukládají a spravují informace o zaměstnancích. Zahrnuje širokou škálu údajů, včetně osobních údajů, kontaktních údajů, pracovních zkušeností, záznamů o výkonnosti, dovedností, certifikátů a různých dalších důležitých údajů.
 • Sledování docházky a činností: HRIS sleduje docházku zaměstnanců, pracovní dobu, přesčasy, nepřítomnosti a další údaje týkající se pracovní doby. Tyto informace pomáhají automatizovat správu pracovní doby a docházky a usnadňují přesné zpracování mezd.
 • Řízení výkonu: HRIS hraje podpůrnou roli při řízení výkonnosti v organizaci. Usnadňují důležité aspekty řízení pracovního výkonu, jako je stanovení cílů, hodnocení pracovního výkonu, řízení zpětné vazby a sledování pokroku v práci.
 • Školení a rozvoj: HRIS pomáhá zefektivnit iniciativy v oblasti školení a rozvoje tím, že efektivně řídí školicí programy, sleduje zapojení zaměstnanců a absolvování školicích aktivit a identifikuje oblasti, kde mohou být potřebné další dovednosti nebo znalosti.
 • Samoobsluha pro zaměstnance: HRIS často nabízí samoobslužné portály nebo mobilní aplikace, které zaměstnancům umožňují přístup k vlastním informacím, aktualizaci osobních údajů, podávání žádostí o dovolenou, přístup ke školícím materiálům a aktivní účast na činnostech souvisejících s řízením výkonnosti.
 • Reporting a analytika: Systémy HRIS vytvářejí přehledy a analýzy, které nabízejí cenné informace o různých metrikách lidských zdrojů, včetně demografických údajů o pracovní síle, míry fluktuace, účinnosti školicích programů, trendů ve výkonnosti a dalších relevantních údajů.

 

Je důležité si uvědomit, že konkrétní vlastnosti a funkce HRIS se mohou lišit v závislosti na softwaru nebo platformě, kterou si organizace vybrala, a některé systémy mohou pokrývat i další oblasti nad rámec výše uvedených.

Jak vybrat správný HRIS?

Výběr správného HRIS (Human Resource Information System) zahrnuje identifikaci specifických potřeb organizace, posouzení škálovatelnosti a flexibility, zhodnocení možností integrace, zvážení uživatelské přívětivosti a snadnosti implementace a prozkoumání možností přizpůsobení. Pečlivým zvážením těchto faktorů můžete vybrat HRIS, který bude odpovídat vašim požadavkům, zefektivní personální procesy a podpoří růst a rozvoj vaší organizace.

Na trhu je mnoho dobrých HR systémů, například Personio, BambooHR nebo FactorialHR. Pokud bychom však měli jmenovat jeden, který byste měli rozhodně vyzkoušet, je to Sloneek. 😍 Ale nevěřte nám, přesvědčte se sami. Jen stěží najdete personální systém, který by pokrýval celou cestu zaměstnance od začátku do konce, byl nabitý užitečnými funkcemi a šel hluboko pod kapotu. Navíc získáte vůbec prvního HR AI asistenta a v případě potřeby i bezplatnou podporu.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

 • Špičkový onboarding
 • Představení všech funkcionalit
 • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
 • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469
image 70
image 69
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.