Homeoffice

Kdo by ještě neslyšel o pojmu homeoffice, pravděpodobně strávil posledních deset let v kómatu a právě se z něj k udivení okolí probral. Homeoffice neboli práce z domu je nepopiratelným trendem současného pracovního trhu a jeho možnost nabízí stále větší množství firem. Víte ale, jak ho efektivně a přehledně zaznamenávat? A jde o absenci, nebo spíše o aktivitu?

 

Absence vs. Aktivita

Pohledy na homeoffice (v praxi se také často zkráceně používá HO) se různí. Někteří zarytě tvrdí, že homeoffice by měl spadat pod absence, jiní jej raději evidují jako pracovní aktivitu. Ve Sloneekovi se přikláníme spíše k druhému táboru. Důvod je pragmatický – zaměstnanec na homeoffice de facto neabsentuje, ale stále vykonává pracovní aktivitu.

Home office
Home office

 

 

Jak na homeoffice pohlíží legislativa?

Podle zákona nemá zaměstnanec nárok na práci z domova (homeoffice), a stejně tak si zaměstnavatel nemůže jednostranně nařídit, že zaměstnanec bude pracovat z domova.

Práce z domova je v zákoně upravena v ustanovení § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Tento zákon stanoví, že zaměstnanec pracující z domova je ten, kdo nevykonává práci na pracovišti zaměstnavatele, ale pracuje z domova podle dohodnutých podmínek v pracovní době, kterou si sám stanoví. Zaměstnanec pracující z domova může pracovat v následujících režimech:

  • Režim dle § 317 zákoníku práce, kdy si zaměstnanec sám stanoví pracovní dobu, ve které vykonává sjednanou práci
  • Režim, kdy pracovní dobu stanoví zaměstnavatel
  • Kombinovaný režim, kdy si zaměstnanec v některých dnech sám stanoví pracovní dobu a v některých dnech ji stanoví zaměstnavatel

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců pracujících z domova jsou v zásadě upraveny stejně jako pracovněprávní vztahy zaměstnanců pracujících na pracovišti zaměstnavatele, s několika výjimkami. Tyto výjimky jsou stanoveny v ustanovení § 317 zákoníku práce a mohou být sjednány v dohodě o výkonu práce z domova mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 

Jak vám s homeoffice a aktivitami pomůže Sloneek?

Sloneek je na práci z domu perfektně připraven a nabízí vše, co potřebujete k tomu, aby se vám vaše hybridní týmy nerozsypaly pod rukama a udrželi jste si o nich přehled.

V aplikaci je pro vás k dispozici aktivita s typem Homeoffice, která vám maximálně zjednoduší reporting tohoto typu práce. Zároveň si můžete vytvořit další pracovní aktivity a ty pohodlně kombinovat právě s homeoffice. Výsledkem bude dokonalý přehled o odpracovaném čase zaměstnanců a detailu činností, kterým se věnovali.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.