Personální ESG mise: Už to začalo, tyhle tři věci musíte dát do pořádku ihned

pexels-thirdman-7655646

ESG. Zkratka, o které už se živelně mluví v nejedné zasedačce, ale málokterý manažer ví, co z ní konkrétně pro něj vyplývá. Rozhodli jsme se proto v krátkém seriálu přiblížit, jak se větší zaměření na společenskou zodpovědnost firem podepíše na životě HR expertů. A začínáme od toho nejdůležitějšího: tedy věcí, které byste měli udělat teď hned. Protože se jim v souvislosti s ESG stejně nevyhnete.

Co to je ESG? Zkratka, pojem, který vznikl v roce 2006, kdy byl použit v reportu OSN na téma principů udržitelného investování. Popisuje, v jakých oblastech se musí firmy komplexně snažit, aby se dalo hovořit o udržitelném podnikání.

 • Eenvironmentální, tedy spjaté s životním prostředím
 • Ssociální, tedy s dopady na zaměstnance a společnost (tato pochopitelně HR zajímá nejvíce)
 • G governance, neboli samosprávní, tedy hodnotící vztahy na úrovni státní správy i lokálních sousedství

Kde se vzalo ESG?

Ve zkratce – ESG je cesta, jak umožnit již v brzké budoucnosti porovnávat jednotlivé firmy na trhu podle toho, jak uvědoměle se chovají. Ve formě, v jaké se teď začíná implementovat, se vyvíjí již takřka dvě dekády.

Moderní kořeny ESG sahají až do roku 2004, kdy první koncept všeobecného reportingu definovala OSN. Ty historické však jdou ještě hlouběji – do doby průmyslové revoluce, revolty proti dětské práci nebo bitev o práva dělníků.

Kdybychom ESG měli popsat v jediném odstavci: Tak jako jsme schopni podívat se do výročních zpráv a účetních závěrek a získat tak povědomí o ekonomické kondici firmy, budeme schopni podívat se do ESG reportu a zjistit, zda firma podniká v souladu s tržní a společenskou etikou. A tyto reporty, respektive lépe řečeno audity, budeme moci jednoduše poměřovat mezi sebou. Přestože to na první pohled není zjevné, neunikne jim nikdo. Protože velké firmy, které mají audity povinné, musí dokládat, že i jejich dodavatelé fungují v souladu ESG. A v takovém případě už je jedno, jestli má daná firma coby dodavatel dvacet, sto nebo pět set padesát pět zaměstnanců.

A proč by vás ESG reporting jako HR experty měl zajímat? Protože už velice brzy přijde situace, kdy budete muset jasně dokázat, co vaše firma dělá ve vztahu ke svým vlastním zaměstnancům – a to nejen na úrovni běžné péče, jak ji nařizuje legislativa, ale i „měkkých“ procesů. A špatná zpráva: tentokrát to nepůjde okecat, budou potřeba jasná hard data. Co tedy dělat, aby vás nová povinnost nezastihla nepřipravené?

Bodová strategie

Může to znít jako naprostá samozřejmost, ale z našeho průzkumu, který jsme realizovali na jaře roku 2023, vyplynulo, že pouze 36 % HR expertů je jednoznačně přesvědčeno, že jejich firma má jasně definovanou (a napříč firmou komunikovanou) strategii. A kde není celková strategie, tam se většinou špatně tvoří i samostatná HR strategie.

Co to v praxi znamená? Má to v podstatě dva důsledky. Jedním z nich je to, že HR aktivity se nerozvíjejí v potřebné šíři a firma se většinou soustředí pouze na určitou výseč aktivit. Tu navíc často udržuje tak říkajíc ze setrvačnosti a dědí se z manažera na manažera. Druhým důsledkem je pochopitelně to, že firma často nedokáže měřit svůj progres v jednotlivých HR oblastech. Přitom právě toto je jedna z klíčových věcí, které budou pro ESG audity potřeba.

Jenže jak se zachovat ve chvíli, kdy není možné udělat opravdu komplexní strategii, protože firma do tohoto stadia zatím nedorostla? Cesta může jít přes jednoduchou „bodovku“. Potěší vás, že k ní není potřeba mít stohy dokumentů a stovky slidů prezentací. Stačí rozpis jednotlivých klíčových oblastí do odrážek a následně stanovení jasných cílů a způsobů, jak je budeme měřit. A ty pak pochopitelně validovat v daném časovém období.

Abyste netápali, přinášíme rovnou krátký seznam, kde všude se potřeby ESG auditů budou s vaší HR strategií protínat:

☘️Různorodost/Rovnost

 • Rovnost pohlaví
 • Věková rovnost
 • Etnická rovnost
 • Inkluze zdravotně postižených
 • Zohlednění sociální mobility
 • Neurodiverzita

☘️Work-life balance

 • Nástroje pro zvládání rodičovství
 • Pravidla pro pečující osoby
 • Pravidla pro prarodiče
 • Strategie péče při ztrátě blízkého člověka

☘️Krizové kroky a prevence

 • Sexuální obtěžování
 • Zastrašování/harassment
 • Bossing / Mobbing
 • Běžné stížnosti
 • Právní spory
 • DSAR a nakládání s osobními daty
 • Výkonnostní management a přepracování
 • Whistleblowing

☘️Platové otázky

 • Gender pay Gap
 • Rozdíly v odměňování mezi vedením a běžnými zaměstnanci
 • Minimální platy
 • Freelance platy
 • Švarcsystém

☘️Nábor a udržení zaměstnanců

 • Multigenerační strategie
 • Stárnutí populace
 • Mileniálové
 • Generace Z
 • Absolventi
 • Talenti
 • Automatizace/technologie/umělá inteligence
 • Nástupnictví

☘️Duševní zdraví a pohoda

 • Management štěstí
 • Prevence vyhoření
 • Často nemocní
 • Skryté hendikepy

HRIS a data

Jak už bylo zmíněno, schopnost měřit postup v jednotlivých bodech vaší HR strategie bude pro ESG audit klíčové. Jenže abyste mohli měřit a poměřovat v čase, potřebujete mít data. A nebavíme se rozhodně o datech uložených v jednoduchých databázích, excelu nebo dokonce personálních papírech. Ale o datech, se kterými dokážete interaktivně pracovat. A to znamená mít k dispozici některý z pokročilých HRIS systémů.

Podle našeho jarního průzkumu naprostá většina firem již s digitálními daty o vlastních zaměstnancích v nějaké formě pracuje.

To je pochopitelně velice pozitivní informace. Na druhou stranu je potřeba brát ji s rezervou. Samotná digitalizace dat, jak už bylo řečeno, nepřináší až takový efekt, pokud se data dál automatizovaně nevyužívají. A přiznejme si – datová analytika postavená na personálních datech je u nás zatím v plenkách a i globální společnosti zatím hledají tu nejoptimálnější cestu.

A jaká data tedy sbírat a měřit? V první řadě budete potřebovat dostatek informací o vašich zaměstnancích – pochopitelně s jejich plným souhlasem. Zde se dostáváme na poměrně tenký led. Vaše společnost totiž bude schraňovat celou řadu velice osobních dat: o zdravotním stavu nebo například o rodinné situaci. Je tedy potřeba ihned od počátku jasně stanovit způsob nakládání s těmito daty a zajistit jejich bezpečnost.

Tato data nám posléze poslouží k tomu, abychom je dokázali korelovat s dalšími informacemi, které nám zaměstnanec průběžně dodává v rámci svého pracovního procesu. A zde se bavíme například o datech, jako jsou pracovní výkazy, feedbacky, ale také informace o spokojenosti zaměstnance, jež bychom měli pravidelně sbírat a dávat je do širšího kontextu. A pak už jsou to další sady dat, ke kterým se většina HR expertů v běžné praxi ani nedostane, jako například měření kompetenčního postupu nebo hard skills a soft skills vycházejících ze vzdělávacích plánů.

Nechceme strašit, ale věřte nám: bez těchto dat se s ESG nepohnete a pokud je neměříte, měli byste ihned začít. Protože se přiblížila doba, kdy se vás šéf může zeptat na to, kde máte komplexní HR data za poslední rok či dva, aby „se to mohlo zapsat do auditu“.

offboarding empathy

HR ESG team

Že „ESG pořeší nezávislý auditor“, považuji za naprosté nepochopení jejich principů. Není to pravda.

I když bude ESG audit pravděpodobně zpracovávat specializovaná firma (ostatně co si budeme nalhávat, je to pro ně velice zajímavý byznys), ty základní vstupy vždy budou muset přijít od vás. A vzhledem k tomu, že jsme si již vysvětlili roli strategie a roli dat, musíme si ještě vysvětlit roli týmu, který bude obojí kombinovat dohromady.

Podobně jako u jiných „emerging trends“, kde se cesty teprve hledají, doporučil bych použít strategii širokého otevřeného týmu. Tedy týmu, do kterého se může zapojit v podstatě každý zaměstnanec firmy, i když nenáleží k managementu anebo má k práci oddělení lidských zdrojů profesně daleko. Podmínka je jediná: musí se ztotožnit s cílem společného snažení.

Proč to považuji za důležité? Velice často totiž zjistíte, že máte ve vlastní firmě lidi, kteří o problému přemýšlí výrazně hlouběji než jiní. Často i ti, kteří by ho měli řešit především. Takto jim dáte šanci vyniknout a spolupodílet se na řešení. Výsledná strategie tak bude mít nejen nové kvality, ale bude také autentická. Což bývá ve většině případů záruka výrazně větší efektivity při jejím naplňování.

A co má býti náplní práce týmu v prvních fázích jeho existence? Kromě dopilování samotné strategie by měl sloužit již jako pomocná síla pro samotné auditory a plnit v předstihu jejich zadání. S tím, co budou auditoři pravděpodobně vyžadovat, se ostatně můžete seznámit již nyní, například zde.

S chutí do toho…

A pokud patříte k těm, kteří z ESG mají už dnes osypky, nezoufejte. Jakkoli snaha postavit firmy v otázce byznysové etiky na stejnou startovní čáru může znít byrokraticky, opakujte si to hlavní. Jde o to „dostat na papír“ věci, které jsou ve vaší firmě autenticky dobré, a s pomocí zdravého selského rozumu popsat svoje kvality. Touto optikou se na ESG dívá výrazně pozitivněji, nemyslíte?