Mentoring (česky mentorování) představuje cílené a systematické vedení nových nebo méně zkušených kolegů pracovníkem, který má již zkušeností a know-how v oboru více. Mentor je svému méně protřelému kolegovi oporou, snaží se jej vést k vytyčeným cílům a motivovat jej, když je potřeba.

Tato role se v praxi často předává, a tak se zaměstnanec, který byl dříve mentorován, může stát posléze sám mentorem dalším kolegům. Pokud má firma zavedený mentoring, může na tom z dlouhodobého hlediska velmi profitovat, jelikož se zkušenosti a znalosti neztratí „po cestě“. 💡

Podívejte se, jaké nástroje a možnosti v oblasti vedení, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců nabízí Sloneek.