HR

HR je zkratka pro anglické spojení “Human Resources”, tedy pro lidské zdroje. Jde o oddělení, které má za úkol firmě zajistit dostatek zaměstnanců s těmi správnými schopnostmi, zkušenostmi a senioritou.

HR oddělení je zodpovědné za širokou škálu procesů a aktivit. K těm nejdůležitějším patří:

  1. Nábor

HR oddělení odpovídá za to, aby firma dokázala identifikovat a oslovit ideální profil kandidátů. Součástí náborových aktivit mohou být jak realizace větších mediálních kampaní, tak dílčí aktivity jako psaní inzerátů s odpovídajícím tone-of-voice, analýza uchazečů, organizace a vedení pohovorů a v závěru i vytváření pracovních nabídek.

  1. Onboarding

Po náboru nového kandidáta do firmy přichází čas na pre-onboardingovou a následně onboardingovou fázi. HR oddělení odpovídá za to, aby se noví zaměstnanci dobře integrovali do chodu firmy, dostali potřebné vybavení a také přístupy do relevantních systémů.

  1. Performance management

HR oddělení by mělo spolu s vedoucími pracovníky jednotlivých týmů nastavovat výkonnostní cíle pro každého ze zaměstnanců a zároveň od lidí pravidelně sbírat feedback. Součástí HR managementu by měla být i podpora zaměstnanců, aby mohli naplno rozvinout svůj potenciál a posouvat se dál.

  1. Budování zaměstnanecké kultury

HR nese na bedrech i budování zaměstnanecké kultury, která rozhodně není jen o benefitech, ale především o tom, jak firma působí a komunikuje dovnitř i ven.

  1. Offboarding

Nejen první, ale i poslední dny zaměstnance ve firmě jsou klíčové. HR oddělení odpovídá za to, aby loučení se zaměstnancem proběhlo hladce a neublížilo pověsti firmy, ať už je důvod k rozchodu jakýkoliv. Zároveň je třeba dohlédnout na odevzdání svěřené techniky, zrušení přístupů a předání práce.

Jsme tu pro vás

Můžeme vám pomoci?

Naši experti zodpoví jakékoli otázky, provedou vás systémem Sloneek a pomůžou vám transformovat vaše HR na moderní all-in-one řešení.

  • Špičkový onboarding
  • Představení všech funkcionalit
  • Prezentace a nabídka vašemu HR na míru
  • Odpověď na jakékoli dotazy
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechte nám kontakt, 
ozveme se vám.