Q2 2023

Hotovo

Aktualizace: Dokumenty (nahrávání souborů zaměstnanci)

Probíhá

Onboardovací balíček pro nováčky

Hotovo

Automatické vyplňování dokumentů

Q1 2023

Hotovo

Evaluační dotazníky

Hotovo

Holdingová struktura

Hotovo

Asynchronní reporty

Q4 2022

Hotovo

Hodnocení (KPI, OKR)

Hotovo

Firemní nástěnka

Q3 2022

Hotovo

Skillset management

Hotovo

Holdingová struktura

Hotovo

Home office

Hotovo

Služební cesty

Q2 2022

Hotovo

Mobilní aplikace – zbrusu nová mobilní verze pro Apple i Android.

Hotovo

Nábory (ATS systém)

Hotovo

Integrace – SLACK (Time tracking)

Hotovo

Integrace – JIRA

Hotovo

Přepracování Nastavení

Q1 2022

Hotovo

Přepracování Dokumentů – zpřehlednění, zjednodušení a zlepšení ergonomie ovládání

Hotovo

Přepracování modulu Pomůcky – zpřehlednění, zjednodušení a zlepšení ergonomie ovládání

Hotovo

UX Redesign

Hotovo

Simplifikace UX / UI

2021

Hotovo

Integrace se Slackem

Hotovo

Integrace s Google Workspace

Hotovo

Integrace s Microsoftem

Hotovo

Integrace s IceWarp

Hotovo

Nový modul: Schránka důvěry

Hotovo

Nový modul: Checklisty (Onboarding & Offboarding zaměstnanců)

Hotovo

Time tracking: Toggle-like nástroj pro trackování času; Nový dashboard & vlastní nastavení dashboardů

Hotovo

EIDAS ready podpis, EU norma pro elektronické podpisování dokumentů

Hotovo

Připomínkový kalendář, který rozšířil modul vlastních polí

Hotovo

Výročí – rozšířili jsme modul vlastních polí pro správu výročí (např. založení společnosti, certifikace – BOZP… atd.)

Hotovo

Rozšíření modulu aktivit o komponenty Výdaje a fakturace jednotlivých aktivit pro jednotlivé uživatele

Hotovo

Nový modul pro podepisování smluv (dokumentů) i s externími osobami, které nemusí být registrovány ve Sloneeku (používá se hlavně pro podepisování faktur a smluv se subdodavateli / dodavateli).

Hotovo

Vlastní založení nových uživatelů prostřednictvím odkazu na pozvánku. Nové zaměstnance lze do aplikace přidat sami pomocí jednoduchého formuláře (bez administrativy pro HR).

Hotovo

Rozšířili jsme modul nápovědy o fotogalerii