Zaokrouhlování dovolené v ČR

    Jak zaokrouhlovat nárok na dovolenou podle Zákoníku práce?

    V § 216 odst. 5 ZP se říká, jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden. Podrobné info najdete v Příručce MPSV zde. Jakým způsobem se má dovolená zaokrouhlit se ale v ZP neuvádí… Teoreticky lze zaokrouhlovat např. tak, že pokud vyjde 1,01 až 1,49 na 1,5 dne. Pokud vyjde 1,51 až 1,99 na dva dny atd.

    V praxi se ale nejčastěji používá tento způsob zaokrouhlování: 1,01 až 1,25 je 1 den, 1,26 až 1,75 je 1,5 dne, 1,76 až 2,25 jsou 2 dny atd. Na základě tohoto způsobu nám vychází tyto hodnoty pro výpočet poměrné části dovolené