Vytvoření šablony pro onboarding / seznam úkolů

    Šablony pro onboarding / seznamy úkolů mohou vkládat všichni uživatelé s rolí ADMIN. Všichni ostatní uživatelé mohou přidávat pouze jednotlivé nové úkoly pro sebe.

    Pro úkoly, u kterých předpokládáte jejich opakování (onboarding / offboarding kolegů), doporučujeme začít s přípravou šablon v Onboarding a úkoly / Šablony

    Pokud šablonu využít nechcete, nový seznam vytvoříte v Onboarding a úkoly / Spuštěné.

    V obou případech přidáte k vytvořenému seznamu úkolů deadline na splnění a odpovědnou osobu, která má plnění na starosti. Zkontrolujete, případně upravíte držitele úkolu a deadline pro splnění individuálního úkolu.