Reporty příchodů a odchodů

  Způsoby reportingu dat z docházkového systému

  Najdete v Reporty / Příchody a odchody.

  K dispozici máte 3 reporty příchodů a odchodů a jeden Kombinovaný report.

  Časové údaje jsou vyjádřeny v HODINÁCH. Tedy např. 8,25 hod je rovno 8 hod, 15min.

   

   Report Přehled příchodů a odchodů

  Tento report zobrazuje za stanovené období všechny události docházky, tedy příchody a odchody do práce. 

  Ve sloupci Zpětný odchod uvidíte upozornění zpetny_odchod warning na to, když si uživatel zadal odchod zpětně v následující den, kdy přišel do práce.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.02.15

   Report Souhrn docházky

  Zobrazuje souhrn odpracované doby podle příchodů a odchodů za stanovené období.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.03.20

   Report Měsíční report odpracované doby

  Report je měsíčním pohledem na příchody a odchody, pro každý den v měsíci je sečtena odpracovaná doba podle příchodů a odchodů.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.09.47

   Kombinovaný report pak sdružuje pohledy na Absenci, Příchody a odchody a Aktivity, pokud jsou tyto moduly zapnuty. Integrovaný report spustíte v Reporty / Kombinované reporty.

  Pokud spustíte report s velkým množstvím dat více než cca 30 uživatelů za období delší než 14 dní zpracujeme report na pozadí a informaci o jeho zpracování vám pošleme emailem. Než se rozsáhlé reporty zpracují, můžete po kliknutí na tlačítko ZPĚT pracovat s dalšími filtracemi.

   

  K dispozici jsou 2 integrované reporty. Denní a Souhrnný.

  • Denní report zobrazuje DENNÍ data napříč moduly ke zvolenému uživateli / uživatelům v zadaném období.
  • Souhrnný report zobrazuje AGREGOVANÁ data ke zvolenému uživateli / uživatelům v zadaném období.

    

   Podívejte se na možnosti práce s reporty, jejich filtrováním, změnou a ukládáním pohledů, klikněte sem.