Převody zůstatků na konci roku

  Co se děje s nastavenými hodnotami čerpání absencí

  Na konci roku se s jednotlivými položkami v nastavení absencí každého jednotlivého uživatele stane toto:

  • Individuální fond – zůstane stejný. Je to logické, přechod do nového roku na skutečnost, že má uživatel jiný nárok, než je definováno v nastavení absence, nemá vliv.
  • Fond pro tento rok – v novém roce se sem zapíše nula. Byl to fond jen a pouze pro daný rok.
  • Vyčerpáno – v novém roce se sem zapíše nula. Začínáme od nuly načítat absence.
  • Převedeno z loňska – Pokud jde o událost s fondem a je nastaveno převádění nevyčerpaných zůstatků do nového roku, tak se sem uživateli zapíše počet jednotek, které v minulém roce nevyčerpal.

  PRAVIDLA PŘEVODŮ Z MINULÉHO ROKU

  Do nového roku převádíme pouze zůstatky vzniklé z řádného nároku předešlého roku. 

  Příklad:

  Aktuální datum je 1.1. 2023. Základní nárok uživatele na dovolenou je 25 dní. 

  Z roku 2021 do roku 2022 bylo převedeno 5 dní zůstatků. Celkově je tedy pro rok 2022 k čerpání 30 dní. V roce 2022 čerpal uživatel 15 dní dovolené. Zůstatek fondu na rok 2022 je 15 dní. Do roku 2023 se ale převede pouze 10 dní jako rozdíl mezi řádným nárokem (25 dní) a realitou čerpání (15 dní). 

  Důvodem tohoto postupu je fakt, že ve většině zemí v EU je nutnost vyčerpání převedených absencí vázána pouze na následný kalendářní rok. V případě, že k tomu nedojde, na základě parametrů jednotlivých legislativ musí dojít k vyrovnání.

  Přehledně a hromadně nastavíte zůstatky a nároky na kartě Hromadné nastavení absencí v Nastavení / Hromadné nastavení absencí. Viz výše.

   

  Čerpání hodinových zůstatků absencí (PRO ČR)

  U události dovolené, která se čerpá v České republice nově po hodinách, může dojít k situaci, kdy je zapotřebí vyčerpat menší časovou jednotku, než je den nebo půlden.

  Na modelovém příkladu si řešení projdeme ve dvou jednoduchých krocích:

  Paní Nováková má s ohledem na nastavení pracovní doby nárok na roční fond dovolené ve výši 92 hodin. Protože ve firmě končí v polovině roku, je tento nárok zkrácen (pro účely příkladu) na 46 hodin. Tento rok již vyčerpala na dovolené 40 hodin. 6 hodiny zbývá. Ovšem vaše nastavení události absence (Dovolená) je nastavené na čerpání po dnech a půldnech.

   

  1.krok

  V nastavení událostí absencí (Nastavení / Absence) vytvoříte událost pro dočerpávání dovolené. Nastavíte typ VOLNO, po hodinách a s ročním fondem. Uložíte.

   

  2.krok

  Jděte do Karty uživatele (paní Nováková) v Uživatelé / Seznam a správa. V záložce Přehled absencí / Nastavení pro absence, najděte událost dovolené, kterou paní Nováková čerpala a ve které zůstává nevyčerpaných 6 hodin.

  Do sloupce Vyčerpáno napište hodnotu „6“. Tím je celý fond pro původní událost dovolené vyčerpán.

  Na stejném místě najděte událost k dočerpání dovolené. Nejprve ji povolte zatržením „check boxu“.

  Následně do sloupce Fond pro tento rok vepište hodnotu „6“. Tím jste převedli zůstatek a ten je připraven k dočerpání „po hodinách“.

  Pokud potřebujete provést hromadnou úpravu zůstatků, doporučujeme ji provádět přes Firemní nastavení / Hromadné nastavení absencí.