Plánování pracovní doby – „Dohodáři“ (platí pro ČR)

  Mohou si zaměstnanci na DPP a DPČ sami rozvrhovat pracovní dobu, i když pracují na pracovišti zaměstnavatele?

  Zpracovala Klára Rücklová z AK FAIRSQUARE.

   

  Toto téma zajímá nejen HR oddělení a zaměstnavatele, ale i mnoho právníků. Většina odborníků se shoduje na tom, že to obvykle není možné, pokud se nejedná o práci z domova. Přesto se objevují i odlišné názory. Tato problematika není pouze teoretická, protože zaměstnavatelé řeší praktické komplikace a v případě porušení pravidel hrozí vysoké pokuty.

  Z tohoto důvodu jsme se obrátili s dotazem na Státní úřad inspekce práce. S pozitivním komentářem, který plánování samotnými „Dohodáři“ podporuje.

  To ale platí za předpokladu, že:

  ✔️ mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dojde k dohodě (Státní úřad inspekce práce doporučuje tuto dohodu zahrnout přímo do smlouvy DPP/DPČ),

  ✔️ je to vhodné s ohledem na povahu práce a podmínky, za kterých je vykonávána,

  ✔️ a dohoda o samostatném rozvrhování pracovní doby je ve prospěch zaměstnance (inspektoráty se budou zajímat o to, zda zaměstnanec považuje samostatné rozvrhování za výhodu).

  Je nutné poznamenat, že Státní úřad inspekce práce nemá pravomoc vydávat závazné právní interpretace. Jeho stanovisko však může sloužit jako indikace toho, jak budou inspektoráty k problematice přistupovat v budoucnosti. Je i možné, že časem svůj názor přehodnotí! Stojí za to sledovat právní novinky v této oblasti a být připraven na možné změny v interpretaci.

  Pro ty, kteří mají zájem o konkrétní právní předpisy, na kterých se Státní úřad inspekce práce opírá, neváhejte se Kláry z AK FAIRSQUARE zeptat!:)

   

   

  https://www.fairsquare.cz/cz