OpenAI ChatGPT ve Sloneekovi

  Ve společnosti Sloneek se zavazujeme dodržovat nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a bezpečnosti, zejména v souvislosti s naším personálním informačním systémem (HRIS).

  Chápeme důležitost ochrany osobních a citlivých údajů a chceme naše uživatele a zúčastněné strany ujistit o našich postupech v tomto ohledu. Do našeho systému HRIS jsme integrovali technologii ChatGPT společnosti OpenAI, abychom rozšířili jeho možnosti a poskytli našim uživatelům pokročilé funkce. Je však nezbytné zdůraznit:

  1. Přísný soulad s GDPR a ISO27001: Přísně dodržujeme pokyny obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše integrace s ChatGPT je navržena tak, aby byla plně v souladu s těmito předpisy.
  2. Žádný přenos citlivých údajů: Do rozhraní API OpenAI ChatGPT nepřenášíme žádné osobní údaje relevantní pro GDPR ani jiné citlivé údaje. Naše použití této technologie je omezeno na vylepšení funkcí systému bez ohrožení uživatelských dat.
  3. Transparentnost zpracování dat: Zachováváme naprostou transparentnost, pokud jde o způsob zpracování a nakládání s údaji. Interakce našeho systému s ChatGPT se omezuje na provozní údaje, které nejsou citlivé a nenarušují soukromí ani důvěrnost.
  4. Bezpečnostní opatření a protokoly: Náš systém obsahuje robustní bezpečnostní opatření a protokoly, které chrání integritu dat a zabraňují neoprávněnému přístupu nebo narušení dat.
  5. Průběžné monitorování a aktualizace: Neustále monitorujeme naše systémy a pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní postupy tak, aby byly v souladu s vyvíjejícími se zákony a normami na ochranu údajů.

  Ujišťujeme všechny naše uživatele a zainteresované strany, že ochrana vašich dat je naší nejvyšší prioritou. Jsme odhodláni udržet si důvěru, kterou vkládáte do našich technologií a služeb.

  Děkujeme vám za vaši trvalou důvěru ve společnost Sloneek.