Zaměstnanec nebo uživatel? Stručné rozlišení pojmů v aplikaci

  Dva pojmy, rozdílné vnímání a význam. Přečtěte si, jak se k vymezení stavíme v aplikaci a nápovědě.👇

  V aplikaci a našem Centru nápovědy se můžete setkat se dvěma používanými termíny:

  • Uživatel
   Nejobecnější a všeobjímající pojem, kterým označujeme všechny uživatele naší aplikace. Uživatelem může být nejen zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, ale také brigádník nebo OSVČ. Tento neutrální termín je preferovaný v celé aplikaci.
  • Zaměstnanec
   V Centru nápovědy se také můžete někdy setkat s označením zaměstnanec. Mnoho našich klientů stále vyhledává podle tohoto klíčového slova, a proto jsme termín v článcích prozatím uchovali. Z faktického hlediska to však neznamená totéž, co uživatel

  TIP: Jestliže vám tedy AI asistent či nápověda nevyhledá odpověď pro dotaz obsahující slovo zaměstnanec, vyzkoušejte jej nahradit pojmem uživatel.

  Setkat se můžete ještě s třetím termínem kolega. Tento pojem používáme a směřujeme především na komunikaci pro běžné uživatele aplikace. Příkladem může být sekce Kolegové, kde se uživatelé mohou podívat na své kolegy ve firmě.