Nastavení modulu Time tracking aktivit

  Modul pro tvorbu přehledů odpracovaného času (time sheetů), služebních cest a home office

  Nastavení událostí aktivit

  V sekci Nastavení / Události aktivity si nastavte typy aktivit, které mají být k dispozici pro Vaši společnost.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 20.14.41

  Vysvětlení jednotlivých položek:

  • Název: takto se bude zobrazovat události při výběru uživatelem. Pokud vyplníte překlady v pravém sloupci, budou se zobrazovat v návaznosti na zvolený jazyk aplikace.
  • Typ: zvolíte, jestli je jde o práci na pracovišti, nebo mimo něj, případně zda se jedná o aktivitu typu Služební cesta či Homeoffice (více o těchto specifických typech aktivit ZDE). Tuto položku lze editovat, i když je položka aktivní a uživatelé ji již čerpají!
  • Mód Time trackingu: Jak bude aktivita přístupná pro sledování odpracovaného času pomocí Time Trackingu?
   • Nepovoleno = nebude možné použít Time Tracking, bude nutné aktivitu pouze zapisovat přes kalendář aktivit.
   • Povoleno = bude možné použít Time Tracking i zapisování přes kalendář aktivit.
   • Vyžadováno = aktivitu bude možná zapisovat výhradně pomocí Time Trackingu, tedy ne přes kalendář aktivit.
  • Hodinová a nákladová částka k fakturaci: vyplněním rozlišíte náklady a podklady k fakturaci na úrovni firmy. Částky můžete (např. pro různé role) vyplnit inividuálně (viz níže).
  • Měna: určuje jednotnou měnu reportingu pro účetní.

  Kategorizace událostí

  Každá událost aktivity může mít své kategorie. Díky nim budou vaše reporty detailnější, lépe a detailněji vyhodnotitelné. Kategorií můžete mít libovolné množství. Nastavit je můžete ve Nastavení / Kategorie aktivit.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 20.15.25

  Přiřazení aktivity uživateli

  Každému uživateli přiřadíte události aktivit v Kartě uživatele, v záložce Přehled aktivit po kliknutí na tlačítko ukaz nastaveni aktivity.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 20.16.29

  Pro jednotlivé uživatele nastavíte nejen to, jestli může, či nemůže událost čerpat, případně je-li při jejím čerpání vyžadováno schválení nadřízeným, nebo nikoliv. Vyplněním měsíčního nebo ročního fondu stanovíte limity pro čerpání ve stanoveném časovém období.

  Úpravou položek K fakturaci a Náklady měníte firemní nastavení (které jste udělali na firemní úrovni) na individuální.

  Aktivity můžete uživatelům přiřazovat i přímo z číselníku aktivit – Jiné / Události aktivit / Detail aktivity.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.47.43

  Aktivity můžete trackovat přímo do projektů konkrétních klientů. Na nastavení Klientů a projektů se podívejte na článek zde.