Nastavení modulu Příchody a odchody

  Jde o klasický docházkový systém, tedy „píchačky“

  Nová událost docházky

  Události, které si uživatelé prostřednictvím Příchodů a odchodů zapisují, jsou nastavitelné ve Nastavení / Odchody.

  Co budete nastavovat:

  • název události, případně jazykovou variantu názvu události pro všechny dostupné jazyky. Díky tomu můžete i zahraničním pracovníkům nastavit docházku tak, aby na ně mluvila jejich jazykem (celá aplikace je samozřejmě dostupná v několika jazycích).
  • aktivujete / deaktivujete událost – pokud je událost neaktivní, nebude při výběru události viditelná.
  • označení Konce směny – Událost označená tímto příznakem bude chápána jako ukončení směny 

  Událost označená tímto příznakem bude chápána jako ukončení směnyTento typ události můžete mít pouze jeden. Pokud označíte další událost tímto příznakem, z předchozí události bude příznak odstraněn.

  • typ události – rozlišujeme pouze 2 typy:
   • Pracuje – událost se týká pracovní aktivity ( na pracovišti, pochůzka, služební cesta, návštěva zákazníka atd.)
   • Nepracuje – událost označuje nepracovní aktivitu (konec směny, přerušení práce, oběd atd.)
  • barvu – aby bylo možné lépe odlišit jednotlivé události docházky, můžete změnit barvy jednotlivých tlačítek, pomocí kterých uživatelé příchody a odchody zaznamenávají. Stejným způsobem se probarví i události docházky v kalendářovém pohledu.

   

  Po nastavení události nezapomeňte svou práci button_Ulozit .

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 18.50.21

  V kalendáři příchodů a odchodů můžete zapnout volbu „vlastních“ barev. Po aktivaci se zobrazí události ve vámi definovaném barevném schématu.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.21.51

  Nastavení lokalit

  Lokality zadáváte v Nastavení / Lokality.

  Lokality jsou fyzické adresy, které se párují s událostmi docházky. Pokud si uživatel zapíše příchod nebo odchod v rámci geografického radiusu definovaného v lokalitě, je mu příchod nebo ochod připsán právě na tuto lokalitu. V reportingu přehledu příchodů a odchodů se zobrazí jako název lokality (např. Office Praha). V případě, že se uživatel přihlásí do systému na místě, které neodpovídá lokalitám zadaným ve Sloneekovi, zobrazí se v reportu identifikace jako “mimo lokalitu”. 

  Protože je lokalizace navázána na GPS, nemusí být poloha uživatele v okamžiku jejího zjišťování přesná, pokud je uživatel například ve velké budově, v podzemním parkovišti nebo třeba v metru. Je potřeba s tím počítat při nastavování tolerance vzdálenosti jednotlivých firemních lokalit.

  Při stanovení tolerančního rádiusu ( okruh metrů vzdálenosti od přesné adresy lokality) berte v úvahu předpokládané pokrytí internetovým a GPS signálem. V hustě osídlených místech bude stačit 100 m, v oblastech s nižším pokrytím pak přidejte alespoň 300 m.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.22.45

  Aplikace pro správnou funkčnost potřebuje souhlas uživatele s přístupem k GPS lokalizaci.

  V žádném případě aplikace nesleduje pohyb uživatele, pouze zapisuje jeho lokalitu v okamžiku zapsání příchodu nebo odchodu do práce v rámci firemní docházky.

   

  Nastavení identifikačních docházkových karet

  V případě využití terminálů pro příchody a odchody jsou zaměstnancům přiřazovány identifikační karty, a to jak editací profilu uživatele, tak přes sestavu docházkových karet.

  Napárování uživatele na jeho docházkovou kartu (nebo čip, samolepku apod.) provádí Admin přes sekci Nastavení. Kartu je možné zaměstnanci přiřadit:

  • editací jeho uživatelského profilu
  • přes sestavu Karty (Nastavení / Docházkové karty).

  Pokud dojde ke změně karty uživatele, jeho příchody a odchody zůstanou nezměněny! Tedy například v případě ztráty karty můžete uživateli bez obav vydat novou kartu, jeho příchody a odchody zůstanou stejné a Sloneek začne jen využívat pro registraci příchodů a odchodů novou kartu.

   

  Editace uživatelského profilu

  Abyste mohli tuto akci provést, musíte mít k počítači připojenou čtečku karet. Více o příslušenství k systému příchodů a odchodů najdete zde.

  V Sekci Uživatelé / Seznam a správa klikněte na možnost editace uživatele a v jeho profilu mu nastavte, změňte nebo odeberte ID jeho docházkové karty.

  Kliknete do pole pro vepsání karty / čipu. Přiložíte čip a číslo se automaticky vepíše do pole. button_Ulozit.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.24.06

  Nastavení přes sestavu Karty

  Pokud potřebujete změnit karty více uživatelům najednou, nejlépe na to využijete sestavu v sekci Nastavení / Docházkové karty. V tabulce je pole s ID karty přímo editovatelné. Stačí na něho dvakrát kliknout, změnit a kliknout mimo dané pole. Změna se ihned uloží.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.25.14

  Pro automatické zadání čísla karty kliknete do pole pro vepsání karty / čipu. Přiložíte čip a číslo se automaticky vepíše do pole. Automaticky se i uloží.

   

  Změna karty

  Změnu karty uživatele může administrátor provést v jakémkoliv okamžiku. Pro změnu uživatelovy karty následujte postup popsaný výše.

  Při změně čísla karty nebudou nijak ovlivněny předchozí příchody a odchody.

   

  Nastavení terminálu pro příchody a odchody

  Sloneekův terminál pro zaznamenávání příchodů a odchodů je tzv. Thin Client – tenký klient, na kterém může běžet prakticky libovolný operační systém a je na něm nainstalován prohlížeč Google Chrome.

  Terminál spustíte zadáním adresy  https://app.sloneek.com/terminal/ do prohlížeče na zařízení, které bude sloužit jako terminál.

   

  Terminál je přihlášený pomocí unikátního kódu terminálu, díky kterému aplikace ví, o který terminál se jedná a ke které společnosti a lokalitě patří.

  Všechny operace docházky, jako je zadání příchodu a odchodu, doplnění chybějícího odchodu, a případně také uložení fotografie pořízené při zaznamenání příchodu a odchodu, jsou okamžitě synchronizovány se Sloneekovým serverem.

  V případě odpojení terminálu od internetu se zobrazí varovná hláška a terminál přestane zapisovat události docházky, dokud se spojení neobnoví. O události je vytvořen zápis do audit logu.

  Pro správnou funkci terminálu je nezbytné neustálé připojení terminálu k internetu.

   

  Pro nastavení nového terminálu v aplikaci jděte do sekce Nastavení  / Terminály. Zde máte přehled všech existujících terminálů Vaší společnosti. Můžete je upravovat a samozřejmě přidat nový kliknutím na tlačítko Přidat.

  Zadejte název terminálu, který se pak objeví mimo jiné na jeho obrazovce viditelné všem uživatelům, kteří si jdou zapsat docházku. Vyberte lokalitu z již vytvořených číselníků lokalit  (Nastavení / Lokality). Zadejte PIN pro odhlášení terminálu a unikátní PIN pro přihlášení terminálu.

  Více detailů k nastavení terminálů najdete zde.