Lze do docházky automaticky započítat přestávku na oběd?

    Pokud sledujete pouze negativní docházku (tedy máte pouze přidělenou pracovní dobu, ale nezaznamenáváte příchody a odchody), pak je v rámci této pracovní doby možné nastavit automatické pauzy na oběd. Pokud však využíváte příchody a odchody, tak aby saldo sedělo přesně, měli by si zaměstnanci tyto odchody na oběd zaznačit.