Jak zadat absenci jinému uživateli?

    Pokud jako Admin nebo Manažer týmu potřebujete zadat absenci jinému uživateli, postupujte následovně:

    1. Na ploše nebo v kalendáři absencí klikněte na tlačítko Nová absence.
    2. Úplně nahoře v dialogovém okně posuňte přepínač doprava na možnost Jiný uživatel.
    3. Vyberte z nabídky jiného uživatele a zadejte mu absenci.