Jak nastavit časové omezení pro zápis absencí?

    Potřebujete nastavit, aby uživatelé mohli zadávat do systému absence jen s určitým časovým předstihem? Nebo naopak chcete umožnit i zpětné zadávání, ale jen do uplynutí určité doby po začátku? Sloneek tuto funkci umožňuje.

    Přejděte do Nastavení / Absence a vytvořte novou absenci, případně editujte již vytvořenou. V dialogovém okně naleznete políčko s názvem Časové omezení pro zápis události:

    Snímek obrazovky 2023-10-28 v 18.15.05

    Políčko zaklikněte a následně jen nastavte posuvník na požadovanou hodnotu a uložte