Jak napsat správný prompt pro AI?

  Inspirujte se, jak dosáhnout co nejlepších výsledků.

  V tomto článku se v krátkosti dočtete, jakou strukturu by obecně měl mít prompt pro AI, aby vám vygeneroval co nejlepší výsledky. Pokud vás zajímají konkrétní příklady promptů pro různé moduly a funkcionality v aplikaci, přejděte na tento článek.

  Jak by měl vypadat prompt?

  Vytvořit univerzální návod na vytvoření promptu (příkazu) pro AI není snadné a pro každého může fungovat něco trochu jiného. I přesto existují určitá základní pravidla a tipy, která vám pomohou dostat odpovědi, které hledáte. Postupně si je rozebereme na příkladu níže.

  Prompt pro AI: Představ si, že jsi [náborář]. Vygeneruj mi [čtivou a lákavou pracovní nabídku] na pozici [SDR manažera]. Naše firma se jmenuje [Daleoo], jsme [SaaS v odvětví HR], [sídlíme v Německu], a náš cíl je [dobýt Evropu s naším inovativním HR softwarem]. 

  Rozbor promptu

  Jak je z příkladu zřejmé, hledáme do naší rostoucí společnosti nového SDR manažera. Do hranatých závorek jsme vložili proměnné, které můžete vhodně vyměnit podle toho, jaký prompt pro který modul zrovna tvoříte. 

  1. Představ si, že jsi… Nebo také: Chovej se jako… Tato informace poskytne AI oporu v jeho roli a jasně mu vytyčí mantinely, v nichž se má pohybovat. V našem případě hledáme do firmy nového SDR manažera, proto chceme, aby se AI chovala jako ostřílený náborář.
  2. Vygeneruj mi… Zde je zapotřebí jasně popsat, co přesně od AI chceme dostat. V našem případě tedy neodolatelnou pracovní nabídku. Dalšími příklady mohou být: 10 klíčových dovedností pro…, 2-5 klíčových výsledků pro náš cíl… apod. 
  3. Je vždy zásadní v promptu definovat, pro jakou pozici potřebujete vygenerovat pracovní nabídku, kompetence (skills) nebo klíčové výsledky. Díky tomu AI získá potřebný kontext a poskytne vám relevantnější výstupy. V našem případě je to tedy pozice SDR manažera.
  4. Současně také krátce definujte a popište, kdo jste. AI díky tomu opět získá ještě lepší kontext a povědomí o prostředí, v němž operujete. V našem případě tedy chceme, aby AI pracovala s tím, že se naše firma jmenuje Daleoo a že působíme jako SaaS v odvětví HR.
  5. Často důležitá a nezbytná je také lokalizace promptu. AI bude např. jinak generovat u pracovní nabídky seznam benefitů pro společnost z USA a jinak pro společnost sídlící na Slovensku.  
  6. Na závěr ještě můžete také doplnit další informace o vaší společnosti, jejím směřování či cílech. Opět platí pravidlo, že čím detailněji vše popíšete, tím přesnější výsledky získáte. V našem případě tedy potřebujeme, aby AI pracovala s tím, že s naším inovativním produktem chceme dobýt Evropu.

  Výsledek a obecná doporučení

  Na obrázku níže se můžete podívat, jak nám umělá inteligence pomohla vytvořit pracovní nabídku na základě promptu, který jsme zadali:

  Snímek obrazovky 2023-09-15 104013

  Tipy:

  • Vždy je užitečné napsat zadání co nejpodrobněji tak, aby měla AI co nejvíce informací.
  • Nelíbí se vám první varianta výstupu? Zkuste prompt lehce upravit a vygenerovat znovu!
  • Neberte výstup od AI jako něco, přes co nejede vlak. Váš lidský zásah a selský rozum je stále nesmírně cenný. Nebojte se dělat úpravy.😊