Jak na zadávání homeoffice?

  Pohodlně a souběžně zaznamenávejte práci z domu a další pracovní aktivity.

  Vytvoření aktivity typu Homeoffice

  Jako administrátor při vytváření nové aktivity vyberte jako typ aktivity Homeoffice a povolte ji k zaznamenávání požadovaným uživatelům.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.34.27

  Z pohledu uživatele

  Když poté zaměstnanec zapíše novou aktivitu Homeoffice, bude mít možnost do délky jejího trvání vložit ještě další aktivity, které se budou překrývat.

  Příklad: Uživatelka Eva Bláhová pracuje 18. 11. 2022 z domu, a proto si zapíše aktivitu typu Homeoffice v délce trvání 8 hodin. Během této doby ale pracuje hned na několika aktivitách, které chce také zaznamenat do kalendáře. Konkrétně dva online meetingy s klienty v časech 11:00 a 13:00 a práci na obsahu od 14 do 16 hodin. Jednoduše tedy zapíše všechny tyto aktivity, které poté budou v kalendářovém zobrazení vnořené do aktivity Služební cesta (viz obrázek níže).

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 19.37.32Ke každé aktivitě má také zaměstnanec možnost nahrát soubory, které se k ní pojí.

  Zobrazení v reportech

  Aktivita typu Homeoffice se také promítne do reportů. Konkrétně do reportu Přehled aktivit a Souhrn aktivit, v nichž si můžete tento typ aktivity vyfiltrovat. Zároveň v reportu najdete i dokumenty a poznámky, které byly k aktivitám přiloženy. Všechny připojené soubory si můžete snadno z reportů stáhnoutDownload