Integrace s aplikací Slack

  Sloneek má se Slackem k dispozici 3 druhy integrací:

  Denní souhry absencí

  Do aplikace Slack můžete přenášet denní souhrn absencí v celé firmě.

  digit-one_31-fe0f-png-3 Vyberte kanál, do kterého chcete souhrn absencí zasílat. Klikněte pravým tlačítkem myši a otevřete detail kanálu. Na záložce Integrations klikněte na položku Ad an App.
  Slack_channel

  Slack_channel_detail

  digit-two_32-fe0f-png-3 Nainstalujete do Slacku Incoming Webhooks. Pokud již nainstalováno máte, rovnou můžete kliknout na „View“
  Instalace WebHook

  digit-three_33-fe0f-png-1 Pro instalaci musíte mít ve Slacku oprávnění Admin.  

  Add-to-slack

  V nastavení Web Hooku vyberete kanál, do kterého budete report absencí zasílat, a kliknete na „Add Incoming WebHooks integration“
  Připojení WebHooku

  digit-four_34-fe0f-png Z návazné obrazovky zkopírujte URL
  Kopírování URL

  5 Vložte do Sloneeka do Slack integrace v Reporty a nastavení / Integrace / Slack. Vyberte dny ve kterých se budou odesílat zprávy ze Sloneeka do Slacku. Uložte.

  723DE104-D120-48B1-B4F7-96B9CC6B3CA3_1_201_a


  Individuální reporty a schvalování absencí

  Pro integraci musíte mít ADMIN oprávnění jak pro SLACK Workspace, tak pro Sloneeka.

  Integraci mohou využívat všichni bez rozdílu rolí.

  E-mail, který se hlásíte do Slack, musí být totožný s emailem do Sloneeka! Tento požadavek je platný jak pro integraci, tak pro její využívání všemi uživateli!

   

  Postup integrace

  digit-one_31-fe0f-png-3 Pro integraci přidejte ve Slacku jako aplikaci Sloneek. Integraci provedete v Jiné / Integrace / Slack.

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 9.15.09

  Pohled po instalaci

  Slack_instalace_CZ 2 2

  Otevřete aplikaci Slack. Přidejte aplikaci Sloneek do firemního workspace.

  Slack_instalace_integrace_cz

  digit-two_32-fe0f-png-3 Všem uživatelům se pak ve vašem firemním kanálu ukáže ikona Sloneeka.

  Slack_integrace

  Individuální reporty, jak je získat

  right-from-bracket-solid Do příkazového řádku vpisujete pokyny pro výpisy ve formátu:

   /sloneek-[attendance | timetracking | vacations]-[month | week | day]-[monthNumber]

  • month – číslo měsíce (index)
  • week – pouze aktuální týden
   • kontrola aktuálního týdne při spuštění příkazu a odeslání hlášení (příklady)
     • Pokud jsem na začátku týdne (pondělí), započítá se pouze pondělí
     • Pokud jsem uprostřed týdne (středa), do výpočtů se zahrne (pondělí, úterý, středa).
     • Pokud jsem na konci týdne, bude zahrnut celý týden.
  • day – získáte zprávu pro dnešek

  Příklad: 

  /sloneek-absence-month 3 – provede výpis absence za třetí měsíc aktuálního roku.

  /sloneek-timetracking-week  – provede výpis aktivit time trackingu podle klíče výše

  /sloneek-attendance-day  – provede výpis docházky za dnešní den

   

  Schvalování absencí

  Do Sloneek kanálu přijdou všechny události Absencí a Aktivit, které má daný Týmový manažer / Administrátor / Vlastník účtu určeny ke schválení.

  Slack_approvals

   

  Spuštění a zastavení Time trackingu

  right-from-bracket-solid Do příkazového řádku vpisujete pokyn pro spuštění time trackingu ve formátu:

   /sloneek-timetracking-start

  slack-tt-startright-from-bracket-solid Pro zastavení time trackingu vpisujete do příkazového řádku pokyn ve formátu:

   /sloneek-timetracking-stop

  slack-tt-stop