Hodnocení na Kartě uživatele

  Pohled na hodnocení a jeho složky na Kartě uživatele

  Hodnocení je přístupné v návaznosti na role v aplikaci následovně:

  • Uživateli, kterého se týká, v sekci JÁ / Můj profil / záložka Hodnocení
  • Nadřízenému, který hodnocení bude realizovat, ze sekce SPOLEČNOST / Kolegové / Karta uživatele / záložka Hodnocení
  • Administrátorům z SPOLEČNOST / Uživatelé / Karta uživatele / záložka Hodnocení.

  Podle toho, jaké součásti hodnocení máte zvolené v Nastavení hodnocení, se budou řadit i do karty uživatele. Pořadí složek můžete podle potřeby změnit.

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 11.34.24

  Ve své maximální podobě obsahuje hodnocení Evaluační dotazník, hodnocení kompetencí (skillů), plnění týmových a osobních cílů (OKR, KPI) a závěrečné shrnutí.

  Pohled na hodnoceni

  Aktualizace, uzavření, archiv a historie hodnocení

  Na konci karty Hodnocení můžete kliknutím na upravit_hodnoceni  uložit hodnocení. Vygeneruje se přehledný report v PDF, který můžete poslat do Dokumentů. Protokol můžete nechat elektronicky podepsat. A to jak jednotlivce, tak i týmy.

  cz-1

  Hodnocení zůstává uložené v historii, odkud je možné protokoly zpětně vyvolat.

  Snímek obrazovky 2023-10-29 v 11.44.01

  Ve chvíli, kdy máte hodnocení uzavřené, můžete změnit dotazníky nebo kompetenční modely na Kartě uživatele, případně přidělit jiné týmové i osobní cíle. 

  💡 Uzavírání hodnocení můžete využít i jako archivaci aktuálního stavu.

  Příklad:

  • V lednu provedete hodnocení kompetencí, dohodnete se na postupu při jejich doplňování –> ULOŽÍTE AKTUÁLNÍ STAV, necháváte /nenecháváte podepsat
  • V únoru se zpožděním naplánujete cíle na kvartál. –> ULOŽÍTE AKTUÁLNÍ STAV, necháváte /nenecháváte podepsat
  • V dubnu kontrolujte splnění cílů a hodnotíte posun v kompetencích 
   > ULOŽÍTE AKTUÁLNÍ STAV STAV, necháváte /nenecháváte podepsat

   

  Můžete tak u každého uživatele vytvářet průběžné záznamy z hodnocení.

  Jako možnost navíc si zvolíte, zda-li chcete všechny poznámky přenést do protokolu.