Firemní nástěnka na Ploše

  Zapojte vaše zaměstnance do firemního života. Vše podstatné na jednom místě.

  Sloneek není jen nástrojem pro HR oddělení a personalisty, ale v první řadě také pro všechny zaměstnance. Na Ploše tak najde každý uživatel víc než jenom úkoly k vyřízení:


  Kudos (pochvaly)

  Jdeme s dobou a umožňuje nově manažerům, administrátorům i běžným uživatelům přidávat veřejné pochvaly pro vybrané uživatele, celé týmy, zaměstnance na jednotlivých lokacích či s konkrétními rolemi. 🙌 Ke kudos můžete připojit také text, obrázky či gify. Kudos jsou jinými slovy veřejné pochvaly.


  Oznámení

  Majitel účtu a administrátoři mohou také na firemní nástěnku vkládat důležitá oznámení, která se týkají chodu firmy. Jednoduše tak mohou například upozornit zaměstnance v některé pracovní lokalitě, aby zítra nešli do práce, protože bude probíhat rekonstrukce budovy. Nebo oznámit chystaný team building. 🕺🍻 Oznámení se dají publikovat pro celou společnost, jednotlivé týmy, vybrané uživatele nebo pro vybrané pracovní lokality. Notifikace o novém oznámení na ploše přijde všem uživatelům do jejich mailu i do aplikace.

  TIP: Zkuste využít také možnosti připnutí (topování) některého důležitého oznámení. Jednoduše na ploše u vybraného oznámení použijte v levé horní části ikonku připínáčku.


  Narozeniny

  Zobrazují se narozeniny všech zaměstnanců v následujících 7 dnech. Přítomné je i tlačítko na okamžité poslání gratulace, která přijde oslavenci. 🥳 

  Pokud narozeniny či pracovní výročí na hlavní ploše nechcete zobrazovat, přejděte do Nastavení / Nastavení aplikace a tyto dva panely skryjte. 


  Kdo je dnes na služební cestě a homeoffice?

  Zde se zobrazují také aktivity typu Homeoffice a Služební cesta.

  Kdo dnes nepracuje?

  Zobrazují se uživatelé, kteří dnes nepracují z důvodů čerpání jakékoliv absence. 🏖 Z tohoto panelu se máte také možnost prokliknout přímo do kalendáře absencí.

  Pokud je absence nastavena jako viditelná všem ve firmě, potom v poli Kde dnes nepracuje uvidíte všechny probíhající absence ve firmě. Pokud tato možnost zapnuta není, uvidí všichni uživatelé události pouze členů týmu, ve kterém jsou zařazeni. Administrátoři samozřejmě vidí všechny události.


  Plánované absence – Kdo bude chybět v dalších 14 dnech?

  Zobrazují se zaměstnanci, jimž v následujících dvou týdnech začne dovolená či jiná plánovaná absence. 🏖 Z tohoto panelu se máte také možnost prokliknout přímo do kalendáře absencí.

  I zde fungují pravidla pro zobrazení se stejnou logikou jako v poli Kdo dnes nepracuje (viz výše).


  Výročí

  Podobně jako u narozenin, i zde se zobrazují výročí všech uživatelů v následujících 7 dnech. Pokud tak zaměstnanec Petr Novák slaví 5 let ve firmě, ihned mu můžete poslat gratulaci.