Fakturační období a platba za licence

  Jak Sloneek vypočítává platby za licence?

  Zpoplatněni jsou pouze AKTIVNÍ uživatelé (mohou se tedy do Sloneek přihlásit). Za neaktivní uživatele nic neplatíte, přesto máte jejich data v aplikaci uchována.

  Od kdy jsou licence zpoplatněny a kdy se strhávají platby?

  Po skončení zkušebního období (14 dní) začíná běžet zpoplatněné období. Bez ohledu na to, zda jste domluvení na roční fakturaci či platíte měsíčně kartou, vždy se účtuje předem na začátku daného období. U roční fakturace tedy na rok dopředu, u platby kartou na měsíc dopředu.

  Příklad při měsíční platbě kartou:

  Zkušební období skončilo 9.1. Od 10.1. tedy běží placené měsíční období. Z karty bude ten samý den, tedy 10.1. stržena částka za počet aktivních uživatelů v daném období (10.1. – 10.2.). Stejný princip pak funguje u všech dalších měsíců, tedy 10.2. bude stržena částka za období 10.2. – 10.3. a podobně.

  Jak se počítá množství aktivních uživatelů?

  Sloneek počítá do měsíčního vyúčtování všechny uživatele, kteří byli v daném měsíci aktivováni. Minimální počet licencí uživatelů je 10, a to bez ohledu na to, zda tyto licence budou využívány, nebo nikoliv.

  Pokud přidáte nové uživatele v průběhu jednoho fakturačního období, bude vám za ně v závislosti na typu licence dofakturována poměrná částka následovně:

  • Příklad u měsíční platby kartou:

  Vaše fakturační období je stanoveno od 1.5. do 1.6. V aplikaci máte 20 aktivních uživatelů, máte balíček Professional a platíte 120 EUR. 10.5. se rozhodnete přidat dalších 5 aktivních uživatelů a zvýšit počet na 25. Změna je platná okamžitě a na začátku následujícího fakturačního období (1.6.) se vám standardně strhne z karty částka za další období + poměrná část za 5 přidaných uživatelů v právě skončeném období. Tato poměrná část je vypočítána za období od 10.5., kdy jste uživatele přidali, do 1.6.

  • Příklad u roční fakturace:

  Vaše fakturační období je stanoveno od 1.1. do 31.12. Jste dohodnuti na ceně 6000 EUR za rok za 100 aktivních uživatelů. Od července se rozhodnete přidat dalších 50 uživatelů. 1.7. vám proto bude vystavena dodatková faktura na poměrnou část za 50 aktivních uživatelů od 1.7. do 31.12.

  Pokud potřebujete poradit, jak navýšit, nebo naopak snížit počet uživatelů, podívejte se do tohoto článku. Dozvíte se v něm také, jak se v takovém případě změna počtu uživatelů promítne do faktur.

  Jak je to s přenosem dat při přechodu ze zkušebního období do placené verze?

  Nemusíte se ničeho obávat. Všechna data, která do aplikace v průběhu zkušebního období nahrajete, v ní zůstanou i po přechodu do placené verze