Aktualizace a vyhodnocování cílů

  Aktualizujte úroveň splnění přidělených cílů, vyhodnocujte je na všech úrovních.

  Podrobný popis oprávnění jednotlivých uživatelských rolí pro nastavování a správě cílů naleznete v článku zde.

  Úpravu nastavení a aktualizaci můžete provádět v návaznosti na systémové role následovně:

  • Administrátoři a Majitelé účtu: z levého menu Společnost / Hodnocení / Výkonnost, z levého menu Já / Moje cíle, případně z karty uživatele, ze záložky Hodnocení.
  • Týmoví manažeři: z levého menu Společnost / Kolegové / karta uživatele / záložka Hodnocení, případně z levého menu Já / Moje cíle pro náhled a editaci osobních cílů.
  • Běžní uživatelé: z levého menu Já / Moje cíle.

  Aktualizace hodnoty plnění cíle

  Každý cíl má v závislosti na svá nastavení 2 možnosti hodnocení:

  📍Metriky

  📍Slovní hodnocení postupu

  Úpravu provedete v detailu Klíčového výsledku.

  en11


  Sledování změn

  V návaznosti na systémové role probíhá sledování průběhu plnění následovně:

  • Administrátoři a Majitelé účtu: z levého menu Společnost / Hodnocení / Výkonnost, z levého menu Já / Moje cíle, případně z karty uživatele, ze záložky Hodnocení 
  • Týmoví manažeři: z levého menu Společnost / Kolegové / karta uživatele / záložka Hodnocení, případně z levého menu Já / Moje cíle pro náhled a editaci osobních cílů.
  • Běžní uživatelé: z levého menu Já / Moje cíle.

  O všech změnách dostáváte informaci prostřednictvím notifikací v aplikaci i zasílaných do emailu.