Aktivní a neaktivní uživatel

    Aktivaci / deaktivaci uživatele provedete na Kartě uživatele.

    Aktivní uživatel se může přihlásit do aplikace, využívá všechny dostupné funkce v návaznosti na svou roli a aktivní moduly v rámci aplikace. Administrátor, manažer, reporting manažer, owner a supervizor vidí reporting aktivního uživatele. 

    Neaktivní uživatel se nemůže přihlásit do aplikace, tedy ji ani nemůže využívat. Administrátor a Owner účtu vidí na neaktivní uživatele v přehledu uživatelů. Jsou zároveň jedinými, kdo může aktivaci / deaktivaci provést. V případě, že potřebujete nahlédnout na reporting neaktivních uživatelů, můžete je do reportů zahrnout.

     

    Status aktivního uživatele se promítá do platby za využívání aplikace. Licenci platíte za každého aktivního uživatele v měsíci.