Zkušenost zaměstnanců: Co to je a jak funguje

23

Věděli jste, že podle společnosti Deloitte může vytvoření skvělé zkušenosti zaměstnanců zvýšit udržení pracovníků a zlepšit jejich produktivitu?

Z těchto a dalších důležitých důvodů se v posledních letech stala zkušenost zaměstnanců důležitým tématem ve světě podnikání.

Mnoho vedoucích pracovníků firem si nyní uvědomuje, že pokud si chtějí své zaměstnance udržet, musí se zaměřit na vytváření dobré zkušenosti.

V opačném případě budou svým zaměstnancům mávat kyselým a hořkým „sbohem“ dříve, než si myslí.

V tomto příspěvku na blogu se budeme zabývat tím, co je to zaměstnanecká zkušenost a jak funguje. Poskytneme také několik tipů, jak ji ve vaší firmě zlepšit!

Co je zkušenost zaměstnance ?

Zkušenost zaměstnanců je způsob, jakým zaměstnanci vnímají svou práci, společnost a spolupracovníky. Zahrnuje vše od fyzického prostředí až po firemní kulturu, její hodnoty a rituály.

Je to také vše, čím zaměstnanci procházejí ještě před nástupem do zaměstnání – od odeslání žádosti o zaměstnání až po den, kdy z firmy odejdou.

Vytvoření pozitivní zkušenosti zaměstnanců může pomoci přilákat a udržet talenty, zvýšit produktivitu a posílit morálku. Pokud zaměstnancům nevytvoříte dobré pracovní prostředí, jednoduše odejdou.

Ve skutečnosti více než 70 % příslušníků generace Z tvrdí, že by odešli ze zaměstnání kvůli špatným firemním hodnotám. Lidé, zejména mladší pracující generace, dnes věnují hodnotám zaměstnavatelů větší pozornost než kdykoli předtím.

Další zajímavá statistika odhaluje, že přibližně 70 % mladých lidí ve věku 13 až 17 let se domnívá, že jejich práce by měla být smysluplná, aby ji přijali.

Zjednodušeně řečeno, zaměstnanecká zkušenost je souhrnem všech interakcí, které zaměstnanec se svým zaměstnavatelem a firmou jako celkem prožívá. To zahrnuje vše od počátečního procesu žádosti o zaměstnání až po odchod do důchodu.

Vše, s čím se zaměstnanec setká nebo dostane do kontaktu = zaměstnanecká zkušenost.

Příkladem mohou být věci tak jednoduché, jako je proces žádosti o volný den, dostupné zaměstnanecké výhody, i složitější, jako je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a pravidla komunikace.

Faktory ovlivňující zkušenosti zaměstnanců

Existuje mnoho faktorů, které přispívají k zajištění chvályhodné zkušenosti zaměstnanců. Některé z nich má zaměstnavatel pod kontrolou, jiné nikoli, a proto je jejich kontrola náročnější.

Zaměstnavatelé si musí být vědomi všech faktorů, které ovlivňují zaměstnaneckou zkušenost, aby mohli podniknout kroky k jejímu zlepšení nebo ji dokonce vůbec zavést.

K některým faktorům, které přispívají ke zkušenosti zaměstnanců, patří např:

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují pozitivní zkušenost zaměstnance ve firmě.
Prostředí by mělo být navrženo tak, aby zaměstnance podporovalo a aby se v něm cítili vítaní.

Mělo by být také:
– atraktivní,
– pohodlné (fyzicky i psychicky) a
– dostatečně stimulující, aby v něm zaměstnanci chtěli pracovat.

Pracovní prostředí lze rozdělit do čtyř kategorií:

fyzické prostředí – zahrnuje všechny aspekty fyzického prostoru, kde zaměstnanci pracují, např. udržování čistoty na pracovišti,

sociální prostředí – zahrnuje to, jak se k sobě lidé chovají a jak spolu komunikují, např. zaměstnanci a jejich chování,

organizační prostředí – zahrnuje zásady, pravidla, postupy a praktiky, které určují, co je v práci dovoleno nebo nedovoleno, např. pravidla pro volno a polední přestávku,

technologické prostředí – zahrnuje využívání technologií při práci a nástroje, které mají zaměstnanci k dispozici, např. kvalitu firemních počítačů.

Ujistit se, že tyto 4 body jsou na místě, je úplně prvním krokem k vytvoření pozitivní zkušenosti zaměstnanců.

Firemní kultura

Pokračujeme-li dále, dalším důležitým dílem skládačky zkušeností zaměstnanců je firemní kultura.

Firemní kultura je často odrazem hodnot společnosti. Stručně řečeno, jedná se o soubor sdílených hodnot a přesvědčení, které jsou ústředním prvkem identity organizace. Zahrnuje způsob, jakým lidé spolupracují a vzájemně na sebe působí.

Dobrá firemní kultura může pomoci vytvořit pozitivní zkušenosti zaměstnanců a je důležitá pro úspěch podniku. Vytvoření silné firemní kultury přináší mnoho výhod.

Může pomoci přilákat a udržet talenty, sdílet znalosti napříč odděleními a budovat důvěru u zákazníků a zainteresovaných stran. Pokud vám to nestačí, můžete také zlepšit morálku a angažovanost v organizaci, zvýšit produktivitu a také snížit míru fluktuace a další.

To vše máte na dosah – jen se ujistěte, že firemní kultura je správně utvořená, a bude to v pořádku.

Odměňování a benefity

Plat a benefity jsou z pohledu zaměstnance nepochybně významnými aspekty práce.

Když už mluvíme o platu, je naprosto nezbytné, abyste se ujistili, že vaši zaměstnanci mají pocit, že jsou za svou práci dostatečně placeni. V opačném případě by se mohli rychle odloučit, jak naznačuje výzkum společnosti IBM.

Konkrétněji z něj vyplývá, že více než 40 % zaměstnanců považuje odměňování (spolu s benefity) za rozhodující faktor angažovanosti zaměstnanců. Pokud jde o benefity, existuje spousta výzkumů o jejich důležitosti.

Jeden z výzkumů uvádí, že 49 % zaměstnanců by mohlo opustit své zaměstnání a najít si nové kvůli nedostatku benefitů. Tento typ chování se týká i situací, kdy jsou sice benefity poskytovány, ale zaměstnanci nevidí jejich skutečné využití.

Navíc 63 % až 86 % dotázaných zaměstnanců považuje benefity, jako je zdravotní pojištění, životní pojištění, pojištění zubů a placená dovolená, za povinné vybavení své firmy.

Také až 78 % zaměstnanců má větší pravděpodobnost, že u svého zaměstnavatele zůstanou právě díky benefitnímu programu. To je docela pádný argument pro jejich zavedení do vaší organizace, že?

Některé společnosti jsou schopny poskytovat svým zaměstnancům ty nejlepší benefity, zatímco jiné toho schopny nejsou. Co by však měly dělat všechny společnosti, je zajistit svým zaměstnancům rovné příležitosti k růstu ve firmě.

Aby společnosti vytvořily prostředí, ve kterém budou zaměstnanci chtít pracovat, musí se zaměřit na mzdy a benefity, kromě dalších zmíněných a ještě nezmíněných prvků.

Zvyšování kvalifikace

Možnosti zvyšování kvalifikace, jako je kariérní rozvoj a školení, jsou pro společnost důležité, protože přispívají k vytváření pozitivní zkušenosti zaměstnanců.
Zaměstnanci jsou více zapojeni do své práce, když mají možnost se rozvíjet nebo se učit novým dovednostem. A to platí i pro společnosti, které do svých zaměstnanců investovaly a daly jim možnost zvyšovat si kvalifikaci.

Komunikace

Pokračujeme-li ve výčtu faktorů ovlivňujících zkušenost zaměstnanců, další na řadě je komunikace.

Význam efektivní komunikace pro to, aby lidé mohli sdílet své nápady a zkušenosti, nelze přeceňovat.

Komunikace je také důležitá pro efektivní fungování společnosti. Ve skutečnosti 86 % zaměstnanců a vedoucích pracovníků uvádí nedostatek efektivní komunikace a spolupráce jako hlavní příčinu neúspěchů na pracovišti.

Komunikace přispívá k vytváření pozitivních zkušeností zaměstnanců ve firmě a je nezbytné, aby manažeři dbali na to, aby vytvořili prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dostatečně dobře na to, aby se mohli ozvat.
Prioritou manažerů by také mělo být, aby se ujistili, že se svými zaměstnanci komunikují způsobem, který pro ně má smysl. To zahrnuje například používání správného tónu hlasu.

Manažeři by neměli používat tón hlasu, který by v někom vyvolával pocit, že je kárán. Naopak, jejich tón by měl lidi povzbuzovat v jejich každodenních úkolech.

Uznání a mentoring

Hodnota uznání a monitorování je spatřována v tom, jaký přínos přinášejí zaměstnanci i firmě. Uznání je důležité, protože pomáhá zaměstnancům cítit se respektovaně a oceňovaně. Zlepšuje také morálku, posiluje sebevědomí, motivuje zaměstnance k usilovnější práci a zvyšuje produktivitu.

Uznání zaměstnanců za jejich přínos může být tak jednoduché, jako je poplácání po zádech, nebo tak formální, jako je písemná pochvala zaslaná jejich manažerům k posouzení. Na druhou stranu má mentoring několik výhod jak pro mentora, tak pro mentorovaného.

Mentorovaní mají přístup ke znalostem od mentorů, kteří již byli na jejich pozici, což jim může pomoci v profesním růstu rychleji, než kdyby byli sami. Mentoři jsou schopni zvyšovat kvalifikaci svých mentorovaných a zlepšovat jejich efektivitu. To má samozřejmě z dlouhodobého hlediska pozitivní dopad na hospodářské výsledky společnosti.

Chcete vědět, jak se stát lepšími v mentoringu? Vyzkoušejte některé z našich tipů:

– komunikujte a naslouchejte,
– cvičte se v empatii,
– nabízejte konstruktivní kritiku a zpětnou vazbu,
– nechte svého mentorovaného rozhodovat,
– pracujte na tom, abyste se stali pozitivním vzorem.

Díky těmto jednoduchým krokům se vaše mentorské dovednosti výrazně zlepší a zlepší se i zkušenost zaměstnanců, kterou vytvoříte!

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

V neposlední řadě: rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Podívejme se na několik zajímavých statistik, které dokazují její důležitost pro udržení skvělé zkušenosti zaměstnanců:

56 % vyhoření zaměstnanců je důsledkem negativní pracovní kultury a je zodpovědné za 20-50 % fluktuace.

Podle společnosti EY 49 % respondentů průzkumu v Německu uvedlo, že zvládnutí rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je stále náročnější.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro 72 % pracovníků velmi podstatným aspektem při výběru zaměstnání a 57 % uchazečů o zaměstnání si myslí, že špatná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je překážkou při hledání nové práce.

Zajímá vás, jak tuto rovnováhu zlepšit ve vaší organizaci? No, vezměte si příklad z těchto 10 společností s nejlepší rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem podle Glassdoor:

– Bombas – 4,9
– 23andMe – 4,8
– Zoom Video Communications – 4,7
– Greenhouse Software – 4.7
– CB Insights – 4,5
– Ultimate Software – 4,4
– Pipedrive – 4,5
– Lyft – 4,1
– Patagonia – 4,1
– Etsy – 4,0

Těchto 10 firem je skutečným vzorem z hlediska vytváření skvělé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, tak na ně mrkněte!

11 nejlepších tipů pro zlepšení zkušeností zaměstnanců

Existuje mnoho věcí, které mohou zaměstnavatelé jako vy udělat pro zlepšení zkušeností zaměstnanců. Zde jsou všechny naše tipy:

Vytvořte pozitivní fyzické prostředí

Vzpomínáte si na náš dříve zmíněný faktor pracovního prostředí?

Fyzické prostředí je mimořádně důležité. To zahrnuje vše od uspořádání kanceláře až po teplotu. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci mají příjemné místo pro fyzickou práci.

Co můžete udělat?
– nastavit správnou teplotu
– zajistit čistotu na pracovišti
– postarat se o potřebné vybavení, jako je toaletní papír, voda a další vybavení,

Takovéto jednoduché věci mohou mít velký vliv na zajištění skvělé pracovní atmosféry zaměstnanců – nepodceňujte je!

Podporujte pozitivní firemní kulturu

Firemní kultura hraje velkou roli při získávání zkušeností zaměstnanců. Ujistěte se, že vaši zaměstnanci mají pocit, že k vám patří a že si jich vážíte.

Jak můžete vytvořit pozitivní firemní kulturu? Vyzkoušejte některé z těchto tipů:
– Navažte důvěru,
– Analyzujte současnou kulturu,
– Definujte dokonalou firemní kulturu,
– Stanovte cíle SMART,
– Sledujte cíle a pravidelně sbírejte zpětnou vazbu,
– Oceňujte a odměňujte úspěchy,
– Investujte do svých zaměstnanců,
– Věnujte pozornost firemnímu zapojení

Efektivně komunikujte

Pokud chcete ve své firmě vytvořit vynikající prostředí pro zaměstnance, musíte efektivně komunikovat. Komunikace je důležitá, protože může vytvářet pocit sounáležitosti, který je zásadní pro rozvoj jednotlivce i pro vznik organizace.

Pokud komunikace probíhá správně, může také budovat důvěru a porozumění. Zaměstnanci také potřebují mít pocit, že jsou v obraze. Komunikujte pravidelně a efektivně, abyste zajistili, že jsou všichni na stejné vlně!

Zajistěte konkurenční plat a benefity

Zaměstnanci potřebují mít neustále pocit, že jsou spravedlivě odměňováni. Aby se tak cítili, měli byste jim nabídnout konkurenční plat a benefity, které přilákají a udrží talenty.

Zde je návod, jak můžete k tématu platů ve vaší organizaci přistupovat:

– buďte otevření vyjednávání,
– znáte průměrný plat pro pracovní pozice ve vašem oboru,
– nabízejte pravidelné zvyšování platů,
– nabízejte bonusy za mimořádné úspěchy a vynikající výkon,
– nepodplácejte své zaměstnance!

Kromě konkurenceschopného platu nezapomeňte, že zaměstnanci milují benefity!

Mezi příklady benefitů patří:

– skvělé zdravotní pojištění,
– životní pojištění,
– penzijní výhody nebo účty,
– placené volno (PTO), jako jsou sick days a dny dovolené,
– flexibilní a vzdálené možnosti práce,
– zdroje pro finanční plánování.

Pokud některou z těchto možností ještě nenabízíte, přicházíte o možnosti, jak zlepšit zkušenosti svých zaměstnanců!

Investujte do školení

Když už mluvíme o benefitech, skvělým benefitem, který byste mohli svým zaměstnancům poskytnout, je školení!

Zajímavé je, že vaši zaměstnanci nejsou jediní, kdo z toho bude mít prospěch.
Budete z něj mít prospěch i vy jako zaměstnavatel.

Pokud totiž budete své zaměstnance školit, budou se zlepšovat v tom, co dělají – což zlepší jejich produktivitu a vaše výsledky.

Není pochyb o tom, že zaměstnanci potřebují mít pocit, že ve své kariéře rostou a rozvíjejí se.
Investujte tedy do programů školení a rozvoje, které zaměstnancům pomohou využít jejich potenciál.

Jděte příkladem

Pokud chcete vytvořit skvělou atmosféru pro zaměstnance, ujistěte se, že jste pro ně vzorem. Musíte být někým, kdo jde příkladem. Vaši zaměstnanci si z vedení budou brát příklad. Ujistěte se tedy, že svým zaměstnancům dáváte správný příklad, ke kterému mohou vzhlížet.

Pokud s tím máte problémy, řiďte se těmito pravidly, abyste se stali vzorem:

– Naslouchejte týmu,
– Dodejte slíbené výsledky,
– Rychle řešte konflikty,
– Važte si lidí,
– Dbejte na organizační soudržnost,
– Respektujte své zaměstnance a důvěřujte jim.

Využívejte data k rozhodování

Něco vysoce důležitého, co je třeba mít stále a stále na paměti, je, že zkušenost zaměstnanců není tipovačka!

Neměli byste chodit po firmě s „páskou přes oči“. Rozhodování a zavádění nových řešení bez toho, abyste měli k dispozici faktické znalosti, které by vaše rozhodnutí podpořily, je naprosto zbytečné.

Důrazně doporučujeme využívat data, abyste pochopili, co zaměstnanci potřebují a chtějí. Poté tato data použijte k rozhodování o zkušenostech zaměstnanců.

Za tímto účelem můžete na pracovišti provést průzkum pomocí nástrojů, jako je youengage – online software určený k bezvadnému provádění anket a průzkumů.

Na základě výsledků průzkumu pak můžete přijmout opatření založená na důkazech.

Více dnů volna? Více školení? Změna vedoucího? Častější týmové porady?

Cokoli, co zjistíte, že ve vaší organizaci chybí – pokuste se to zavést. Vaši zaměstnanci vás budou za takový milý přístup a za to, že si jejich návrhů samozřejmě vážíte, opravdu milovat.

Usnadněte shromažďování, poskytování a reakci na zpětnou vazbu

Zkušenosti zaměstnanců se neustále vyvíjejí. Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že vycházíte vstříc potřebám zaměstnanců.

Zaměstnanci potřebují mít pocit, že jejich hlas je slyšet. Podporujte zpětnou vazbu a reagujte na ni, abyste zlepšili zkušenosti zaměstnanců.

Zaměstnanci by měli mít možnost poskytovat zpětnou vazbu snadno a anonymně. Ujistěte se, že máte zavedený systém, který zaměstnancům umožňuje poskytovat zpětnou vazbu.

Nezapomeňte také, že zpětná vazba je k ničemu, pokud se na ni nereaguje. Ujistěte se, že na základě zpětné vazby přijímáte opatření ke zlepšení zkušeností zaměstnanců.

Zavádějte nové technologie

Tvrdíme, že budoucnost zaměstnanecké zkušenosti je především v technologiích.

Abyste dosáhli vynikající zaměstnanecké zkušenosti, musíte na pracovišti zavést nové technologie, abyste nepůsobili „zastarale“.

Existuje mnoho společností, které investují do technologií, jež mohou zaměstnancům pomoci pracovat lépe a efektivněji a zároveň je i bavit.

Existuje také obrovské množství nástrojů, které můžete využít pro cestu k dokonalé zkušenosti zaměstnanců.
Patří mezi ně nástroje pro řízení zaměstnanců, HR software, komunikační nástroje a další.

Dnešní zaměstnanci, zejména mladší generace, už mají dost zastaralých technologií a chtějí něco nového a svěžího.

Také chtějí něco, co jim umožní ušetřit čas. Bonus navíc: pokud tato technologie může být do jisté míry zábavná a příjemná.

Společnosti by tedy měly začít investovat do těchto nových technologií, aby držely krok s dobou a poskytly svým zaměstnancům vynikající pracovní prostředí.

Měření zkušeností zaměstnanců

Vytvořit skvělou zkušenost zaměstnance není snadné.
Musíte vytvořit prostředí, ve kterém budou vaši zaměstnanci spokojeni, a musíte zajistit, aby byli zároveň produktivní a mnoho dalšího. Musíte se také ujistit, že se cítí být společností oceňováni a váženi.

Zkušenosti svých zaměstnanců budete moci měřit pomocí řady různých ukazatelů.

Můžete například vyzkoušet průzkumy spokojenosti zaměstnanců. Je to dobrý způsob, jak změřit, jak jsou vaši zaměstnanci se svým zaměstnavatelem spokojeni.

Zkušenosti zaměstnanců by se měly měřit pravidelně. Využívejte průzkumy a další zdroje dat, abyste pochopili, jak se zaměstnanci cítí ve své práci.

Nikdy se nepřestávejte zlepšovat

Naší poslední radou pro vytvoření dokonalé zaměstnanecké zkušenosti je nikdy se nepřestat zlepšovat. Je to proto, že cesta zaměstnanecké zkušenosti se vždy a neustále vyvíjí. Je to jako nikdy nekončící příběh.

Důslednost je jedinou cestou k zaručenému úspěchu:
„Bez neustálého růstu a pokroku nemají slova jako zlepšování, výkon a úspěch žádný význam. “ – Benjamin Franklin.

Výše uvedené tipy by vám měly pomoci vytvořit ve vaší firmě pozitivní zkušenosti zaměstnanců. Pamatujte, že zkušenost zaměstnanců je cesta, nikoli cíl. Je důležité se nikdy nepřestat zlepšovat!

Jak vám Sloneek může pomoci zvýšit zkušenosti zaměstnanců

Nyní, když víte, co ovlivňuje zaměstnance, a také jak je můžete zlepšit, se podívejme na to, jak vám Sloneek může dále pomoci ji ještě více zdokonalit.

Již dříve jsme se zmínili, že v rámci programu zdokonalování cesty zaměstnanců byste měli usilovat o zavádění nových technologií. Jednou z námi doporučovaných technologií je Sloneek.

Sloneek je platforma pro řízení lidských zdrojů. Stručně řečeno, je to vše, co potřebujete ke snadnému a spokojenému řízení personálních procesů.

Díky funkcím pro manažery, vedoucí týmů a také klíčové osoby s rozhodovací pravomocí v organizaci si jistě přijdete na své.

S čím vám může Sloneek pomoci?
– management lidí,
– management času,
– správa administrativních úkolů.

Vyzkoušejte Sloneek ještě dnes a zjistěte, jak můžete během chvilky zlepšit svou cestu za zaměstnanci. S bezplatnou zkušební verzí nic neztratíte a můžete jen hodně získat!

Zkušenosti zaměstnanců jednoduššeji než kdykoli předtím

Podniknutím kroků ke zlepšení zkušeností zaměstnanců mohou zaměstnavatelé přilákat a udržet si talenty, zvýšit produktivitu a morálku.

Díky jednoduchým úkolům, jako je být dobrým vedoucím, správně odměňovat své zaměstnance a investovat do školení a vzdělávání, může zkušenost zaměstnanců zažít takový nárůst, jaký nikdy předtím neměla.

Vše je ve vašich rukou.

Využijte naše výše uvedené tipy ke zlepšení zkušenosti zaměstnanců ve vaší organizaci a vaši zaměstnanci vás za to budou milovat.

A pokud se vám myšlenka Sloneeku líbí – vyzkoušejte ji!

Jinak vám přejeme hodně štěstí při vytváření dokonalé cesty za zaměstnaneckou zkušeností. Nezapomeňte navštívit náš blog, kde najdete podobný vzdělávací obsah, jako je tento!