3 „nice to have“ kroky v péči o zaměstnance v posledních týdnech roku

shutterstock_740167837

Jsou věci, na které čas nezbývá, ale to vůbec neznamená, že nejsou důležité. Přinášíme vám proto tipy na tři vylepšení vaší péče o zaměstnance, které by vám v souhrnu měly zabrat necelý pracovní den na každý úkol. Uvidíte, že jejich dopad bude nad očekávání silný. 

Sváteční rozloučení 

Interní komunikace – tedy schopnost managementu oddělit komunikaci procesní od té osobnější odrážející firemní kulturu – je obecně bolavé místo většiny českých firem. Důvodů je celá řada, nad ostatní vyčnívají dva. Zaprvé – české firmy se často řídí striktně po divizích nebo odděleních a interní komunikace tuto hranici nemůže respektovat. Jenže lidé, kteří by ji měli naplňovat především – tedy zkušení PR manažeři – jsou většinou zaparkování pod obchod nebo marketing. Jen málokdy má komunikace nebo přímo PR zastoupení v top managementu. 

Druhým důvodem je nedostatek silných osobností, které by firmu chtěly interně reprezentovat a staly se nositeli její kultury. Tomu, že z manažerů se musí stát lídři, jsme věnovali už řadu zastavení a povzdechnutí. Bohužel je aktuální i letos.  

Jenže přes veškeré rozhovory s nadřízenými je nutné si přiznat, že konec roku bez pomyslné příjemné tečky z nejvyšších míst je z pohledu firemní kultury přinejmenším nešťastné řešení. HR oddělení bohužel často nemá takovou autoritu, aby například interní komunikaci dokázalo prosadit nebo realizovat v potřebné míře, ale rozhodně platí, že kde je vize a vůle, tam bude i cesta. 

Jak by tedy ideální vzkaz na konec roku měl vypadat?  

Především zapomeňte na to, že by to měl být „provozní“ dopis o práci a pracovním nebo procesním detailu. Držte se striktně pozitivního tónu. Myslete na to, v jaké náladě budou lidé dopis číst, takže zvýšit jim tepovou frekvenci asi není úplně vhodné. Zaměřte se tedy především na posílení vzájemnosti, podpořte a připomeňte firemní kulturu, a nebojte se být co nejotevřenější. Ředitelům umožněte se prezentovat v co nejlidštější rovině 

Osobně zastávám názor, že dopis od managementu s poděkováním by neměl být další obligátní e-mail. Rozhodně neuděláte chybu, pokud ho zkusíte pojmout odlišně. Pokud dodržíte pravidla a bude se skutečně jednat o veskrze pozitivní čtení, klidně ho předejte jako osobní dopis v obálce, který si člověk může otevřít už doma před samotným začátkem svátků.

A pokud máte raději neformální způsob, neuděláte škodu videem, které může být klidně poměrně uvolněné. Jen nezapomínejte, že hlavní hvězdou má být adresát, ne samotní manažeři. 

Soupis benefitů 

Pravděpodobně budete statisticky patřit mezi ty firmy, které nejsou schopné kompenzovat dopady inflace nárůstem platů a nabídnout svým zaměstnancům vánoční odměny v takové míře, jak by sami uvítali. V takovém případě hrají zásadní roli nabízené benefity. A konec roku je i s ohledem na měnící se podmínky zdanění vhodným momentem, kdy prezentovat celou jejich paletu. 

Připravte na jednom místě přehled čerpání, podmínky pro následující rok a pokud například část benefitů necháváte volit přímo jednotlivé týmy, jsou svátky ideálním časem na jednoduché hlasování. 

Chcete-li jít svým lidem naproti a máte širší benefitní nabídku, zkuste ji co nejvíce personalizovat. Z výzkumů totiž dlouhodobě vyplývá, že například inkluzivně zaměřené benefity jejich cílové skupiny využívají výrazně méně než ty univerzální. A to i přesto, že je považují za užitečnější – jen o nich prostě nevědí. A možná ani vám nedojde, že by pro některé z vašich zaměstnanců mohly být fajn. Konkrétně se jedná například o benefity vhodné pro zaměstnance v předdůchodovém věku, rodiče nebo jedince pečující o stárnoucí rodiče.

Jaké to mohou být? 

  • Bezúročné firemní půjčky 
  • Využívání firemní flotily pro soukromé účely 
  • Pronájem firemních prostor na mimofiremní akce 
  • Nákup zvýhodněného jídla v kantýně i pro rodinu 
  • Výhodné cestovní připojištění pro celou rodinu 
  • Rozšíření slevy na nákup firemních produktů 
  • Podpůrné dny pro rodiny s dětmi nebo staršími osobami 
  • Školení finanční gramotnosti  
  • Školení online bezpečnosti také pro děti, rodiče nebo prarodiče zaměstnanců 

Lednový „welcome back“ balíček 

Zatímco vzkazy před Vánoci jsou poměrně rozšířené, málokterá firma myslí na návrat svých zaměstnanců po zimní dovolené. Přitom právě Vánoce patří ke kritickým obdobím roku ve vztahu zaměstnanců ke svým zaměstnavatelům. Problémy skloňované v širším rodinném kruhu se v době vánoční pohody mohou zdát výrazně horší a nepřekonatelné. V případě, kdy firma po náročném roce nedokázala představit pomyslné světlo na konci tunelu, se mohou její lidé vracet zpátky do kanceláří demotivovaní. A to se pochopitelně odrazí na jejich lednovém výkonu. 

Dobrým řešením může být sestavení uvítacího balíčku. A bude pouze na vás, jestli bude mít fyzickou podobu nebo se bude jednat spíše o balíček nabitý informacemi. Nejlepší bude samozřejmě kombinace obojího. Co by mohl obsahovat – především věci, které už stejně máte a jen je zabalíte do nového papíru. A přidáte pár detailů navíc: 

Přivítací dopis od vedení 

Krátký osobní vzkaz od vedoucích pracovníků, ve kterém vyjádří vděčnost za práci zaměstnanců v uplynulém roce a představí očekávání a cíle pro nadcházející rok. Jednoduše, konstruktivně, klidně již plně pracovně. 

Přehled loňských úspěchů a milníků 

Souhrn toho, co firma dokázala v předchozím roce a co se plánuje v roce následujícím. Připomenutí klíčových bodů strategie. Ideální pro to dát naději, že se s nepříznivou ekonomikou firma porve se ctí.  

Kalendář s důležitými daty 

Poskytněte zaměstnancům přehled důležitých událostí, termínů a akcí, které budou v nadcházejícím roce probíhat. 

Firemní filozofie a kultura 

Zejména v době hybridních týmů je důležité dávat bodům firemní filozofie konkrétní aplikovanou podobu. Připomeňte ty, které jsou se začátkem roku relevantní – například možnosti osobního rozvoje, přístup k povinnostem, řešení problémů, work-life balance, ale také věci týkající se vzájemné komunikace. 

Přehled školení 

Začátek roku je díky vlivu novoročních předsevzetí ideálním momentem, kdy zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců a nechat je vybírat z rozvojových kurzů. Abyste zamezili fantomovým přihláškám, nebojte se strhnout u hodnotných kurzů rezervaci z platu s tím, že peníze vrátíte s milým bonusem po absolvování kurzu. 

Novoroční feedback 

Čistá hlava a potřebný nadhled vám v prvních týdnech po návratu do práce pomohou posbírat zřejmě nejautentičtější feedback na firmu za celý rok. Mějte proto připravený plán, jak toho využít.

Doporučuji zpravidla využít dva feedbacky – jeden ihned po návratu do práce, který by měl být zaměřený na softové elementy, jako je pracovní prostředí, firemní kultura nebo vzájemná komunikace, druhý pak po prvním měsíci, kdy je možné zabývat se kvalifikací, směřováním firmy a celkovým pocitem z ní. 

Interní komunikace potřebuje jediné – vaši iniciativu 

Ke konci roku zřejmě žádnému people managerovi energie na rozdávání nezbývá. Přesto vám doporučuji dát si za úkol podívat se na vaše možnosti spojené s koncem roku novýma očima. Dělat se dá totiž celá řada věcí, která se následně stane užitečnou rutinou. A důvod, proč je neděláte, bývá jediný – nedostatek času. 

My ho umíme ušetřit až 20 hodin týdně. Tak zvažte, jestli nezařadit mezi svá předsevzetí například nasazení Sloneeka, a čerpat tak maximum výhod HR s pokročilou digitální asistencí, které vám umožní dělat hlavně ty důležité věci – starat se o své lidi.