Základem pro výpočet dovolené v České republice je pracovní doba zaměstnance, přičemž zaměstnanci v tuzemsku mají nárok na minimálně 4 týdny dovolené za kalendářní rok.

 

Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou rozděleně na několik částí, musí být alespoň jedna část dovolené nejméně 2 týdny v kuse. Tuto délku dovolené lze změnit pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

Změny od roku 2021

 

V České republice se nově od roku 2021 stanovuje dovolená podle odpracovaných hodin, a nikoliv dle odpracovaných dní. Novela zákona č. 285/2020 Sb. sice stále počítá s výměrou dovolené v týdnech, ale její výše se kalkuluje právě na základě týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

 

Pro zaměstnance se “standardní” pracovní dobou 8 hodin denně 5 dnů v týdnu, případně pro ty na polovičním úvazku, se v podstatě nic nezměnilo. Změna se týká pracovníků, kteří mají nepravidelný pracovní režim a nemají každý den stejně dlouhou pracovní dobu, což je typické pro práci na směny. Tito zaměstnanci nebudou znevýhodněni tím, že si vezmou dovolenou v den, kdy by měli pracovat kratší směnu. Naopak ale také nezískají více dovolené, když si ji vezmou v den, kdy mají delší směnu.

 

A jak je to tedy s výpočtem?

 

Jak už bylo zmíněno výše, u běžného typu pracovního úvazku o velikosti 40 hodin týdně je to jednoduchá matematika. Zaměstnanec má nárok na dovolenou v minimální výšce 4 týdnů, tedy 160 hodin za rok. U polovičního úvazku pak toto číslo činí 80 hodin. Jestliže jsou zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnutí na 5 týdnech dovolené ročně, má zaměstnanec nárok na 200 hodin.

 

Složitější situace a výpočty nastávají, když má zaměstnanec např. úvazek o velikosti 32 hodin týdně, odpracuje jen 40 týdnů v roce a je dohodnutý na ročním nároku na dovolenou v objemu 5 týdnů. V takovém případě by měl nárok na 123 hodin dovolené.

 

Jak to co nejrychleji zjistit? Použijte některou z dostupných online kalkulaček, které udělají složitou práci za Vás.

 

Jak je na to připraven Sloneek?

 

Ve chvíli, kdy máte u svých lidí připravené jejich nároky, je velmi jednoduché vše přenést do Sloneeka, který má propracovaný a rozsáhlý modul Absence.

 

U každého uživatele si můžete zadat individuální fond, nastavit, kolik už vyčerpal daný rok, a zda se mu převádí zůstatky z loňského roku. Systém pak vše sám bleskově spočítá a uživateli každý den ukáže, kolik dovolené mu ještě zbývá. Obdobně to funguje také u všech dalších absencí, jakými jsou např. sick days.

 

Výpočet dovolené

 

Máte zájem o více informací o Sloneekovi?

Naši experti Milan, Adam, Stana a Sebastian vás s HR systémem Sloneek rádi seznámí a zodpoví všechny vaše otázky.

  • provedou vás funkcemi aplikace
  • zodpoví všechny vaše dotazy
  • připraví prezentaci i nabídku na míru
  • poskytnout špičkový onboarding
image 46
image 58
Stana Mudrinic
image 55

Nezávazná ukázka