Onboarding

Onboarding je proces, který slouží k integraci nových zaměstnanců do pracovního prostředí a organizace. Cílem procesu onboardingu je pomoci novým zaměstnancům rychle se naučit o organizaci, jejích postupů a procesů.

Proces onboardingu může být různorodý a zahrnovat různé činnosti. Obecně se však onboarding skládá ze tří hlavních fází. První fáze je orientace, ve které se novým zaměstnancům představí organizace a její kultura. Druhá fáze je vzdělávání, ve kterém se zaměstnancům poskytnou informace, jak vykonávat jejich práci, a jakou mají povinnosti. Třetí fáze je integrace, ve které noví zaměstnanci začnou pracovat na svých úkolech a aktivitách a brzy se stanou plnohodnotnými členy organizace.

Onboarding je důležitý proces, který pomáhá novým zaměstnancům rychle se naučit vše, co je potřeba k vykonávání jejich práce. Pomáhá také zaměstnancům se rychle začlenit do organizace a získat znalosti a zkušenosti, které jim umožní úspěšně splnit jejich úkoly.