Reporty absencí (zůstatky, čerpání)

  Způsoby reportingu absencí pro výplaty

  V aplikaci máte k dispozici 4 druhy reportů absencí: Přehled absencí, Souhrn absencí, Měsíční report odpracované doby a Pracovní doba. Kombinovaný report sdružuje pohledy nejen na absence, ale i příchody a odchody a aktivity.

  Zobrazení dat podléhá oprávněním podle rolí (Admin vidí vše, Manager svůj tým / podřízené, Uživatel vidí sám sebe).

  Každý uživatel má na Ploše k dispozici rychlý pohled na zůstatky absencí s fondem. Detailní přehled čerpání najdete v menu Já / Moje absence.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.11.48

  Report Přehled absencí

  Report zobrazuje události absencí, které uživatel, případně uživatelé zadali a v jakém jsou stavu – schválené, čekající na schválení, zamítnuté.

  Data jsou zobrazována za období zadané v hlavičce filtru.

  Zobrazení dat podléhá oprávněním podle rolí (Admin vidí vše, Manager svůj tým / podřízené, Uživatel vidí sám sebe).

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.06.19

  Report Souhrn absencí

  Report zobrazuje souhrnné informace ke každé události absence, kterou má daný uživatel / uživatelé povolenou čerpat.

  Data jsou zobrazována nejen souhrnně za kalendářní rok, ale také za časové období zvolené v hlavičce filtru!

  Zobrazení dat podléhá oprávněním podle rolí (Admin vidí vše, Manager svůj tým / podřízené, Uživatel vidí sám sebe).

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.13.36

  Co zobrazují sloupce reportu:

  • detail čerpání – zobrazuje rozsah čerpání v kalendářních dnech. Počty dní nezobrazují počet dní odečítaných z fondu, ale počet kalendářních dní!
  • vyčerpáno ve zvoleném období – zobrazí události v časovém rozpětí zadaném do filtru v hlavičce reportu
  • schváleno k čerpání letos – zobrazí počet schválených událostí k poslednímu dni v kalendářním roce
  • zůstatek na konci měsíce – velikost zůstatku k poslednímu dni v měsíci, který je vybrán v intervalu. V tomto případě jde o události v dubnu.

  Měsíční report odpracované doby

  Zobrazuje měsíční report pracovní doby se zohledněním případně čerpaných absencí.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.14.59

   Report pracovní doby

  Zobrazuje denní report pracovní doby se zohledněním případně čerpaných absencí.

   

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 17.17.51

  Podívejte se na možnosti práce s reporty, jejich filtrováním, změnou a ukládáním pohledů, klikněte sem.

  5 Kombinovaný report

  V jednom reportu získáte integrovaný pohled na data k pracovní době, absencím, příchodům a odchodům i aktivitám.

  Kombinovaný report spustíte v Reporty / Kombinované.

  Pokud spustíte report s velkým množstvím dat více než cca 30 uživatelů za období delší než 14 dní zpracujeme report na pozadí a informaci o jeho zpracování vám pošleme emailem. Než se rozsáhlé reporty zpracují, můžete po kliknutí na tlačítko ZPĚT pracovat s dalšími filtracemi

   

  K dispozici jsou 2 kombinované reporty. Denní a Souhrnný.

  • Denní report zobrazuje DENNÍ data napříč moduly ke zvolenému uživateli / uživatelům v zadaném období.
  • Souhrnný report zobrazuje AGREGOVANÁ data ke zvolenému uživateli / uživatelům v zadaném období.