OKR navigátor1

LinkedIn cover – 74

V této příručce jsme pohled na OKRs přizpůsobili speciálně pro vzdálené nebo hybridní týmy s důrazem na praktickou podporu implementace a hlavně udržení v chodu. Ebook jsme pro lepší přehlednost rozdělili na 2 části – první část držíte právě v ruce – úvodní pohled na OKRs a proč je vlastně zavádět a Praktického průvodce pro zavádění OKRs, který pomohli dát špičkoví praktici!

Stáhněte si e-book

Hodnocení výkonu lidí v týmu i celé organizaci je komplexnější, než by se mohlo na “první dobrou” zdát. Tedy pokud má skutečně sloužit k extenzivnějšímu posunu firmy. Pokud se domníváte, že řízení výkonu zahrnuje pouze roční vyhodnocení KPI zaměstnanců, pravděpodobně opomíjíte efektivní metody sjednocení cílů zaměstnanců a firmy. Nahrazením sporadických hodnocení plánem a realizací průběžné komunikace ohledně výkonu si významně pomůžete s jasným nasměrováním k úspěchu. A to včetně definice cílů, očekávání a nástrojů pro organizaci zpětné vazby.

Řízení výkonu představuje komplexní strategii ovlivňující firemní kulturu, principy fungování a výsledky celé organizace. Informuje zaměstnance i spolupracovníky, zda jsou na správné cestě, vysvětluje důležitost jejich práce a ukazuje, jak přispívají k rozvoji týmu i firmy jako celku.

Řízení výkonu také poskytuje odpovědi na otázky, jako jsou: „Jsem v práci úspěšný?“, „Mám pro firmu nějakou hodnotu?“ a „Lze mě snadno nahradit?“, aby se lidé ve firmě necítili nejistě a nepřemýšleli o hledání jiných příležitostí.